20221023 164208 Αντίγραφο

Σε προχωρημένο στάδιο -σκυροδέτηση άνω πλευράς οχετού- βρίσκονται οι εργασίες του αντιπλημμυρικού έργου στο Μικρόβαλτο, που περιλαμβάνει την κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού ομβρίων υδάτων μήκους 109μ. στην τοποθεσία Κουντουλάκι.

Ανάδοχος του έργου, προϋπολογισμού 116.500€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), είναι η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» που προσέφερε έκπτωση 2,16% επί του προϋπολογισμού(συνολική δαπάνη έργου 113.993,22€ με τον ΦΠΑ). Η σύμβαση του έργου μεταξύ του δημάρχου Σερβίων και εκπροσώπου της εταιρείας έχει υπογραφεί από 10.8.2022 και αναμένεται να περατωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας (120 ημέρες). Χρηματοδοτείται από το Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

20221023 16420820221023 170138

Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα έργο που θα βοηθήσει στην διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και θα διασφαλίσει την σταθερότητα του οδοστρώματος του παρακείμενου επαρχιακού δρόμου, που είχε καταστεί επικίνδυνος από τις καθιζήσεις λόγω της διάβρωσης.

20221023 170723Πέραν τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί και η κατάσταση της συνέχειας του ρέματος που διέρχεται από τμήμα του οικιστικού ιστού του χωριού και να δοθούν λύσεις που να διασφαλίζουν την ομαλή ροή των ομβρίων ακόμη και στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων (που τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν όλο και πιο συχνά). Ειδικότερα, η έξοδος του υπό κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού, διατομής πΧυ 1,35Χ1,60μ., περίπου καταλήγει σε οχετό Φεσ800χλσ (0,80μ), ήτοι σε οχετό με διατομή περίπου τέσσερις (4) φορές μικρότερη. Σ’ αυτό και σε άλλα σημεία στην συνέχεια του ρέματος θα πρέπει κατά περίπτωση να γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις.  Και ασφαλώς η "αποκάλυψη" από τα βάτα που το σκέπασαν και ο καθαρισμός από τα φερτά υλικά του μαρμάρινου γεφυριού στην τοποθεσία Γκεφύρια...

20221023 166507Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, προ ετών για την προστασία του οικισμού από τα όμβρια του εν λόγω ρέματος, έχει κατασκευαστεί τάφρος εκτροπής στη θέση Τσακνάθκα που διοχετεύει τον κύριο όγκο των υδάτων από άλλη κατεύθυνση (από τοποθεσία Χαλκιόπες).

 

 

 

 

mikrovalto.gr

 

Δείτε σχετικά: