20230119 114302Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», που αφορά την κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού ομβρίων υδάτων στην είσοδο του οικισµού Μικροβάλτου, παράπλευρα της κεντρικής οδού (τοποθεσία Κουντουλάκι).

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού συγκέντρωσης και αποµάκρυνσης των οµβρίων υδάτων, µήκους 109,23 µ. Ο αγωγός έχει εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος Χ ύψος) 1.85Χ2.10 µ και πάχος τοιχωµάτων 0.25 µ. (εσωτερικές διαστάσεις 1,35Χ1,60μ.) Τα υψόµετρα αρχής και τέλους του αγωγού έχουν υψοµετρική διαφορά 2.18 µ. Η τελική στάθµη της οροφής του οχετού είναι 20 εκατοστά πάνω από τη στάθµη της υφιστάµενης ασφαλτοστρωµένης κεντρικής οδού του οικισµού Μικροβάλτου.

Ανά 20 µέτρα απόσταση στην οροφή του οχετού τοποθετήθηκαν χυτοσίδηρα στεγανά καπάκια. Εντός του οχετού και στις θέσεις αυτές τοποθετήθηκε πακτωµένη µεταλλική σκάλα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθόδου στο εσωτερικό του. Ανά 10 µέτρα απόσταση στο πλαϊνό τοίχωμα του οχετού αφέθηκαν οπές διαστάσεων 20 Χ 20 εκατοστών για την απορροή των οµβρίων υδάτων της οδού σε αυτόν µέσω φρεατίων, µε σχάρα βαρέως τύπου διαστάσεων 60 Χ 90 εκατοστών. Τέλος, κατά μήκος τοποθετήθηκε μεταλλικό κιγκλίδωμα με ανοίγματα πρόσβασης στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 (Τέλος Ανάπτυξης Λιγνιτικών Περιοχών ΔΕΗ).

Δημοπρατήθηκε στις 14.4.2022 και με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου Σερβίων 119/4.7.2022 το έργο ανατέθηκε στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ που προσέφερε έκπτωση 2,16% επί του αρχικού προϋπολογισμού των 116.500€, διαμορφώνοντας τη συνολική δαπάνη του έργου στα 113.993,22€ (με τον ΦΠΑ). Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10.8.2022 με καταληκτική ημερομηνία 7.12.2022, ενώ με την απόφαση 234/15.12.2022 της Ο.Ε. δόθηκε παράταση περαίωσης του έργου 55 ημερών (μέχρι 31.1.2023).

mikrovalto.gr

20230119 11430220230119 11433420230119 11455020230119 114919

 

Δείτε σχετικά:

Σε προχωρημένο στάδιο οι εργασίες κατασκευής του αντιπλημμυρικού έργου στο Μικρόβαλτο