www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Διευκρινήσεις για την προτομή του Κωνστάντιου από το 2008! Εκτύπωση
Τετάρτη, 20 Αύγουστος 2014 17:14

Διευκρινήσεις για την προτομή του Κωνστάντιου από το 2008!

En Mikrovaltw Ioun 2008Για καλύτερη κατανόηση του θέματος της προτομής του Μέγιστου Ιεράρχη Δεσπότη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιου Ματουλόπουλου (1841-1910) -για το οποίο και σήμερα διατυπώνονται κάποια ερωτηματικά-, θυμίζουμε τις απόψεις μας, όπως είχαν καταγραφεί στο 14ο τεύχος της εφημερίδας «Εν Μικροβάλτω…» - Ιούνιος 2008. Με στοιχεία και ντοκουμέντα…

 Τα παράπονα στο …δήμαρχο!

ΠΡΟΤΟΜΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ (1841-1910)

Οι ΜΕΓΑΛΟΙ άνθρωποι δεν ανήκουν αποκλειστικά, ποσοστιαία, περισσότερο ή λιγότερο σε ένα χωριό, σε μια πόλη, σε έναν τόπο… Ανήκουν σ’ αυτούς που αναγνωρίζουν, σέβονται και τιμούν τη μνήμη τους και την προσφορά τους…

Σας δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να δείξετε την ευαισθησία σας και να τιμήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη του αοίδιμου μέγιστου ιεράρχη μας. Αντί αυτού αρνείστε πεισματικά -περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο και όχι με τεκμηριωμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου- να επιτρέψετε να στηθεί η προτομή του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιου(1841-1910) στην πλατεία του Μικροβάλτου, με επιγραφή τη γραπτή μαρτυρία του Παν. Λιούφη, ενός έγκριτου ιστορικού, σύγχρονου και συνεργάτη του αείμνηστου, που αναφέρει ότι «…ο πατήρ αυτού ορμάτο εκ του πέραν του ποταμού των Χασίων Μικρόβαλτο…». Περιφρονείτε έτσι τα ιστορικά στοιχεία και ντοκουμέντα, περιφρονείτε τη μνήμη και τη βούληση πολλών συγχωριανών μας και κυρίως περιφρονείτε την αυθόρμητη και ανιδιοτελή προσφορά ενός συμπατριώτη μας του κ. Γιώργου Β. Καβουρίδη που ανέλαβε όλα τα έξοδα, βασιζόμενος και προσδοκώντας την αυτονόητη αποδοχή που απορρέει από τα συντριπτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την άποψη ότι Μητροπολίτης Κωνστάντιος έλκει την καταγωγή του -ΚΑΙ αν θέλετε- από το Μικρόβαλτο.

Για άλλη μια φορά παραθέτουμε τα γνωστά ιστορικά στοιχεία και ντοκουμέντα υπέρ της άποψης που υποστηρίζουμε, όπως καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Ηλία Λαμπρέτσα ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ και στο αρχείο του αρχιμανδρίτου π. Νικηφόρου.

Κύριε δήμαρχε ξανασκεφθείτε το!

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗ

Ο ιστορικός της Κοζάνης Παν. Λιούφης, σύγχρονος του αειμνήστου Μητροπολίτη και στενός συνεργάτης του στα εθνικά θέματα, γράφει: “Εγεννήθη εν Κοζάνη εκ γονέων ευσεβών κατ' Απρίλιο του 1841. Ο πατήρ αυτού ορμάτο εκ του πέραν του ποταμού των Χασίων Μικροβάλτου και της οικογένειας Κάβουρα...”

Ο Μηνάς Μαλούτας στο βιβλίο του “Τα Σέρβια” (σελ. 108) γράφει: “... Υπό του εκ Μικροβάλτου Σερβίων καταγόμενου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Κωνσταντίου...”

Ο Δ. Παπαδημητρίου σε άρθρο του με τον τίτλο “Ευεργέται της πόλεως Κοζάνης”, που δημοσιεύτηκε στο Ημερολόγιο Δυτ. Μακεδονίας του 1935 (σελ. 119) αναφέρει: “Εγεννήθη το 1841 εν Μικροβάλτω της επαρχίας Σερβίων...”

Σε ιστορικό σημείωμα που δημοσιεύεται στο “Μακεδονικό Ημερολόγιο” του Ν. Σφενδόνη, έτους 1958 (σελ. 210), με τον τίτλο “Αι γυναίκες των Σερβίων από τα τέλη του παρελθόντος αιώνος” και υπογράφεται από το χρονικογράφο του ημερολογίου, αναφέρεται: “Κατά το 1892 ο Κωνστάντιος, ο οποίος κατήγετο εκ Μικροβάλτου Σερβίων...”

Ο Δ. Μακρής σε άρθρο του στο περιοδικό Μακεδονική Ζωή (τ. 152/1979, σελ 33) με τίτλο “Αναδρομή στην Ιστορία της Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης” αναφέρει: “Κωνστάντιος Ματουλόπουλος 1889-1892 και 1894-1910. Κατάγονταν από το χωριό Μικροβάλτο του νομού Κοζάνης...”

Ο Μιχάλης Παπακωνσταντίνου στο βιβλίο του “Μια Βορειοελληνική πόλη στην Τουρκοκρατία – Ιστορία της Κοζάνης” (σελ. 191) γράφει: “... δεν ήταν τυχαίος άνδρας ο Κωνστάντιος. Καταγόμενος εκ Μικροβάλτου Σερβίων, ήταν γνώστης των ιδιοτυπιών της πατρίδας μας.”

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Επιστολή 10η

Λήψις 16 Νοεμβρίου 1904

Αριθ. Πρωτ. 358

Προς κ.κ. Αστέριον Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως

Σας ειδοποιώ ότι ο Αιδεσιμώτατος Πάπα παύλος και ο Αντώνιος Στάθη εκτός όπου από πριν δεν με ήθελον και ένεκεν εμού ο Αιδεσιμώτατος αφίκεν πολλάς Λειτουργίας ανακτέλεστους και έκαμον τον λαόν κόμμα και όπου δεν μη ήθελον ει την εκκλησίαν δια να ψάλλω λέγωντες εις τον λαόν ότι ο διδάσκαλος δεν γνωρίζει τίποτες και ότι η Ιερά Μητρόπολις όσον τον έστηλε την ελιδώρησε και επομένως αφού δεν ημπόρησαν τίποτες να κάμουν έμπροσθεν υμών και του χωρίου νυν λέγουσι ότι ο επίτροπος έως του Αγίου Δημητρίου είνε κατόπιν θα λάβωμεν ημείς την εξουσίαν και τις θα πληρώση εμέ δ.λ.δ τον διδάσκαλον λέγοντες να μη πληρώση η Μητρόπολις όπου με έστηλε. Επίτροπος δε είνε εις καλός και τίμιος άνθρωπος και ανεψιός του Σεβασμιώτατου ημών Κωνσταντίου Βασίλειος ονομαζόμενος και φροντίζων υπέρ το καλλόν της πατρίδος του.

Τα ελαττώματα του Αιδεσιμωτάτου είναι πλείονα.

Εκτός λοιπόν τούτων με αναγκάζει να παρευρίσκομαι όπου δει είνε εις νεκρόν εις διαβάσματα και εις λοιπά αφίνων κατά μέρος το μάθημα ακολουθών αυτόν.

                                                       Εν Μικροβάλτω τη 18 8/βρίου 1904

                                                                 Διδάσκαλος

                                                               Σπυρίδων Ι. Περδίκης

Επιστολή 28η

Αριθ. Πρωτ. 282

Προς την Αυτού Σεβασμιώτητα τον Μητροπολίτην Άγιον Σερβίων και Κοζάνης κον κον Κωνστάντιον

Πολύσεβαστέ μοι Γέροντα.

Μετά μεγάλον μου πόθον και χαρά ανέγνωσα την επιστολήν την οποίαν μοί έστειλε ο Γιάννης, όταν είτον αυτού εκ μέρους της Αου (αυτού) Σος (σεβασμιότητος) και κατά διαταγήν σας με απαντούσε και είδον τα γραφόμενα του, και τας οδιγίας σας όπερ και πολύ ευχαριστήθηκα δια τας σημβολάς σας. Είδον να μοι γράφηται δια τα βιβλία αυτά τα οποία με στείλαται εάν τα δγιάβασα ή όχι. Με μεγάλην σηγγήνησιν της καρδίας μου, λαμβάνω θάρρος να σας είπο ότι μέχρι σήμερον δεν ευκαίρισα να τα δγιαβάσο. Και εάν τα πήρα και καμίαν φοράν, ένηκα των πολλών ασχολιών μου τίποτα δεν κατάλαβα. Εγγρίνο καλόν να σας γράψω λεπτομερός τον σκοπόν μου τον οποίον έχο εις την καρδιά μου, και δια την προτημασίαν μου είμε έτημος δια να έλθο να χειροτονηθό, αλλά το θεορό εις μεγάλην προσβολήν μου όπου δεν έμαθα αυτά τα βιβλία τα οποία με στήλατε. Θα σας παρακαλέσο μετά μεγάλην μου υποχρέωσιν όπος ευαρεστηθείται μέχρι των μεγάλω σάββατο να μοι απαντήσηται οριστικός ή και προτήτερα εάν ευαρεστηθείτε. Εάν είμε δεκτός ή όχι. Εάν δε και είμε, να με γράψειςτς τω ογριγορότιρον την απόφασίν σας, όπος και εγό θα φροντήσο να εκτελέσο τα καθήκοντα μου. Και οι χοργιανοί μου με βιάζουν πάρα πολύ.

Διατελό μετά μεγήστην μοι υποχρέωσιν, και ασπάζομοι, γονηκληνός την δεξιάν σας.

 Εν Μικροβάλτω τη 12 Απριλίου 1910

Τέκνον πειθήνιον ανεψιό σου

αντώνιος καβουρόπουλος

 Αυτά τότε, το 2008...

Και η σημερινή δημοτική αρχή -εν έτει 2014-, με βάση ενέργειες των τελευταίων ημερών, συμπεριφέρεται ...κάπως ανάλογα!

ΥΓ 1. Διαβάστε με προσοχή τις δυο επιστολές. Ισως τα πλέον ισχυρά πειστήρια...

2. Η προτομή ήρθε έτοιμη στο Μικρόβαλτο τον Ιούλιο του 2008 και τοποθετήθηκε τον Ιούνιο του 2009!

Αποκαλυπτήρια Προτομής Μέγα Ιεράρχη Κωνστάντιου (1841-1910) & Εκδήλωση Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος 1943 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack