www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Δημοπρασία για διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Ελάτης Εκτύπωση
Σάββατο, 05 Σεπτέμβριος 2020 21:57

117759758 10223915379897369 6030344193621153332 oΟ Δήμαρχος Σερβίων διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Ελάτης του Δήμου Σερβίων.

Το λήμμα καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας για το έτος 2020 είναι 835 κ.μ. (1.392 χ.κ.μ.) και τα καυσόξυλα ατομικών αναγκών θα παραδίδονται στους δικαιούχους στον δασόδρομο στην τιμή διάθεσης καυσόξυλων η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ Τιμή ανά χ.κ.μ.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1 Καυσόξυλα δρυός στο δασόδρομο κατά χ.κ.μ. 20,00 € 16,48 €

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση τους όρους διακήρυξης
  • Αντίγραφο ταυτότητας ενδιαφερομένου και εγγυητή
  • Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Σερβίων του ιδίου, του συνεργείου κα του εγγυητή.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ ενδιαφερομένου και εγγυητή
  • Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ ενδιαφερομένου και εγγυητή
  • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ με όλες τις μεταβολές του, από την οποία να προκύπτει η ενασχόληση του με υλοτομικές – δασοκομικές εργασίες.
  • Έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο σε περίπτωση Δασικού Συνεταιρισμού
  • Εγγύηση συμμετοχής 10% επί της προβλεπόμενης αξίας των δασικών προϊόντων με βάση τις τιμές εκκίνησης, ανά συστάδα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Χ.Κ.Μ. * ΤΙΜΗ) [1392 * 20,00] ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (10%)
Συστάδα 1/3 5α και 1ε 27.840,00 € 2.784,00 €

    Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στην δημοπρασία θα κατατεθούν σε γραμμάτιο είσπραξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική αναγνωρισμένης Τράπεζας. Όλες οι εγγυητικές εκτός του μειοδότη θα επιστραφούν μετά το τέλος της δημοπρασίας στους συμμετέχοντες. Η εγγυητική του μειοδότη θα επιστραφεί μετά το πέρας των εργασιών και κατόπιν βεβαίωσης του Προέδρου της Κοινότητας Ελάτης ότι οι εργασίες έχουν εκτελεστεί κανονικά.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερβίων, Πλατεία Ελευθερίας Σέρβια, στις 11-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, αυτή θα γίνει στις 16-09-2020, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και ώρα.

 Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήσεως στο Δημαρχείο Σερβίων μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

 Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2464350118, κ. Γκαραβέλα Βασιλική.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Xρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

117759758 10223915379897369_6030344193621153332_o

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack