Zempiliadou 24Από όλες τις Περιφέρειες σε Μετάβαση, η Δυτική Μακεδονία είναι αυτή με την μεγαλύτερη ανεργία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Η ένταξη των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων, στη διαδικασία της κατάρτισης και της επανακατάρτισης,

στους τομείς της νέας επιχειρηματικότητας, της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας και των νέων τεχνολογιών, στους οποίους θα στηριχθεί το νέο Μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας, εκτός από την προσωρινή οικονομική ανακούφιση των ανέργων, αποτελεί βασικό άξονα του Προγράμματος Μετάβασης.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, το νέο μοντέλο ανάπτυξης και οι Επενδύσεις που θα το δημιουργούσαν, είναι άφαντο.
Αντί για Επενδύσεις και ενός προσαρμοσμένου σε αυτές προγράμματος κατάρτισης, βλέπουμε να εξελίσσονται προγράμματα καρικατούρες, που αποφασίζονται αθηνοκεντρικά, χωρίς καμία συνοχή και με κύριο στόχο, να κατευθύνονται κονδύλια σε συγκεκριμένες εταιρείες μέσα από στημένους διαγωνισμούς.

Στημένος είναι ένας διαγωνισμός, όταν θέτει έναν φωτογραφικό όρο ως προϋπόθεση συμμετοχής, ο οποίος πληρείται από έναν μόνο ενδιαφερόμενο και αφορά στο παρελθόν (πχ να έχεις αναπτύξει ένα συγκεκριμένο έργο σε προηγούμενο χρόνο και άσχετο με τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη).

Εν προκειμένω, στις προκηρύξεις κατάρτισης, στα πλαίσια του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, των Εμποροβιοτεχνικών Επιμελητηρίων (ΕΒΕ) Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Λέσβου, τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής (η αναφορά είναι πανομοιότυπη σε όλες τις προκηρύξεις, ακόμα και στην αρίθμηση τις παραγράφου (!), ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει αναπτύξει στο παρελθόν, ένα (1) έργο Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας (βλ σημ 1).

 

Και στις τρεις Διακηρύξεις, Κοζάνης, Καστοριάς και Λέσβου, που περιελάμβαναν αυτόν τον χαρακτηριστικό όρο, υποβλήθηκε μία και μόνο προσφορά!

Και στους τρεις Διαγωνισμούς ανάδοχος αναδείχθηκε ο μοναδικός συμμετέχων, με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΙΝΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROTRAINING» που εδρεύει στην Αθήνα 0 ίδιος φωτογραφικός όρος χρησιμοποιήθηκε και στην Διακήρυξη του Επιμελητηρίου Φλώρινας που είναι σε εξέλιξη.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα: Ποιος και γιατί στήνει διαγωνισμούς κατάρτισης στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης; Ποιοι επιβάλλουν τέτοιους φωτογραφικούς όρους; Στο πλαίσιο ποιας «συναλλαγής» αυτοί οι στημένοι διαγωνισμοί γίνονται αποδεκτοί από τους τοπικούς θεσμικούς φορείς;

Και το πιο βασικό ερώτημα:

Γιατί αυτή η κατασπατάλιση πόρων από το ποιο σημαντικό εργαλείο αυτής της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της φοβερής κρίσης, που δημιούργησε στον τόπο αυτή η βίαιη Μετάβαση, σε ανούσια και πανομοιότυπα (πχ Κοζάνης και Καστοριάς) προγράμματα κατάρτισης, όπου το 50% του ποσού πάει στις Εταιρείες με γκρίζες διαδικασίες και τα «ψίχουλα» χωρίς καμία προστιθέμενη αξία στους ανέργους;

Πρέπει επιτέλους να ξεφύγουμε από αποτυχημένες πρακτικές, καταρτίσεων άνευ σχεδίου, γιατί η ανεργία θεριεύει και οι άνεργοι εγκαταλείπουν την Περιφέρεια μας καθώς δεν δημιουργούνται ταυτόχρονα θέσεις εργασίας.

 

Η κατάρτιση για την κατάρτιση, με στημένους διαγωνισμούς (με έναν κοινό απ΄ ότι φαίνεται «ιθύνοντα νου»), προς όφελος λίγων ομίλων, του «Αθηναϊκού κέντρου», δεν αποτελεί λύση στη σημερινή κρίση της Δυτικής Μακεδονίας.

(1)Προϋπόθεση συμμετοχής, στις ως άνω Προκηρύξεις:

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146. Προϋπολογισμός Ένταξης του έργου 3.227.750,00€ Αφορά στην επιμόρφωση 500 ανέργων και επιμερίζεται 1.600.000,00€ στην Εταιρία Κατάρτισης, 1.596.750,00 στους ανέργους και 31.000,00€ για Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του Έργου. Σημείο Διακήρυξης «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» ……γ) Ένα (1) έργο Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας…»

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΒΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164 Προϋπολογισμός Ένταξης του έργου 3.303.750,00 0€ Αφορά στην επιμόρφωση 500 ανέργων και επιμερίζεται 1.675.000,00€ στην Εταιρία Κατάρτισης, 1.596.750,00 € στους ανέργους και 32.000,00€ Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του Έργου. Σημείο Διακήρυξης «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»…..γ) Ένα (1) έργο Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας.

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΒΕ ΛΕΣΒΟΥ. Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202 Προϋπολογισμός Ένταξης του έργου 1.517.037,50€ Αφορά στην επιμόρφωση 300 ανέργων και επιμερίζεται 784.500,00 € στην Εταιρία Κατάρτισης και 675.000€ στους ανέργους Σημείο Διακήρυξης «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» ….γ) Ένα (1) έργο Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας.

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών του έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση ανέργων Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001122 Προϋπολογισμός Ένταξης του έργου 3.668.750,00€. Αφορά στην επιμόρφωση 500 ανέργων και επιμερίζεται 2.035.000,00€ αφορά την Εταιρία Κατάρτισης και 1.633.750€ τους ανέργους. Σημείο Διακήρυξης «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» «…1. Εμπειρία …. σε ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης …….σε ΑμεΑ με χρήση νοηματικής γλώσσας….»

Αντί επιλόγου:

1. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δεν φαίνεται να είναι το μόνο Πρόγραμμα όπου οι Διαγωνισμοί Κατάρτισης όπως οι προαναφερθέντες είναι στημένοι; Ο ίδιος ακριβώς φωτογραφικός όρος φαίνεται να «αξιοποιείται» και από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα και από άλλες Αναθέτουσες Αρχές με ωφελούμενο την ίδια Εταιρεία

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας «EUROTRAINING» στις 27/10/2021 με την ιδιότητα του Νόμιμου Εκπρόσωπου της Αστικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης FOUR ELEMENTS προσφέρει χορηγία αξίας 10.000,00€ στο Επιμελητήριο Δράμας, και γίνεται αποδεκτή, για δωρεάν σεμινάρια κατάρτισης που θα περιελάμβαναν: • Ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και · Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας. Είναι αυτό το εκπαιδευτικό υλικό που στην συνέχεια χρησιμοποιείται για το «στήσιμο» των διαγωνιστικών διαδικασιών υπέρ της συγκεκριμένης εταιρείας.

3. Η συγκεκριμένη Εταιρεία, φαίνεται να είναι μια από τις λίγες και πολύ συγκεκριμένες, στις οποίες φαίνεται να κατευθύνονται ανάλογα προγράμματα

Ζεμπιλιάδου Γεωργία
Περιφερειακή Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας
Επικεφαλής Παράταξης ΕΛΠΙΔΑ