(Άρθρο υπό ανακατασκευή)

Το Γεωπάρκο

στα Μπουχάρια Μικροβάλτου!!!

Οι καμινάδες των δαιμόνων!

Οι κυρίες με τα ομπρελίνα!

Οι χαράδρες των ακοίμητων γιγάντων και των νεράιδων!

geopioun16 2geopioun16 3

Με διαφόρους μύθους προσπάθησαν οι ντόπιοι να ερμηνεύσουν το εντυπωσιακό αυτό  γεωφυσικό φαινόμενο...

Στην πραγματικότητα είναι φυσικές γεωμορφές που προήλθαν από τη διάβρωση του εδάφους σε διάστημα χιλιάδων χρόνων. Έχουν το σχήμα χωμάτινης κολόνας και αποτελούνται από άμμους, κροκάλες, μάργες και αργίλους, με πιθανή "συγκολλητική" ύλη οξείδια του σιδήρου και διοξείδιο του πυριτίου. Την κορυφή των κολόνων αυτών καλύπτει μια σχιστολιθική πλάκα που "έπαιξε" το ρόλο της ομπρέλας στην εξέλιξη του σχηματισμού...

Ανέρχονται σε αριθμό περί τους είκοσι (20) και το ύψος τους ποικίλει από 2 μέχρι 6 μέτρα.

geopioun16 4geopioun16 9

Είναι μοναδικά στον ελλαδικό χώρο και βρίσκονται στο Μικρόβαλτο του δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην δήμου Καμβουνίων), στο 3ο χλμ του δρόμου προς το Λιβαδερό, 40 χιλιόμετρα νότια της Κοζάνης. Το όνομα της τοποθεσίας «Μπουχάρια»  προέρχεται από το σχήμα των σχηματισμών που θυμίζουν καμινάδες, καθότι «μπουχάρι» στην τοπική διάλεκτο λένε την καμινάδα.

geopioun16 13geopioun16 14

Ενδιαφέρον στην περιοχή παρουσιάζουν ακόμη οι κωνικοί εντυπωσιακοί σχηματισμοί, τα «νοχτάρια», ίδιας προέλευσης και σύστασης με τα «μπουχάρια», χωρίς όμως το σχιστολιθικό «καπέλο», που επεκτείνονται σε μήκος δύο χιλιομέτρων στο ρέμα της Ποταμιάς, στα όρια του π. Δήμου Καμβουνίων με την κοινότητα Λιβαδερού.  

Τα «μπουχάρια» και τα «νοχτάρια» συνθέτουν ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς και υψηλής αισθητικής που καθηλώνει τους επισκέπτες.

geopioun16 5

Ήδη το Γεωπάρκο των «Μπουχαριών» στο Μικρόβαλτο των Καμβουνίων υφίσταται από το 2008, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των δυο βασικών διάδρομων περιήγησης, τα δυο κιόσκια,  ο οικίσκος υποδοχής και η περίφραξη της βόρειας πλευράς…

Η πορεία δημιουργίας του Γεωπάρκου

Άγνοια της σπουδαιότητας του φαινομένου ή «συνωμοσία σιωπής», κρατούσαν στην αφάνεια το θέμα για πολλά χρόνια. Μια προβολή, το 2004, εικόνας τοπικού τηλεοπτικού σταθμού (West Channel) με τοπία της περιοχής των Καμβουνίων, μεταξύ των οποίων και τα «μπουχάρια», έδωσε το έναυσμα για τον καταιγισμό εξελίξεων που ακολούθησε, από σειρά ενεργειών τοπικών φορέων, του συλλόγου Μικροβαλτινών και ενεργών πολιτών της περιοχής, που έτυχαν -τότε- της άμεσης ανταπόκρισης της πολιτείας.

Μετά την έκθεση του Ι.Γ.Μ.Ε. που είχε επισημάνει ότι: «το γεωφυσικό αυτό φαινόμενο παρουσιάζει ενδιαφέρον, προκαλεί στον επισκέπτη ιδιαίτερη εντύπωση και αξίζει ανάδειξης και προστασίας», ήρθε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (τμήμα Γεωλογίας, καθ. κ. Α. Κελεπερτζής) να τονίσει ότι: «οι γεωμορφές αυτές απαντούν μόνο στη συγκεκριμένη θέση σε ολόκληρη την Ελλάδα… Η καταγραφή, η προστασία και η ανάδειξη των γεωμορφών Μικροβάλτου Κοζάνης, η δημιουργία γεωπάρκου καθώς και η δημιουργία ενός αναλυτικού ηλεκτρονικού οδηγού θα αποτελέσει χωρίς αμφιβολία μια πολιτιστική προσφορά. Η ανάδειξη των γεωμορφών θα συμβάλει στην καθιέρωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο γεωτουρισμός…».

Μετά τη σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου της Αθήνας υπογράφηκε η  προγραμματική σύμβαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το έργο προϋπολογισμού  658.084,25 €εντάσσεται στο 3ο Π.Ε.Π..

Στις 16 Οκτωβρίου 2007 δημοπρατείται το έργο: «Δημιουργία Γεωπάρκου στη θέση Μπουχάρια Μικροβάλτου Κοζάνης». Φορέας υλοποίησης είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και ανάδοχος αναδεικνύεται η ΕΡΓΟΜΑΝ ΑΤΕ, με τη σύμβαση να υπογράφεται στις 11.1.2008. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 310.000 € (ο περιορισμός έναντι του αρχικού προϋπολογισμού, οφείλονταν  στην περικοπή της δαπάνης που αφορούσε την προστασία των γεωμορφών) και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

geopioun16 6. 2geopioun16 7 2geopioun16 8 2

Σκοπός του έργου, σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης, είναι «η διατήρηση, η αποκατάσταση και η ανάδειξη του τοπίου μιας περιοχής ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια ορθολογιστικής διαχείρισης προκειμένου να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών με άμεσες θετικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία, αφού θα συμβάλλει στη διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις ορεινές αγροτικές ζώνες και στη διαφύλαξη-βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της φυσικής κληρονομιάς».

Το -περιορισμένο, είναι αλήθεια- αντικείμενο του έργου ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2008 και περιλαμβάνει τους δυο βασικούς διαδρόμους περιήγησης, τα δύο κιόσκια, τον οικίσκο υποδοχής και την περίφραξη της βόρειας πλευράς.

geop27.9.12 2ar16_2

Εν τω μεταξύ, από 28.9.2006 είχε δημοπρατηθεί και είχε ανατεθεί σε εργολάβο η ασφαλτόστρωση του δρόμου από το Μικρόβαλτο μέχρι τα «Μπουχάρια» (3 χλμ), που ολοκληρώθηκε το 2007.

Στις 24.3.2009 γίνεται η διοικητική παραλαβή του έργου από τη δημοτική αρχή του -πρώην- δήμου Καμβουνίων, παραλαβή που δεν μετουσιώθηκε ποτέ σε ουσιαστική παράδοση του έργου στην τοπική κοινωνία. 

Επιπρόσθετα, από τα τέλη του 2013, με την κατασκευή του δρόμου από τα «Μπουχάρια» μέχρι το Λιβαδερό, ανοίγει η πρόσβαση στο Γεωπάρκο της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης και από την πλευρά του Λιβαδερού.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Οι γεωμορφές (μπουχάρια) στη θέση Μικροβάλτου Κοζάνης, η μοναδικότητα τους στον Ελληνικό χώρο και πως δημιουργήθηκαν

Στην περιοχή "Μπουχάρια" 3 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού Μικροβάλτου, Δήμου Καμβουνίων του νομού Κοζάνης, εντοπίζονται ιδιαίτερες γεωμορφές που στην τοπική διάλεκτο ονομάζονται "Μπουχάρια".

mpouxefar16

Οι γεωμορφές αυτές απαντούν μόνο στην συγκεκριμένη θέση σε ολόκληρη την Ελλάδα και δημιουργήθηκαν από διάβρωση σε διάστημα πολλών χιλιάδων ετών. Η ανωτέρω τοποθεσία "Μπουχάρια" χαρακτηρίζεται από ήπιο, λοφώδες ανάγλυφο, αβαθείς χαραδρώσεις και είναι δασώδης.

Οι επικρατούντες γεωλογικοί σχηματισμοί στην στενή περιοχή εμφάνισης των ανωτέρω γεωμορφών ανήκουν στην Πελαγονική ζώνη και είναι: (α) τα μεταμορφωμένα πετρώματα, σχιστόλιθοι και γνεύσιοι, τα οποία είναι Παλαιοζωικής ηλικίας, (β) οι Τεταρτογενείς αποθέσεις, νεώτεροι σχηματισμοί.

Στο μεγαλύτερο τμήμα τους οι Τεταρτογενείς σχηματισμοί παρουσιάζουν ροδόχρουν χρώμα και αποτελούν τα προϊόντα της χημικής και φυσικής αποσάθρωσης των μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Φυσικές τομές κατά μήκος του κεντρικού ρέματος το οποίο διασχίζει τους Τεταρτογενείς σχηματισμούς επέτρεψαν την διάκριση δύο οριζόντων (α) ενός ανωτέρου ορίζοντα μικρού πάχους αποτελούμενου από λεπτόκοκκα και σε μεγαλύτερα ποσοστά από χονδρόκοκκα κλαστικά υλικά και (β) ενός υποκείμενου ορίζοντα μεγαλύτερου πάχους χαρακτηριζόμενου κυρίως από λεπτόκοκκα συστατικά.

Η ανωτέρω διάκριση τον δύο οριζόντων μας οδηγεί στο εξής συμπέρασμα: κατά τη διάρκεια σχηματισμού του κατώτερου μεγάλου πάχους ορίζοντα το κλίμα ήταν θερμό και υγρό με αποτέλεσμα η διάσπαση των γνευσιοσχιστολίθων να ολοκληρώνεται με φυσικές και χημικές διεργασίες επί μακρό χρονικό διάστημα. Η επικράτηση χονδρόκοκκων συστατικών και τεμαχών μεγάλων διαστάσεων στον ανώτερο ορίζοντα φανερώνει ραγδαίες ατμοσφαιρικές επιδράσεις, πλημμυρικές αποθέσεις στους γνευσιοσχιστολίθους με αποτέλεσμα τη διαβάθμιση μεταφοράς και την επικράτηση μεγάλων τεμαχών κοντά στις εμφανίσεις τους.

panAthgeop. 56Μετά την εναπόθεση των ανωτέρω υλικών αποσάθρωσης πάνω στα παλαιότερα πετρώματα (γνευσιοπετρώματα και νεότερα λιμναία ιζήματα μαργών και αργιλοπετρωμάτων του Νεογενούς) ακολούθησε η διαμόρφωση του υδρογραφικού δικτύου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαμορφώθηκε μια χαράδρα (ρέμα) με διακλαδώσεις με την επίδραση της τεκτονικής και την ενέργεια του νερού. Με τη συνεχή αποσάθρωση και διεύρυνση της χαράδρας το νερό της βροχής συνετέλεσε στο σχηματισμό των "'Μπουχαριών", που έχουν ύψος μέχρι και 6 μέτρα και των πυραμιδοειδών γεωμορφών που λέγονται "Νοχτάρια".

Τα καλύμματα των ανωτέρω γεωμορφών, τα οποία αποτελούνται από ογκώδη τεμάχη μή αποσαθρωμένου μεταμορφικού πετρώματος (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι) παρέμειναν επί των διαμορφωθέντων επίμηκων κατακόρυφων κορμών μετά την διάβρωση του ανωτέρου ορίζοντα εντός του οποίου ενίοτε απαντούν. Οι κατακόρυφοι αυτοί λίθινοι κορμοί με τα καλύμματα αποτελούν τα ώριμα στάδια διάβρωσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των γεωμορφών είναι η διαπίστωση του γεγονότος ότι τα τεμάχη (λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα) από τα οποία αποτελούνται οι κορμοί τους έχουν υποστεί συγκόλληση κατά την διαγένεση των Τεταρτογενών σχηματισμών αλλά και αργότερα. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι η συγκολλητική ύλη είναι οξείδια Fe και διοξείδιο του πυριτίου.

Οι παράγοντες οι οποίοι επέδρασαν αφ’ ενός μεν στην αποσάθρωση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων και στον σχηματισμό των Τεταρτογενών αποθέσεων, αφ’ ετέρου δε στην μετέπειτα διαμόρφωση των γεωμορφών, είναι το νερό της βροχής το οποίο είναι εμπλουτισμένο σε διοξείδιο του άνθρακα και το ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

(Απόσπασμα από την προμελέτη του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που υπογράφει ο καθηγητής Α. Κελεπερτζής, Ph.D. University of Manchester U.K.)

 

mpouhMikr31722 1

Περατώθηκαν από την περασμένη εβδομάδα οι εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιπατητικού μονοπατιού του γεωπάρκου Μπουχάρια Μικροβάλτου.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί με βάση την Τεχνική Έκθεση έχουν ως παρακάτω:

1. Συντήρηση της υφιστάμενης ξύλινης περίφραξης -κιγκλιδωμάτων.

2. Αποκατάσταση ταινιών (φιλέτων) επιστρώσεων από χονδρόπλακες στις οριζόντιες παρειές του μονοπατιού.

3. Αποκατάσταση επενδύσειων βαθμίδων με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πάχους 3 cm (σε βατήρες και μετώπες).

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ 

 

Το Γεωπάρκο των «Μπουχαριών» (2017)

Όπως προαναφέραμε οι βασικές εργασίες δημιουργίας του Γεωπάρκου ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2008 και στις 24.3.2009 έγινε η διοικητική παραλαβή του έργου από τη δημοτική αρχή.el-pangeop2005

Τα Γεωπάρκο την περίοδο εκείνη, είναι προορισμός τουριστικών γραφείων κυρίως της Αθήνας, ομάδων ή μεμονωμένων εκδρομέων, αφού τα «μπουχάρια» γίνονται γνωστά σε όλη την επικράτεια, από έγκριτα δημοσιεύματα (περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, εφημ. Μακεδονία, Καθημερινή, Έθνος, Ελευθεροτυπία και τηλεοπτικές προβολές από κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας ΕΤ3 -«Αληθινά Σενάρια»-, ΣΚΑΙ, ΝΕΤ κ.α.)

geopioun16 1

Παρά την ανοδική επισκεψιμότητα που παρατηρείται, το έργο φαίνεται να εγκαταλείπεται από την επίσημη πολιτεία… Δεν υπάρχει προσανατολισμός και φορέας διαχείρισης του έργου και μοιραία απαξιώνεται. Οι υπάρχουσες υποδομές υφίστανται σοβαρές φθορές (ξεκόλλημα πλακών διαδρόμων και διάβρωση υπόβαθρου περιπατητικού μονοπατιού, λεηλασία εξοπλισμού του οικίσκου υποδοχής), που δεν αποκαθίστανται. Δεν ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις ανάγκες ενός τουριστικού προορισμού, που είναι η παροχή πόσιμου νερού, η λειτουργία  WC, η διάθεση ενημερωτικού υλικού (για ξενάγηση ούτε λόγος, αυτή γίνεται μόνο από εθελοντές), η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η επαρκής σήμανση προς την περιοχή, η δυνατότητα πρόσβασης και αναστροφής των τουριστικών λεωφορείων με διευθέτηση χώρου parking κ.α. Γενικά η εγκατάλειψη και η απαξίωση αυτή, αποθάρρυνε και οποιαδήποτε σκέψη για δημιουργία υποδομών φιλοξενίας και εστίασης από ιδιωτική πρωτοβουλία.

geopioun16 12geopioun16 19geopioun16 20

Και ασφαλώς, για την ενίσχυση της τουριστικής πρότασης του Γεωπάρκου, απαραίτητη είναι η προέκταση του περιπατητικού μονοπατιού μήκους περίπου 2 χλμ, με παρέμβαση ήπιας μορφής, μέχρι τους σχηματισμούς στα «Νοχτάρια» Λιβαδερού, που είναι ίσως το πλέον εντυπωσιακό κομμάτι μιας πλούσιας σε εικόνες διαδρομής, από γεωλογικούς σχηματισμούς (στο Λιβαδερό έχουμε επίσης εντυπωσιακά «νοχτάρια» στη θέση «Κόκκινος Νόχτος»). Η πρόσβαση σήμερα στα «Νοχτάρια» Λιβαδερού μέσω του ρέματος από το Γεωπάρκο, είναι ιδιαίτερα προβληματική, ενώ δυσκολίες έχει και η δεύτερη προσέγγιση, από το μέσο περίπου του δρόμου προς Λιβαδερό, με υποτυπώδη ασυντήρητο αγροτικό δρόμο.    

Απαραίτητη ήταν από την αρχή και η προστασία των γεωλογικών σχηματισμών, που παραλείφθηκε από το αντικείμενο της αρχικής μελέτης του έργου, για λόγους περιορισμού της συνολικής δαπάνης.

Τα δυο τελευταία (επέκταση περιπατητικού μονοπατιού και προστασία των σχηματισμών), θα πρέπει να αποτελέσουν το συμπληρωματικό έργο του Γεωπάρκου, που θα πρέπει να υλοποιηθεί σύντομα.

Παρά τα όποια προβλήματα, τα «Μπουχάρια» και τα «Νοχτάρια» των Καμβουνίων εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν και να αποτελούν και σήμερα πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες.

Συντηρώντας την ελπίδα της ανάπτυξης, από κοινού με ενδιαφέροντες λοιπούς προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή…

 

Μπουχάρια και μύθοι

IMG 8418Με διάφορους μύθους οι ντόπιοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν αυτούς τους εντυπωσιακούς και παράξενους φυσικούς σχηματισμούς. Τον πρώτο λόγο τον είχε η «δαιμονοποίηση» της περιοχής, αφού πίστευαν ότι από τα «μπουχάρια» (καμινάδες) έβγαιναν τη νύχτα οι «δια(β)όλοι» και τρομοκρατούσαν τους ανθρώπους που πλησίαζαν. Έτσι όσοι ταξίδευαν μετά τη δύση του ήλιου, απέφευγαν να περνούν από το κοντινό μονοπάτι.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω αληθινή ιστορία που έχει καταγραφεί πριν 90-100 χρόνια: Ένα καλοκαιρινό φεγγαρόφωτο βράδυ, 3-4 άτομα από γειτονικό χωριό, έχοντας σκοπό να κλέψουν τη σοδειά από στάρι  σε αλώνι που φύλαγε σε κοντινή απόσταση από τα «μπουχάρια» κάτοικος του Μικροβάλτου, ντύθηκαν με κουρέλια, έβαψαν τα πρόσωπά τους και βγήκαν με κραυγές από τη χαράδρα των «μπουχαριών». Ο φύλακας κατατρόμαξε και πανικόβλητος εγκατέλειψε το αλώνι, δίνοντας την ευκαιρία στου επίδοξους κλέφτες να υλοποιήσουν με άνεση το σχέδιο τους!

Πέρα από τη «δαιμονοποίηση» η περιοχή των «μπουχαριών», λόγω του δύσβατου και των ρεματιών, αποτέλεσε το καταφύγιο προφύλαξης πολλών κατοίκων του Μικροβάλτου την περιοχή της ναζιστικής κατοχής (1942-1944). Φυσικά και τότε κυριαρχούσε ο μύθος των «διαβόλων», κυρίως για εκφοβισμό των μικρών παιδιών, που δεν πλησίαζαν τα «μπουχάρια» και φυσικά δεν απομακρύνονταν από τις θέσεις τους. Παράλληλα, αυτή την εποχή, για να αντισταθμίσουν τις φοβίες των μικρών παιδιών, «αναπλάθουν» τον αρχικό μύθο, ότι από τα «μπουχάρια» βγαίνουν νεράιδες!

Η φαλλική όψη (φωτο) των σχηματισμών των Μπουχαριών, παραπέμπει σε διάφορες εκδοχές μύθων...! 

Μια ακόμη εκδοχή -μπορεί να μην εκληφθεί σαν μύθος- μας λέει ότι κάποιοι θεωρούσαν ότι κάτω από την πέτρα που καλύπτει το κάθε «μπουχάρι» είναι κρυμμένος θησαυρός, και υπάρχουν μαρτυρίες ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον αναζητήσουν -μάταια βέβαια-!

Τέλος, κάποιοι επίσης συνδέουν τις χαράδρες των «μπουχαριών» με το μύθο για τα κρησφύγετα των λήσταρχων Γιαγκούλα και Γκαντάρα, που δρούσαν στην ευρύτερη περιοχή, και μιλάνε για ύπαρξη στοάς που ξεκινά από τα «μπουχάρια» και φτάνει μέχρι την Ελάτη (αρκετά χλμ μακριά).

Όπως και να το δούμε, η περιοχή των Μπουχαριών είναι παράξενη, είναι μυστηριώδης…

 

Η πρόσβαση στο Γεωπάρκο (χάρτες)

(κλικ για μεγέθυνση)

xartis pros Mpouxaria - 5 - 2xartis pros Mpouxaria 2 - 4

Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος

Μάιος 2016

Νοχτάρια Λιβαδερού: Η φύση μεγαλούργησε!

noxtliv16526 1noxtliv16526 2noxtliv16526 3

Διεκδικούν -κατά την άποψή μας- ακόμη και την πρωτιά από πλευράς εντυπωσιασμού, στα φυσικά αξιοθέατα της Π.Ε. Κοζάνης. «Έχουν την ‘ατυχία’ -και αυτά, κατά την ρήση κορυφαίου αυτοδιοικητικού- να βρίσκονται στον ορεινό όγκο των Καμβουνίων». Πόσοι τα ξέρουν, πόσοι τα έχουν επισκεφτεί; Ελάχιστοι…

https://www.youtube.com/embed/zIAYr27QM54?rel=0","frameborder":"0","width":"560","height":"315","allowfullscreen":"allowfullscreen"}}" />

Βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1000-1200 μ. από το οργανωμένο (;) Γεωπάρκο των Μπουχαριών του Μικροβάλτου, μέσω του μονοπατιού του ρέματος της  Ποταμιάς και αριστερά, του μονοπατιού που ζητήθηκε κατ’ επανάληψη να χαραχτεί με παρέμβαση ήπιας μορφής, θεωρώντας το αναπόσπαστο κομμάτι  του Γεωπάρκου, κάτι που «φυσικά» δεν έγινε και που σήμερα είναι σχεδόν απροσπέλαστο.

Αποτελούν το αποκορύφωμα του γεωλογικού φαινομένου των Νοχταριών που κόβει την ανάσα -Νοχτάρια βρίσκονται διάσπαρτα και σε όλη τη διαδρομή μέσω της Ποταμιάς-, με το ύψος των κωνικών σχηματισμών να ξεπερνά τα 15 μέτρα. Είναι της ίδιας γενεσιουργού προέλευσης (διάβρωση του εδάφους σε διάστημα χιλιάδων ετών) με τους σχηματισμούς των Μπουχαριών και διαφέρουν από αυτά, στο ότι δεν έχουν τη σχιστολιθική πλάκα στην κορυφή.

Προσέγγιση στα Νοχτάρια Λιβαδερού μπορεί ακόμη να γίνει και από το δρόμο από Μικρόβαλτο προς Λιβαδερό -από το 6ο χλμ περίπου-, από ένα ασυντήρητο δασικό δρομάκι, με την απόσταση και εδώ να κυμαίνεται περίπου στα 1200-1300 μ., από τα οποία, τα μισά μπορεί -υπό προϋποθέσεις- να διανυθούν με αυτοκίνητο.

noxtliv16526 4noxtliv16526 5noxtliv16526 6

Επιβλητικά Νοχτάρια στο Λιβαδερό, μπορεί να συναντήσει κανείς και στον Κόκκινο Νόχτο, νότια του χωριού και απέναντι από την Ελάτη. Και εδώ η προσέγγιση έχει δυσκολίες (θα τα παρουσιάσουμε προσεχώς)… 

Γ.Μ./26 Μαΐου 2016

«Κόκκινος Νόχτος»: Άλλο ένα επιβλητικό γεωλογικό μνημείο στον ορεινό όγκο των Καμβουνίων!  

koknoxtliv2952016 1koknoxtliv2952016 2koknoxtliv2952016 3

«Κόκκινος Νόχτος» Λιβαδερού!

 Άλλο ένα επιβλητικό γεωλογικό μνημείο της φύσης στον ορεινό όγκο των Καμβουνίων! Όψη από αρχαιοελληνικές κολόνες και τείχη, αραβουργήματα και ανθρωπόμορφους γεωσχηματισμούς, σε κάθετο κοκκινόχρωμο γκρεμό ύψους περίπου 30 μέτρων που προκαλεί ίλιγγο! Γεωμορφές, «προϊόν» διάβρωσης του εδάφους με τα ιδιαίτερα συστατικά χαρακτηριστικά και τις κλιματολογικές συνθήκες γένεσης, που τις καθιστούν σχεδόν αναλλοίωτες στο πέρασμα των αιώνων και απαντώνται αποκλειστικά στα Καμβούνια (ανάλογα και συνέχεια των γεωμορφών των Μπουχαριών και των Νοχταριών, που βρίσκονται σε ευθεία απόσταση 7,5χλμ).

ΒΙΝΤΕΟ 3' που αξίζει να δείτε...

 

koknoxtliv2952016 16Βρίσκονται στα διοικητικά όρια της κοινότητας Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, σε απόσταση 8-9 χλμ νοτιοδυτικά του οικισμού, στο μέσο περίπου της νοητής γραμμής Λιβαδερού - Ελάτης. Από την Ελάτη ο «Κόκκινος Νόχτος» είναι ορατός σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια.

Η προσπέλαση στο μνημείο με αυτοκίνητο γίνεται με δυσκολία μέσω αγροτικών - δασικών δρόμων από το Λιβαδερό ή από παράκαμψη του δρόμου Λαζαράδων - Ελάτης (~4 χλμ), ενώ για την προσέγγιση των επισκεπτών θα χρειαστεί να διανυθεί πεζή επιπλέον απόσταση 700-800 μ.

Το δύσβατο της περιοχής αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην ανάδειξη του μνημείου της φύσης, που από πριν πολλά χρόνια είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον, τον θαυμασμό και το δέος στους κατοίκους του Λιβαδερού.

koknoxtliv2952016 4koknoxtliv2952016 5koknoxtliv2952016 6

koknoxtliv2952016 7koknoxtliv2952016 8koknoxtliv2952016 9

koknoxtliv2952016 11koknoxtliv2952016 12koknoxtliv2952016 13

koknoxtliv2952016 14koknoxtliv2952016 15 1koknoxtliv2952016 15 2

ΥΓ. Να περιμένουμε κάποια καλύτερη εξέλιξη ανάδειξης σήμερα; Α μπα…

Γ.Μαστρ./mikrovalto.gr 

 

 

 

Djavolja Varos (H Πόλη του Διαβόλου): τα "Μπουχάρια" της Σερβίας στα 20 Θαύματα της Φύσης στην Ευρώπη!

Bouch Serv-Koz_1_e

 

20221023 112555

Το γεωπάρκο Μπουχάρια Μικροβάλτου του δήμου Σερβίων, επισκέφτηκε ομάδα φοιτητών του Erasmus Student Network (ESN)  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.

mikrovalto.gr (περισσότερα ΕΔΩ)

 

Η ΕΡΤ 1 σε απευθείας σύνδεση με το γεωπάρκο των Μπουχαριών, Τετάρτη 22/2/2017 (ΒΙΝΤΕΟ)

f ert22217mpMikr 1f v ertgeomikr222 1

 

H παρουσίαση του Γεωπάρκου των Μπουχαριών από το Star Channel 2.3.2017 (BINTEO)

f 1 33 bouh2317star 7 2f 1 33 bouh2317star 7 1

 

Επτασέλιδο αφιέρωμα στο γεωπάρκο των Μπουχαριών Μικροβάλτου στο περιοδικό Betterfly (Φεβρ. 2017)

f betterfly202_b_1

 

Μια δύσκολη προσέγγιση στο χιονισμένο γεωπάρκο των Μπουχαριών στο Μικρόβαλτο (ΒΙΝΤΕΟ - 12 ΦΩΤΟ)

f- geop22117 1f- geop22117 2 1

 

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) Ηπείρου στο γεωπάρκο των «Μπουχαριών» (19.3.2017, 24 ΦΩΤΟ)

geoppeekpeHp19317 10 4geoppeekpeHp19317 11 1

 

Ο Φυσιολατρικός Όμιλος Καβάλας στο Γεωπάρκο των Μπουχαριών, 29.9.2019

geop29919 4 2geop29919 5 2

 

Το Γεωπάρκο των Μπουχαριών επισκέφτηκε το Γυμνάσιο Λευκοπηγής, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

- gymnLefk30317 3 3- gymnLefk30317 4 3

 

Στο Γεωπάρκο των Μπουχαριών η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων (18.9.2017)

- elat18917 1- elat18917 4

 

Η ΧΕΝ Λάρισας στο Γεωπάρκο των Μπουχαριών (12.10.2017)

-  1mpoux121017 2-  1 mpoux121017 1

 

Στο ράδιοΛόγος: Ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και συντήρηση στο Γεωπάρκο των Μπουχαριών! (22.1.2017)

1 geo241116ar 4 2 151 geo241116ar 5 1 1 5

 

Γεωπάρκο Μπουχαριών: επισκέπτες έρχονται, αλλά οι αρμόδιοι επιμένουν στα φεστιβάλ …γευσιγνωσίας! (24.11.2016)

1 geo241116ar 2 11 geo241116ar 2 2

 

Το Γεωπάρκο στη φθινοπωρινή χρωματική πανδαισία, υποδέχτηκε την ΚοινοΤοπία της Πάτρας, το Σάββατο 29/10

geo293010 1geo293010 13

23.10.2016: "Έλληνες Περιηγητές" και Οικολογική Κίνηση Δράμας στο Γεωπάρκο(15 φωτο)

geo1023 6geo1023 9

 

Δυο εκδρομικά από Αθήνα στο Γεωπάρκο των Μπουχαριών, τη Δευτέρα του Πάσχα 17.4.207 (10 ΦΩΤΟ)

ekdrath17417 1 - 1 214 1ekdrath17417 2 214 1

 

Στα «Μπουχάρια» βρέθηκε την Κυριακή 16/10/2016 το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ με τους «Περιηγητές»

elpan161016ar 1 3elpan161016ar 2 3elpan161016ar 3 3

geop1710 1Το γεωπάρκο των «Μπουχαριών» πρώτο από τις "Έξι πιο παράξενες εκδρομές κοντά στη Θεσσαλονίκη"

theo10416tr 1_1910Στα "Μπουχάρια" το διαφημιστικό trailer του Pontian Society "PONTOS", με τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη (ΒΙΝΤΕΟ)

 

Ο "Κόκκινος Νόχτος" των Καμβουνίων στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ 29.8.2016

dkokknoxt16829 ethnos 1910ethnos29816mr 1910

 

5.6.2016  Στο Γεωπάρκο των Μπουχαριών ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Καβάλας,… (18 ΦΩΤΟ)

aimKav1665 2 eaimKav1665 8 e

 

15.4.2016 Γεωπάρκο "Μπουχαριών": Επισκέπτες έρχονται… (27 ΦΩΤΟ)

mpouh-ekdr16415 1 3mpouh-ekdr16415 3 3

 

Τι έδειξε η εκπομπή του ΣΚΑΪ Happy Traveller για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου και τα Μπουχάρια Μικροβάλτου

https://www.youtube.com/embed/wOssqQ88tmw?rel=0","frameborder":"0","width":"560","height":"315","allowfullscreen":"allowfullscreen"}}" />

Αφιέρωμα στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού πρόβαλε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ στην ωριαία εκπομπή Happy Traveller με τον γνωστό παρουσιαστή Ευτύχη Μπλέτσα, σε πρώτη προβολή το απόγευμα του Σαββάτου 9 Ιανουαρίου 2016.

Δείτε στο ΒΙΝΤΕΟ το απόσπασμα από την εκπομπή που αφορά τα μάρμαρα Τρανοβάλτου και το γεωπάρκο των Μπουχαριών Μικροβάλτου, στο φανταστικό φθινοπωρινό σκηνικό…

 

23.2.20115  - Δυο εκδρομικά από Αθήνα τη Καθαρά Δευτέρα 2015 στα Μπουχάρια  [ MEΜΝΩΝ TRAVEL & Πρακτορείο ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ] (20 ΦΩΤΟ)

mpoux15232 1 5mpoux15232 2 5

 

ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ: Επισκέπτες έρχονται... (ΒΡΑΚΑΣ TRAVEL17.8.2014)

vrak14178 1 e 1vrak14178 3 e 1

 

Στα «Μπουχάρια» βρέθηκαν την Κυριακή 9/3/2014 η Ταξιδιωτική Λέσχη Θεσσαλονίκης και το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

mpoux9 2 ep3mpoux9 3 ep4

 

Τα Μπουχάρια στο ένθετο της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ του Σαββάτου 28.12.2013  

Τα "Μπουχάρια" Μικροβάλτου...

στην εκπομπή της ΝΕΤ "ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ" (ΒΙΝΤΕΟ)

http://www.youtube.com/v/Tc5_SojR9XY?hl=el_GR&version=3&rel=0","type":"application/x-shockwave-flash","width":"560","height":"315","param":{"allowFullScreen":"true","allowscriptaccess":"always","movie":"http://www.youtube.com/v/Tc5_SojR9XY?hl=el_GR&version=3&rel=0"}}}" />

 

Από την παρουσίαση του γεωπάρκου "Μπουχαριών" Μικροβάλτου, στην εκπομπή της ΝΕΤ "ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ", την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013.

VIDEO από τα "Γυρίσματα" της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ  το ΔΕΚ. 2008

21.3. 2013 - Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης στα Μπουχάρια Μικροβάλτου

mpoux21.3.13_1axiothmpoux21.3.13_2axioth

κλικ εδώ να δείτε το άρθρο

 

raxil1910

Επερώτηση στη Βουλή της Ραχήλ Μακρή, βουλευτού Κοζάνης για την "Αξιοποίηση πάρκου Μπουχαριών στο Μικρόβαλτο"

23.11.2012: Το Γεωπάρκο των Μπουχαριών καταρρέει πριν ακόμη παραληφθεί!

geoparkoMikrNoe12armpoux173 2

 

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Επανεκκίνηση της υπόθεσης του Γεωπάρκου των "Μπουχαριών"  Μικροβάλτου;

geop27.9.12_1geop27.9.12_2 

geop27.9.12_3Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία -6 έναντι 2-, από την Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της Τρίτης 25.9.2012, «η χρηματοδότηση του έργου: ‘Δημιουργία Γεωπάρκου στη θέση  "Μπουχάρια" Μικροβάλτου Κοζάνης’ της Π.Ε Κοζάνης», με την προϋπόθεση να διατεθούν εφόσον συσταθεί πρώτα φορέας διαχείρισης και λειτουργίας.

Αφορά βέβαια δευτερεύουσες εργασίες -διευθέτηση όμβριων υδάτων και προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) σε αντικατάσταση κλαπέντος (!) από τον οικίσκο υποδοχής- προϋπολογισμού 19.500 €, μιας και το κύριο έργο έχει περατωθεί από το 2008, χωρίς ακόμη να έχει παραληφθεί από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες! Τον Αύγουστο δε του 2010, από την -τότε- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, είχε προαναγγελθεί για "την επόμενη εβδομάδα η επίσημη παρουσίαση" και η παράδοση του στην τοπική κοινωνία, πράγμα που φυσικά δεν έγινε ποτέ…  

 Ασφαλώς αποκλειστικοί αποδέκτες του μηνύματος για τη σύσταση φορέα διαχείρισης του Γεωπάρκου, είναι ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού και η Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου, που πρέπει επιτέλους να ασχοληθούν με το θέμα, που "βουλιάζει" από την εγκατάλειψη, ένα θέμα που είχε δημιουργήσει προσδοκίες ανάπτυξης για την περιοχή…

Να απαιτήσουν βέβαια πρώτιστα την τεχνική παραλαβή του έργου από τους αρμόδιους και να διεκδικήσουν τα απαραίτητα συμπληρωματικά έργα που συνοψίζονται, στην προέκταση του κύριου διαδρόμου του Γεωπάρκου με περιπατητικό μονοπάτι ήπιας παρέμβασης που να φτάνει μέχρι τα "Νοχτάρια" Λιβαδερού,  στη διευθέτηση του χώρου parking, στην προστασία των γεωλογικών σχηματισμών, στις μόνιμες υποδομές σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, στην επαρκή σήμανση από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της περιοχής και στην ενημερωτική καμπάνια ανάδειξης του μοναδικού γεωλογικού φαινομένου, ώστε ο φορέας λειτουργίας και διαχείρισης του Γεωπάρκου να αποκτήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες και λόγους ύπαρξης.

 

Δεκέμβριος 2010

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ

Τα εγκαίνια που δεν έγιναν ποτέ!

gmpde10_1gmpde10_2gmpde10_3

Από τις 10 Αυγούστου 2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης ανακοίνωνε μέσα από Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) ότι "το Γεωλογικό Πάρκο των Μπουχαριών θα παρουσιαστεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα".

Μια παρουσίαση-εγκαίνια που δεν έγιναν ποτέ!

Μια από τις αιτίες είναι και η περίεργη στάση της Δημοτική Αρχής των Καμβουνίων που επιμένει στη μη παραλαβή και εγκαινίαση του έργου που έχει περατωθεί εδώ και δυο χρόνια "λόγω κακοτεχνιών, εκκρεμοτήτων και ελλείψεων του έργου". Αντίθετη γενικά και με τη νοοτροπία τοπικών παραγόντων πανταχόθεν, που επισπεύδουν εγκαίνια ημιτελών ή και ανύπαρκτων έργων, ιδιαίτερα παραμονές εκλογών…

Βεβαίως ειδικά για τη δρομολόγηση συμπληρωματικών έργων έχει δίκιο αλλά σαφέστατα είναι ένα άλλο κεφάλαιο -ασχοληθήκαμε εκτενώς σε προηγούμενα τεύχη- που χρειάζεται ένα νέο διεκδικητικό πλαίσιο. Η συντήρηση των γεωμορφών και κατασκευή περιπατητικού μονοπατιού μέχρι τα Νοχτάρια Λιβαδερού πρέπει να θεωρούνται έργα εξόχως απαραίτητα, αναπόσπαστα και ενιαία με την ύπαρξη του Γεωπάρκου.

Τα εγκαίνια ασφαλώς θα κρατούσαν απλά το θέμα στη δημοσιότητα για αρκετές ημέρες. Η προβολή του Γεωπάρκου με την εκτύπωση φυλλαδίου, την καλύτερη σήμανση προς την περιοχή και  τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο και στο διαδίκτυο έπρεπε -και πρέπει- να είναι συνεχής. Δυστυχώς μείναμε πολύ πίσω σ' αυτόν τον τομέα…

Η λιμνάζουσα κατάσταση και η απραξία -έστω και με άλλοθι- είναι ότι χειρότερο και απαξιώνει ένα έργο που εκτιμήθηκε θετικά τόσο από τους επιστήμονες σαν μοναδικό φυσικό γεωλογικό φαινόμενο, όσο από τις εκατοντάδες -ή και χιλιάδες- των επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Ίσως η διαχείριση των επισκεπτών και η περιφρούρηση της υπάρχουσας κατάστασης στο Γεωπάρκο να μην είναι και τόσο απλή υπόθεση.

Δεν θα εμείνουμε σε μεγαλοστομίες περί ανάπτυξης της περιοχής από το Γεωπάρκο γιατί για αυτό απαιτούνται να συνυπάρξουν αθροιστικά και άλλες παράμετροι και προϋποθέσεις. Η κρίση στο μάρμαρο, η έλλειψη κινήτρων και υποδομών για βιολογικές καλλιέργειες και τυποποίηση βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων που μεταφράζονται με τη φυγή των νέων προς τα αστικά κέντρα, η αδυναμία εκμετάλλευσης των λοιπών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και  η γενικότερη Ελληνική και παγκόσμια οικονομική κρίση δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας…

Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε …

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

 Γεωλογικό πάρκο Μπουχάρια Μικρόβαλτου

.
Ένα εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο, μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, που καταδεικνύει την… καλλιτεχνική διάθεση της φύσης, δεσπόζει στο Νομό Κοζάνης. Πρόκειται για τα «Μπουχάρια», στα ανατολικά του χωριού Μικρόβαλτος του Δήμου Καμβουνίων, στην τουριστική ανάδειξη των οποίων προχώρησε η Νομαρχία Κοζάνης. Τα «Μπουχάρια» είναι περίπου 20 πυραμοειδείς σχηματισμοί φτιαγμένοι από χώμα, άργιλο, μάργες και κροκάλες, με κορυφή καλυμμένη με σχιστολιθικές πλάκες, που ξεπερνούν σε ύψος τα δύο μέτρα, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και τα έξι με επτά μέτρα (οι λεγόμενοι «Άτλαντες»).
Παρόμοιοι σχηματισμοί στην ίδια περιοχή είναι και τα «Νοχτάρια», με τη μόνη διαφορά ότι δεν επιστεγάζονται με πλάκες. Ο συνδυασμός των δύο γεωμορφών δημιουργεί ένα μοναδικό και ιδιόμορφο δάσος, που έχει προέλθει από τη διάβρωση του εδάφους σε διάστημα δεκάδων χιλιάδων χρόνων. Η Νομαρχία Κοζάνης προχώρησε στη δημιουργία γεωλογικού πάρκου στην περιοχή, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των επισκεπτών και να αναδείξει το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Το πάρκο είναι πλέον επισκέψιμο για το κοινό και θα.παρουσιαστεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα.
«Τα “Μπουχάρια” είναι ένα μοναδικό αλλά αναξιοποίητο μέχρι σήμερα γεωλογικό φαινόμενο. Η αξιοποίησή του εντάσσεται στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε όλα τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας», εξήγησε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο αντινομάρχης Ανάπτυξης της Νομαρχίας Κοζάνης, Γιάννης Σόκουτης. Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν τη διαμόρφωση αιωρούμενων διαδρομών περιπάτου, την κατασκευή χώρων ανάπαυσης και ενημέρωσης των επισκεπτών (ξύλινα κιόσκια και παγκάκια), την κατασκευή περίφραξης και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. Επίσης, δημιουργήθηκαν φυλάκιο στην είσοδο του πάρκου, με χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού, τουαλέτες κοινού, αποθήκη και κοιτώνα για τους φύλακες του πάρκου, καθώς και ξύλινο παρατηρητήριο στη βόρεια πλευρά του πάρκου. Πρόθεση της Νομαρχίας είναι σε επόμενη φάση να γίνει και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της περιοχής. Η κατασκευή του γεωπάρκου χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και από πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Πηγή: ΑΠΕΗ είδηση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων [κλικ]

Ιούλιος 2009

 

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΜΠΟΥΧΑΡΙΩΝ:  Το έργο «κόλλησε»

geop._2Ενώ έχουν περατωθεί οι εργασίες δημιουργίας του Γεωπάρκου από τον περασμένο Νοέμβριο, το έργο δεν έχει παραληφθεί ακόμη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ήταν και ο φορέας υλοποίησης. Επιπλέον δεν έχουν δρομολογηθεί οι συμπληρωματικές εργασίες, ώστε το έργο να παραδοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία έτοιμο για χρήση.

Οι απολύτως απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες κατά την άποψή μας -που τις διατυπώσαμε πολλές φορές-, ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό, είναι :

1. H επαρκής σήμανση προς την περιοχή

2. Η διευθέτηση του χώρου parking

3. Οι υποδομές μεταφοράς νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να καταστεί λειτουργικός ο οικίσκος υποδοχής

4. Ενημερωτική καμπάνια

Και σε δεύτερο χρόνο οι ουσιαστικότερες εργασίες που είναι:

1. Η προστασία των σχηματισμών

2. Η προέκταση του κύριου περιπατητικού διαδρόμου του Γεωπάρκου, σε περιπατητικό μονοπάτι ήπιας παρέμβασης, που να φτάνει μέχρι τα «Νοχτάρια» Λιβαδερού.

Τα παραπάνω με τη γενικότερη αίσθηση ότι το έργο «κολλάει», δημιουργούν ανησυχία, προβληματισμό και ερωτηματικά στους κατοίκους της περιοχής.

Μάρτιος 2009

 

Γεωπάρκο Μπουχαριών

xartis22.11.11ageop._1geop._4geop._3

Ολοκληρώθηκαν οι συμβατικές εργασίες δημιουργίας του γεωπάρκου των Μπουχαριών  με την κατασκευή των δύο κιοσκιών και την περίφραξη της βόρειας πλευράς πέραν των δύο βασικών διαδρόμων και του οικίσκου υποδοχής που είχαμε περιγράψει σε προηγούμενη αναφορά μας.

Βέβαια ήδη διανύουμε την κρίσιμη περίοδο που πρέπει να δρομολογηθούν  συμπληρωματικά και παράλληλα έργα -περιπατητικά μονοπάτια, προστασία σχηματισμών, διευθέτηση χώρου parking, σήμανση προς το γεωπάρκο, σύνδεση με δίκτυα νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικά ενημερωτική καμπάνια- ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση.

 

Νοέμβριος 2008

ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γεωπάρκο στα «Μπουχάρια» Μικροβάλτου!

geop._7geop._8geop._13geop._16

geop._17geop._19geop._23geop._24geop._20

geop._25geop._12geop._14geop._18

Ούτε και ο πλέον αισιόδοξος θα μπορούσε να προβλέψει την εξέλιξη αυτή, όταν πριν περίπου τέσσερα περίπου χρόνια είχε ξεκινήσει η προσπάθεια ανάδειξης των γεωλογικών σχηματισμών των Μπουχαριών. Να όμως που το γεωπάρκο είναι πραγματικότητα, αφού πλέον βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της κατασκευής του. Ήδη σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι δυο βασικοί διάδρομοι περιήγησης και ο οικίσκος υποδοχής και υπολείπονται να συναρμολογηθούν τα δυο κιόσκια, να διευθετηθεί ο περιβάλλον χώρος του οικίσκου και να γίνει η περίφραξη της βόρειας πλευράς. Και για την τελειοποίηση του θα πρέπει να γίνουν συμπληρωματικά  η διευθέτηση του χώρου parking, τα δίκτυα του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και η σήμανση προς την περιοχή. Κυρίως όμως πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των σχηματισμών από περαιτέρω διάβρωση.

Φορέας υλοποίησης του έργου του γεωπάρκου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και ανάδοχος η ΕΡΓΟΜΑΝ ΑΤΕ, με τη σύμβαση που υπογράφηκε στις 11.1.2008. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 310.000 € και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.

Σκοπός του έργου σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης είναι «η διατήρηση, η αποκατάσταση και η ανάδειξη του τοπίου μιας περιοχής ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια ορθολογιστικής διαχείρισης προκειμένου να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών με άμεσες θετικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία, αφού θα συμβάλλει στη διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις ορεινές αγροτικές ζώνες και στη διαφύλαξη-βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της φυσικής κληρονομιάς».

Ακόμη δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι από το 2007 έχει ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος από το Μικρόβαλτο μέχρι τα Μπουχάρια, που ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 500.000 €.

Θα θυμίσουμε επιπλέον ότι τα Μπουχάρια είναι φυσικές γεωμορφές που προήλθαν από τη διάβρωση του εδάφους σε διάστημα χιλιάδων χρόνων. Έχουν το σχήμα χωμάτινης κολόνας και αποτελείται από άμμους, κροκάλες, μάργες και αργίλους με πιθανή «συγκολλητική» ύλη οξείδια του σιδήρου και διοξείδιο του πυριτίου, ενώ την κορυφή τους καλύπτει σχιστολιθική πλάκα που «έπαιξε» το ρόλο της ομπρέλας στην εξέλιξη των σχηματισμών, σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας Α. Κελεπερτζή. Τα Μπουχάρια πήραν την ονομασία αυτή από το σχήμα τους που μοιάζει με καμινάδα, καθότι «μπουχάρι» στην τοπική διάλεκτο σημαίνει καμινάδα. Βρίσκονται σε απόσταση 3 χλμ ΝΑ του Μικροβάλτου με εύκολη πρόσβαση αφού ο δρόμος -όπως προαναφέραμε- έχει ασφαλτοστρωθεί.

geop._10geop._26geop._28geop._29geop._31geop._31geop._32geop._37geop._38geop._33geop._34geop._35geop._36geop._30geop._39geop._40geop._41

Παράλληλα στην ίδια περιοχή, που επεκτείνεται μέχρι τον ακατοίκητο οικισμό της Πάδης και κυρίως από την πλευρά των διοικητικών ορίων του Λιβαδερού, απαντώνται οι εντυπωσιακές κωνικές γεωμορφές των Νοχταριών, της ίδιας σύστασης και γενεσιουργού αιτίας με τα Μπουχάρια, χωρίς όμως το σχιστολιθικό «καπέλο». Τα Μπουχάρια και τα Νοχτάρια συνθέτουν ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς και υψηλής αισθητικής που καθηλώνει τους επισκέπτες. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη να δημιουργηθεί άμεσα, σ’ αυτή τη διαδρομή, περιπατητικό μονοπάτι, ώστε να «αποκαλυφθούν»  η μοναδικότητα της μορφολογίας των σχηματισμών και η οικολογική αξία τους.

Πέρα βέβαια από την ικανοποίηση που δημιουργεί αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να πει κανείς ότι τώρα αρχίζουν τα «δύσκολα». Οι υποδομές φιλοξενίας σ’ ολόκληρη την περιοχή των Καμβουνίων είναι σχεδόν ανύπαρκτες και ασφαλώς παράγοντας ανασταλτικός για την προσέλευση και προσωρινή διαμονή των επισκεπτών. Η τοπική κοινωνία δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες και εμφανίζεται μάλλον απρόθυμη και διστακτική να αναλάβει επενδυτικές πρωτοβουλίες σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Η Δημοτική αρχή καλείται να διαχειριστεί ένα έργο που γεννά προσδοκίες  για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά χρειάζεται να ενταχτεί σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο δράσεων και συνεργασιών για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Και αναφερόμαστε εν συντομία, για την ίδια περιοχή, στη δημιουργία περιπατητικών μονοπατιών και την ασφαλτόστρωση του δρόμου μέχρι το Λιβαδερό. Για την ευρύτερη περιοχή στη διεκδίκηση παράλληλων έργων με τη λίμνη του Ιλαρίωνα -πεζογέφυρα, υγροβιότοπος Αναβρυκών, οδικές υποδομές-, την ανάδειξη των θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου του δάσους της Ελάτης. Πάντα με την ορθολογιστική εκμετάλλευση του μαρμάρου και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης των ΜΑΒΕ.

Κυρίως όμως πρέπει να γίνει συνείδηση η διαδημοτική συνεργασία  με τους όμορους δήμους -Σερβίων, Αιανής, Βελβενδού, Δεσκάτης, κοινότητα Λιβαδερού- ώστε το συνολικό προσφερόμενο τουριστικό «προϊόν» να είναι περισσότερο ελκυστικό, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους υποψήφιους επενδυτές.

Για να έχει αντίκρισμα η κατασκευή του γεωπάρκου.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΤΑ ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ!

Η δημοπράτηση του έργου στις 16.10.07

thumb_geop._8Ανοίγει πλέον η προοπτική για την ουσιαστική αξιοποίηση των Μπουχαριών, αφού πέρα από την ασφαλτόστρωση του δρόμου Μικροβάλτου-Μπουχαριών που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες, στις 16 Οκτωβρίου 2007 δημοπρατείται το έργο: «Δημιουργία Γεωπάρκου στη θέση Μπουχάρια Μικροβάλτου Κοζάνης, προϋπολογισμού 310.000 €». Προηγήθηκαν οι αποφάσεις της ένταξης στο ΠΕΠ 10106/3.9.2007 και της προέγκρισης Διακήρυξης Δημοπράτησης 10807/14.9. 2007.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ένταξης, «το έργο αφορά τη δημιουργία ενός γεωπάρκου στην περιοχή Τρανοβάλτου-Μικροβάλτου Κοζάνης, με την εκτέλεση έργων και εργασιών προστασίας και ανάδειξης των γεωμορφών που βρίσκονται στο χώρο αυτό, καθώς και των απαραίτητων έργων προσπέλασης των επισκεπτών.

Η δημιουργία του γεωπάρκου θα συμβάλλει:

1. Στην προστασία, διάσωση, συντήρηση και ανάδειξη μοναδικών γεωμορφών εξαιρετικής επιστημονικής και περιβαλλοντικής σημασίας που αποτελούν μνημεία της φύσης και κινδυνεύουν να καταστραφούν από τη διάβρωση.

2. Στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή Μικροβάλτου-Τρανοβάλτου με τη δημιουργία ενός προτύπου χώρου αναψυχής, καθώς το πάρκο θα αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του τοπίου που δημιούργησαν οι διαδικασίες διάβρωσης.

3. Στην ανάπτυξη της περιοχής και ειδικότερα στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο Οικολογικός-Περιπατητικός και ο Εκπαιδευτικός Τουρισμός».

Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοοζάνης και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ).

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υλοποιείται η μελέτη που είχε εκπονήσει το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας -καθ. κ. Α. Κελεπερτζής- πού ήταν όμως αρχικού προϋπολογισμού 658.084 €. Σύμφωνα με την υπεύθυνη της Περιφέρειας κ. Ζαγορίτου, η μείωση οφείλεται κυρίως στην περικοπή της δαπάνης που αφορούσε την προστασία των γεωμορφών που θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Έτσι κι αλλιώς, πέρα απ’ την συντήρηση και προστασία των γεωμορφών θα απαιτηθούν και επιπλέον εργασίες χάραξης περιπατητικού μονοπατιού, τουλάχιστον μέχρι τα Νοχτάρια Λιβαδερού -μιας ανεπανάληπτης διαδρομής με συνεχείς γεωμορφές Νοχταριών- με στόχο να φτάσει μέχρι την Πάδη(Βογγόπετρα). Ακόμη θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ενέργειες για την ασφαλτόστρωση του δρόμου από τα Μπουχάρια μέχρι το Λιβαδερό.

Γ.Μ.

Δεκέμβριος 2006

Μπουχάρια Μικροβάλτου Κοζάνης

Το μοναδικό γεωφυσικό φαινόμενο


Οι καμινάδες των  των δαιμόνων!

Οι κυρίες με τα ομπρελίνα!

Οι χαράδρες των ακοίμητων γιγάντων και των νεράιδων!

g_2

Διάφοροι μύθοι που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο.

Στην πραγματικότητα είναι φυσικές γεωμορφές που προήλθαν από τη διάβρωση του εδάφους σε διάστημα χιλιάδων χρόνων. Έχουν το σχήμα χωμάτινης κολόνας και αποτελούνται από άμμους ,κροκάλες, μάργες και αργίλους με πιθανή «συγκολλητική» ύλη οξείδια του σιδήρου και διοξείδιο του πυριτίου σύμφωνα με έκθεση του καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ. Κελεπερτζή. Την κορυφή των κολόνων αυτών καλύπτει μια σχιστολιθική πλάκα που «έπαιξε» το ρόλο της ομπρέλας στην εξέλιξη του σχηματισμού.

Ακόμη σχετικά με τη γένεσή τους ο κ. Κελεπερτζής σημειώνει: «Οι ανωτέρω γεωμορφές σχηματίστηκαν από φαινόμενα αποσάθρωσης του κατωτέρου ορίζοντα στο ήδη διαμορφωθέν σύστημα χαραδρώσεων…

Οι παράγοντες οι οποίοι επέδρασαν αφ’ ενός μεν στην αποσάθρωση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων, αφ’ ετέρου δε στη μετέπειτα διαμόρφωση των γεωμορφών είναι το νερό της βροχής το οποίο είναι εμπλουτισμένο σε διοξείδιο του άνθρακα και το ατμοσφαιρικό οξυγόνο».

Ανέρχονται σε αριθμό περί τους είκοσι (20) και το ύψος τους ποικίλει από 2 μέχρι 7 μέτρα.

Βρίσκονται στο Μικρόβαλτο του Δήμου Καμβουνίων, 40 χιλιόμετρα νότια της Κοζάνης. Το όνομα της τοποθεσίας Μπουχάρια  προέρχεται από το σχήμα τους καθότι «μπουχάρι» στην τοπική διάλεκτο σημαίνει καμινάδα.

Ενδιαφέρον στην περιοχή παρουσιάζουν ακόμη οι κωνικοί σχηματισμοί τα Νοχτάρια, ίδιας προέλευσης και σύστασης με τα Μπουχάρια χωρίς όμως το σχιστολιθικό «καπέλο», που επεκτείνονται σε μήκος δύο (2) χιλιομέτρων στο ρέμα της Ποταμιάς, στα όρια του Δήμου Καμβουνίων με την κοινότητα Λιβαδερού, δημιουργώντας ιδανικές προϋποθέσεις για τη χάραξη περιπατητικού μονοπατιού μέχρι τη Βογγόπετρα.

Τα Μπουχάρια και τα Νοχτάρια συνθέτουν ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς και υψηλής αισθητικής που καθηλώνει τους επισκέπτες.

«Συνωμοσία σιωπής» κράτησε στην αφάνεια το θέμα μέχρι πριν 3-4 χρόνια. Μετά την έκθεση του Ι.Γ.Μ.Ε. που είχε επισημάνει ότι: «το γεωφυσικό αυτό φαινόμενο παρουσιάζει ενδιαφέρον, προκαλεί στον επισκέπτη ιδιαίτερη εντύπωση και αξίζει ανάδειξης και προστασίας», ήρθε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Τμήμα Γεωλογίας, καθ. κ. Κελεπερτζής) να τονίσει ότι: « οι γεωμορφές αυτές απαντούν μόνο στη συγκεκριμένη θέση σε ολόκληρη την Ελλάδα…Η καταγραφή, η προστασία και η ανάδειξη των γεωμορφών Μικροβάλτου Κοζάνης, η δημιουργία γεωπάρκου καθώς και η δημιουργία ενός αναλυτικού ηλεκτρονικού οδηγού θα αποτελέσει χωρίς αμφιβολία μια πολιτιστική προσφορά. Η ανάδειξη των γεωμορφών θα συμβάλει στην καθιέρωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο γεωτουρισμός…».

Μετά τη μελέτη του Πανεπιστημίου της Αθήνας υπογράφηκε η  προγραμματική σύμβαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένεται  η δημοπράτηση του έργου κατασκευής Γεωπάρκου προϋπολογισμού 658.084,25 Ευρώ που έχει ενταχτεί στο 3ο Π.Ε.Π.. Παράλληλα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης δημοπρατήθηκε (28.9.06) και ανατέθηκε σε εργολάβο η ασφαλτόστρωση του δρόμου από το Μικρόβαλτο μέχρι τα Μπουχάρια (3 χλμ).

Ήδη όμως τα  Μπουχάρια αποτελούν προορισμό για μεγάλο αριθμό επισκεπτών από όλη την Ελλάδα !

"Στιγμές" από την ανάδειξη των Μπουχαριών

lyxn_1lyxn_3geop._42

geop._43geop._44geop._45geop._46geop._47geop._48geop._49geop._50geop._51geop._52geop._53geop._54geop._55geop._56geop._57geop._58geop._59geop._60geop._61geop._62geop._63geop._64geop._65geop._66geop._67geop._68geop._69geop._70

Επιμέλεια: Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος