Εκτύπωση
proedreio-ps-pdm-2019-3Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε...

...σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, με θέμα:

1: Συζήτηση επί του επικαιροποιημένου ΣΔΑΜ και λήψη απόφασης επ’αυτού από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης, Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης κ.Στέργιος Κιάνας.

Εισαγωγή της συζήτησης του θέματος, με τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω της σοβαρότητάς του.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ευφροσύνη Ντιό

proedreio-ps-pdm-2019-3