Ανακατατάξεις στις Υπηρεσίες του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού Εκτύπωση
Παρασκευή, 19 Ιούνιος 2015 11:23

Ανακατατάξεις στις Υπηρεσίες του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

dimarxeio serv-velv banner 185Με πρόσφατη απόφασή του ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού Θανάσης Κοσματόπουλος αναθέτει νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Δήμου, ως παρακάτω:

Με βάση την απόφαση της 16ης Ιουνίου 2015 η Διοικητική - Τεχνική Υποστήριξη των γραφείων και υπηρεσιών του Δήμου διαμορφώνεται ως εξής: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προιστάμενος Διεύθυνσης : Μπηλιάτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β’
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος: Τζούνας Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Δ’
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Γραμματεία Εκτελεστικής Επιτροπής
Τζούνας Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
- Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
Ζορζοβίλη Ελένη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
- Γραμματεία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Άγρος Δημήτριος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
- Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
- Τζούνας Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
- Παπαδημητρίου Δέσποινα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Αρμόδιος υπάλληλος:
- Πατούργια Αναστασία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου  -Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου-Εκλογικά-ΟΑΕΔ (όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου) Αρμόδιος υπάλληλος:
- Ντίνα Φωτεινή, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
- Καρυπίδης Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (αναπληρώνει την ανωτέρω σε περίπτωση απουσίας αυτής λόγω αδείας κ.λ.π)
- Δαλαγιώργος Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (αναπληρώνει την ανωτέρω σε περίπτωση απουσίας αυτής λόγω αδειών κ.λ.π)

-Αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής κατάστασης (όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου) Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Δαλαγιώργος Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (Τήρηση και ενημέρωση μητρώων, δημοτολογίων και μητρώων αρρένων- έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων κ.λ.π)
- Καρυπίδης Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (Εξυπηρέτηση δημοτών-έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων)
- Ντίνα Φωτεινή, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (αναπληρώνει τους ανωτέρω σε όλα τα θέματα του Γραφείου Δημοτικής κατάστασης σε περίπτωση απουσίας αυτών λόγω αδειών κ.λ.π)

-Αρμοδιότητες σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας Αρμοδιότητες Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης αρχείων Αρμόδιος υπάλληλος:
- Ντίνα Φωτεινή, κλάδου ΔΕ Διοικητικού(Πρωτόκολλο-αρχείο)
- Πιτένης Θεόδωρος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (με παράλληλα καθήκοντα στις αρμοδιότητες πρωτοκόλλου)
- Καρυπίδη Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας λόγω αδειών κ.λ.π)

Αρμοδιότητες κλητήρων και καθαριστριών γραφείων δημοτικών καταστημάτων :
α) Κλητήρες
- Καρακουλάκης Ιωάννης, κλάδου ΥΕ Κλητήρων-Θυρωρών (Τηλεφωνικό κέντρο)
- Παπαδόπουλος Χρήστος, κλάδου ΔΕ Γραμματέων (Τηλεφωνικό κέντρο)
- Χατζίδης Γεώργιος, κλάδου ΥΕ Εργατών (Χρήση φωτοτυπικού μηχ/τος)
β) Καθαρίστριες γραφείων του Δημαρχείου και κτιρίων της Δ.Ε. Σερβίων
- Γιαννοπούλου Αικατερίνη (Δημαρχείο πάνω όροφος, Κοινωφελή επιχείρηση, Εδαφολογικό εργαστήριο εναλλάξ ανά εβδομάδα με την Ιακωβίδου Ελένη)
- Ιακωβίδου Ελένη (Δημαρχείο κάτω όροφος, ΚΕΠ, Τεχνική υπηρεσία, Εδαφολογικό εργαστήριο εναλλάξ ανά εβδομάδα με την Γιαννοπούλου Αικατερίνη)


Τμήμα Κ. Ε. Π
Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος : Διαμαντής Θωμάς, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Ε΄
α) Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Σερβίων
- Λαζαριώτου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- Κούνδουρου Αθηνά, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- Καραντάκου Δέσποινα, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

β) Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού (Αποκεντρωμένη υπηρεσία)
- Κακούλη Ελισάβετ, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- Ζανδές Λάζαρος, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- Τσέγκου Μαρία, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

γ) Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Καμβουνίων (Αποκεντρωμένη υπηρεσία)
- Κοζικόπουλος Αχιλλέας, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- Γάτσου Βάια, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Προιστάμενος Διεύθυνσης: Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β’
(με αρμοδιότητες όπως προβλέπει ο ΟΕΥ του Δήμου και σε θέματα Μισθοδοσίας) Τμήμα Προυπολογισμού και Λογιστηρίου

 Γραφείο Προυπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και  Λογιστηρίου Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Ζορζοβίλη Ελένη, κλάδου ΤΕ Λογιστικού (αρμοδιότητες σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου, Στατιστική ανταποκρίτρια του Δήμου, Καταχώρηση τιμολογίων, Έκδοση ενταλμάτων)
- Άγρος Δημήτριος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού (αρμοδιότητες σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου, Έλεγχος Δαπανών και ενταλμάτων πληρωμής, Έκδοση μισθολογικών καταστάσεων ΝΠΔΔ και ΙΔΟΧ του Δήμου, Υποβολές αρχείων μισθοδοσίας ΝΠΔΔ στην Ε.Α.Π.
- Παπανικολάου Ελένη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (αρμοδιότητες σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου, Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, Τροποποιήσεις- Αναμορφώσεις Π.Υ, Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων)

Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Παπανικολάου Ελένη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού ( με παράλληλα καθήκοντα) (Έλεγχος πιστώσεων)
- Πιτένης Θεόδωρος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ( με παράλληλα καθήκοντα) (Διακηρύξεις –  Διαγωνισμοί)

Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος – Έλεγχος Εσόδων: Αναγνώστου Κωνσταντίνος, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Γ’

Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας  (Με αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου) Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Παπαδημητρίου Αθανάσιος, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Εισπράκτορας Δ.Ε Σερβίων – Αρμόδιος για περιουσία ΟΤΑ,

Διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων και εκτάσεων με εποπτεία του προισταμένου του οικείου τμήματος)
Η Παπαδημητρίου Σταματία θα παραμείνει Εισπράκτορας έως τις 30-06-2015, προκειμένου να προβεί σε τακτοποίηση ρυθμίσεων.

Αναπληρωτές Εισπράκτορες:
- Στεργιόπουλος Ιωάννης, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Εισπράκτορας Δ.Ε Βελβεντού)
- Τζιώνας Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (Εισπράκτορας Δ.Ε. Καμβουνίων)
- Μίχος Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (Εισπράκτορας Δ.Ε. Λιβαδερού) 

Γραφείο Ταμείου
Ταμίας: Μιχαηλίδης Ιωσήφ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Αναπλ.Ταμίας: Άγρος Δημήτριος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Ημερομηνία οριστικής παράδοσης-παραλαβής του Ταμείου 31-07-2015.


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Προιστάμενος Διεύθυνσης: Θεοδωρίδης Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β’
Τμήμα Τεχνικών Έργων Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος: Αγγέλη Ειρήνη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών με βαθμό Ε’ 
Γραφείο Μελετών Αρμόδιος υπάλληλος:
- Παπαδόπουλος Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Γραφείο Εκτέλεσης Έργων Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Βαρσαμόπουλος Κωνσταντίνος, κλάδου ΥΕ Εργατών
- Καραγιάννης Θεόδωρος, κλάδου ΥΕ Εργατών
- Καραμήτσιος Αθανάσιος, κλάδου ΥΕ Εργατών ύδρευσης
- Λάμπρος Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Χειριστών μηχ/των
- Τάσιος Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Χειριστών μηχ/των
- Τσιάρας Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Χειριστών μηχ/των
- Μυλωνάς Νικόλαος, κλάδου ΥΕ Εργατών γεν. καθηκόντων
- Παρασκευάς Κωνσταντίνος, κλάδου ΥΕ Εργατών σφαγείων

Τμήμα Συντήρησης δικτύων Η/Μ
Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος: Στάθης Χρήστος, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ’ 
Γραφείο Συντήρησης δικτύων Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Δραγκόλας Παναγιώτης, κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων αντλιοστασίων
- Γκουτζιομήτρος Ανδρέας, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών-Υδρονομέων
- Ποντίκης Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών

Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος:
 Γάγας Χαρίλαος, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων με βαθμό Ε’

Γραφείο Καθαριότητας Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Καρακίτσιος Νικόλαος, κλάδου ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου
- Μπιάλας Γεώργιος, κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας
- Γκαμπράνης Κωνσταντίνος, κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας
- Θεοχάρη Βασιλική, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Καβουρίδου Ολυμπιάδα, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Κλαδοπούλου Παναγιώτα, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Πάσχου Φρειδερίκη, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Βαγιάτη Γιαννούλα, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Διαμαντή Μαρία, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Ζορμπά Αικατερίνη, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Καλαθέρη Ιωάννα, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Μίχου Ευανθία, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Ντίνα Βασιλική, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών

- Ντούφα Αθηνά, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
- Τζάτζου-Μαλιούρα Χαρίκλεια, ΥΕ Καθαριστριών
- Τζιδημοπούλου Ειρήνη, ΥΕ Καθαριστριών
• Γραφείο Ανακύκλωσης
• Γραφείο Πρασίνου

Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
Προιστάμενος Διεύθυνσης : Θεοδωρίδης Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β’ (Με παράλληλα καθήκοντα – Τα κύρια καθήκοντα του υπαλλήλου είναι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Τμήμα Περιβάλλοντος
Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος : Νίκου Λάμπρος, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ’
(με αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου και επιπροσθέτως τη λειτουργία ως φορέας υποδοχής αιτήσεων έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων)

• Αρμοδιότητες Γραφείου Διαχείρισης κοιμητηρίων και δημοτικών σφαγείων Αρμόδιος υπάλληλος:
- Ανδρεάδου Χιονία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Με αρμοδιότητες κοιμητηρίων-Δημοτικών σφαγείων, όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου)
Αρμόδιος υπάλληλος:
- Καψάλης Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Γραμματέων (με παράλληλα καθήκοντα) (Με αρμοδιότητες συνδρομής στην Πολιτική προστασία και συντήρηση οχημάτων)

Τμήμα Πολεοδομίας 
Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος : Νίκου Λάμπρος, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ’ (με παράλληλα καθήκοντα)
Με στόχο την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος: Πιτένης Θεόδωρος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
Αρμόδιος υπάλληλος: Παπαδόπουλος Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (με παράλληλα καθήκοντα)


Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος: Γκαραβέλα Βασιλική, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Δ’ 
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, Ζωικής Παραγωγής, Χορήγησης αδειών εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Αρμόδιος υπάλληλος: - Αραμπατζή Ελένη, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων
• Γραφείο Αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγιειονομικού ενδιαφέροντος Αρμόδιος υπάλληλος:
- Ανδρεάδου Χιονία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (με παράλληλα καθήκοντα)
(Παραλαβή δικαιολογητικών – Έλεγχος – Σύνταξη διοικητικών πράξεων – Ποινές και κυρώσεις για καταστήματα – Έλεγχος όλων των ανωτέρω από τον Προιστάμενο του τμήματος, ο οποίος (προιστάμενος) είναι αρμόδιος  για την προώθηση στο γραφείο Δημάρχου για την τελική υπογραφή )

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Αναπλ. Προιστάμενος τμήματος: Κούτλου Άννα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β’ (Με αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου, καθώς και αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης)

• Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Καψάλης Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Γραμματέων
- Παπαδόπουλος Χρήστος, κλάδου ΔΕ Γραμματέων (με παράλληλα καθήκοντα)


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α) Έδρα: Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού
• Γραφείο Δημοτικής – Αστικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου – Μητρώο Αρρένων – ΟΑΕΔ-Εξυπηρέτηση Πολιτών-Διοικητικά θέματα
Αρμόδιοι υπάλληλοι:
- Μαργιούλα Ευαγγελία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Ληξίαρχος
- Κούτλου Άννα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού (αναπληρώτρια)
- Στεργιόπουλος Ιωάννης, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (αναπληρωτής)
• Γραφείο Οικονομικών θεμάτων Αρμόδιος υπάλληλος:
- Στεργιόπουλος Ιωάννης, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Με αρμοδιότητες όπως προβλέπονται στον ΟΕΥ)


Β) Έδρα: Δημοτική Κοινότητα Τρανοβάλτου
• Γραφείο Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων, Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
Αρμόδιος υπάλληλος:
- Τζιώνας Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού (με αρμοδιότητες όπως προβλέπει ο ΟΕΥ του Δήμου)

Γ) Έδρα: Δημοτική Κοινότητα Λιβαδερού
• Γραφείο Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων, Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης, Εξυπηρέτησης Πολιτών-Ληξιαρχείου Αρμόδιος υπάλληλος:
- Μίχος Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Ληξίαρχος (με αρμοδιότητες όπως προβλέπει ο ΟΕΥ του Δήμου) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου – Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
Αρμόδιος υπάλληλος: - Παπαδημητρίου Σταματία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού  Γραμματειακή υποστήριξη και εκτέλεση της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας,: α) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου ‘’Προσχολικής Αγωγής Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας’’. β) Της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (Σύνταξη καταστάσεων μισθοδοσίας).