ΚΕΠ Καμβουνίων: Δυνατότητα αλλαγής επιλογής παρόχου στους δικαιούχους του προγράμματος πρόσβασης σε περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης Εκτύπωση
Σάββατο, 15 Φεβρουάριος 2020 01:57
keptran6319 25Από το ΚΕΠ Καμβουνίων (Τρανοβάλτου) του Δήμου Σερβίων, ανακοινώθηκε ότι οι δικαιούχοι του προγράμµατος «Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας»,

...που επιθυµούν να µην εξυπηρετηθούν από τον πάροχο πρώτης επιλογής, αλλά από τον εναλλακτικό πάροχο που έχουν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης και να λάβουν τον σχετικό εξοπλισµό από αυτόν, θα μπορούν µε την προσκόµιση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας να υποβάλλουν στο ΚΕΠ σχετική υπεύθυνη δήλωση για την αλλαγή αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ και στα τηλ. 2464350413 και 2464350414.

keptran6319 25

Δείτε την ανακοίνωση:

142κεπκαμβ

mikrovalto.gr