Θέμα …θέασης! Εκτύπωση
Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2015 15:12

Θέμα …θέασης!

th1564 -_2

Έτσι, χωρίς λόγια, από τη γέφυρα Ρυμνίου…!