Εκτύπωση

Πρόεδρος ο Δημήτρης Χαμπίδης και αντιπρόεδρος ο Βαγγέλης Τρευλόπουλος  στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

xampv178Σύμφωνα με το πρακτικό 484/8-07-2015 περί συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ.) Α.Ε., που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με την ΑΔΑ: 7ΞΩΕ469ΗΚΣ-5ΗΨ, ο Χαμπίδης Δημήτριος από το Μικρόβαλτο αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και ο Τρευλόπουλος Ευάγγελος από το Τρανόβαλτο τη θέση του Αντιπροέδρου.

Δείτε pdfΕΔΩ την απόφαση...

Τι είναι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Έχει ως σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση, διακίνηση-εμπορία οπωροκηπευτικών και κρέατος με διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής κατάστασης των διακινούμενων προϊόντων. Λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρεία που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Διαμορφώνει στους χώρους της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών και κρέατος και διασφαλίζει τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού καταναλωτή.

Στους χώρους της ΚΑΘ διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο όσον αφορά την υγιεινή, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, όσο και τη νομιμότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθήνας, σε έκταση 247 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 43 στρέμματα καταλαμβάνουν στεγασμένοι χώροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη Λαχαναγορά με 280 καταστήματα κατανεμημένα σε 4 πυρήνες των 70 καταστημάτων εμβαδού 60 m2το καθένα, καθώς και την Κρεαταγορά, με 24 καταστήματα εμβαδού 165 m2 το καθένα, με σύγχρονο εξοπλισμό μεταφοράς και αποθήκευσης κρέατος.

Από τις εγκαταστάσεις της ΚΑΘ διακινούνται καθημερινά 600-800 τόνοι φρούτων και λαχανικών, καθώς και περίπου 600 τόνοι κρέατος σε εβδομαδιαία βάση. Ο αριθμός των εισερχόμενων οχημάτων ημερησίως ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 2.000 οχήματα (ΙΧ, Αγροτικά, Φορτηγά κτλ) ενώ ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται και επισκέπτονται την αγορά προσεγγίζει τις 5.000.

Στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης λειτουργεί επίσης το Ά Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών, η Α’ Χημική Υπηρεσία, το εργαστήριο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, κατάστημα Αγροτικής Τράπεζας, γραφεία μεταφορών, λογιστικά γραφεία, καταστήματα χαρτικών και ειδών συσκευασίας καθώς και κυλικεία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΚΑΘ Α.Ε. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 6 εκπροσώπους του Δημοσίου (μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΚΑΘ Α.Ε., 1 εκπρόσωπο των εμπόρων της Λαχαναγοράς και 1 εκπρόσωπο των εμπόρων της Κρεαταγοράς.

mikrovalto.gr