Διαγωνισμός εξοπλισμού internet για Τριγωνικό, Μεταξά, Ελάτη, Πολύραχο και Γούλες Εκτύπωση
Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2011 20:59

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ασύρματου Internet

για Ελάτη, Μεταξά, Τριγωνικό, Πολύραχο  και Γούλες


intern22.11Διαγωνισμό για την "προμήθεια και εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων internet σε ανοιχτούς χώρους του Δήμου" προκηρύσσει ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού και ειδικότερα στα προεπιλεγμένα σημεία:

Α. Τριγωνικό
Β. Μεταξά
Γ. Ελάτη
Δ. Πολύραχο

Ε. Γούλες

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011, 12:00πμ και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 44.270 € πλέον ΦΠΑ 23%.

Ακολουθούν η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και ολόκληρη η διακήρυξη σε pdf

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :

Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων internet (Wi-Fi) σε ανοικτούς χώρους  του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.», προϋπολογισμού 44.270,00 ευρώ πλέον 10.182,10 ευρώ ΦΠΑ (23%)  και αριθμό μελέτης  24/2011. 
    Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30/11/2011 και ώρα 12:00  (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Σερβίων (Πλ. Ελευθερίας, Σέρβια) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ.
    Αναλυτική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
    Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 2.725,00 ευρώ (5% επί του προϋπολογισμού).
    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
    Έντυπα, στοιχεία και πληροφορίες για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς δίδονται από το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού, Πλ. Ελευθερίας, 50 500, Σέρβια, Τηλ: 2464350117.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Βασίλειος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ pdf