Εκτύπωση

apkd17grymn 1apkd17grymn 2apkd17grymn 3

Βοηθούντος του καλού καιρού, αρκετός κόσμος επισκέφτηκε φέτος στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Πολυφύτου, ανάντι και κατάντι της γέφυρας Ρυμνίου, την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017, για να γιορτάσει τα κούλουμα και να πετάξει το χαρταετό (φωτο).

apkd17grymn 1 1

apkd17grymn 2 1

apkd17grymn 3 1apkd17grymn 4

apkd17grymn 5apkd17grymn 6

apkd17grymn 7apkd17grymn 8

apkd17grymn 9apkd17grymn 10

apkd17grymn 11apkd17grymn 12

apkd17grymn 13apkd17grymn 14

apkd17grymn 15apkd17grymn 16

apkd17grymn 17apkd17grymn 18

apkd17grymn 19apkd17grymn 20

apkd17grymn 21apkd17grymn 22

apkd17grymn 23apkd17grymn 24

apkd17grymn 25apkd17grymn 26

mikrovalto.gr