Εκτύπωση
Αλεξόπουλος Χαρίσης (Γκαλτσοχαρίσης) 1868-1918
.

galtsoxar20.1Γεννήθηκε στο Μικρόβαλτο το 1868. Τα νεανικά του χρόνια στην τουρκοκρατούμενη περιοχή μας ή­ταν δύσκολα. Μετανάστευσε στην Αμερική (Σικάγο) το 1900, όπου και έμεινε για πέντε χρό­νια πλένοντας πιάτα. Επιστρέ­φοντας παντρεύτηκε την κόρη του Βασίλη Μπαντή, που ήταν πρόεδρος του συμβουλίου δη­μογερόντων του χωριού.

Ο Βασίλης Μπαντής εκτελέ­στηκε το 1912, λίγες ώρες πριν την απελευθέρωση από τους Τούρκους στη θέση Σταυρός, ε­νώ ο Δημήτριος Τζιούτζιος που ήταν μαζί του τραυματίστηκε βαριά, αλλά γλίτωσε.

Η οικογένεια του Χαρίση ξε­κληρίστηκε το 1918. Έμεινε στη ζωή μόνο ένα παιδί, ο Βασίλης, τον οποίο κάποιοι συγγενείς α­πό το Λιβαδερό τον έστειλαν στο ορφανοτροφείο Σερβίων και μετά στο Παπάφειο ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, όπου και έμαθε την τέχνη του μαραγκού.

Αδελφός του Χαρίση ήταν ο Αντώνης (Γκαλτσαντώνης), ο οποίος τραυ­ματίστηκε από τους Γάλλους στο Ζιδάνι το 1918. Η γυναίκα του Αντώνη κατάγονταν από τους Νατσιοπουλαίους.

Ε.Λ.
[Οι πληροφορίες και η φωτογραφία, δόθηκαν από τον Αλεξόπουλο Χαράλα­μπο του Βασιλείου]

Από το 1ο τεύχος (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003) της εφημερίδας «Εν Μικροβάλτω…»