Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στο Πλατανόρεμα Εκτύπωση
Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2013 22:55

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στο Πλατανόρεμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών και σχολικών εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Πλατανορέματος
 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερβίων, Πλατεία Ελευθερίας Σέρβια, στις 22-2-2013, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10.00πμ -11.00πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, αυτή θα γίνει μετά πέντε ημέρες στο ίδιο τόπο και χρόνο.
 Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται κατόπιν στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήσεως στο  Δημαρχείο Σερβίων μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.2464350116, κα  Αραμπατζή Ελένη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ pdf