Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας 13..2.2012 Εκτύπωση
Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2012 13:30
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας

Η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του  θα πραγματοποιηθεί στις  13 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέμα:
Θέμα  1ο: Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: ο   Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας,  κ.  Γεώργιος Δακής.