Εκτύπωση

mikrovalto.gr

Τέτος - Παπαδόπουλος - Ζυγούρης - Δισερής

οι πιθανότεροι νέοι αντιδήμαρχοι Σερβίων – Βελβεντού

diseris1497Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, η απόφαση του δημάρχου Θανάση Κοσματόπουλου σχετικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων Σερβίων – Βελβεντού, καθώς και οι αρμοδιότητες που θα αναλάβουν, έχουν ως εξής:

1. Τέτος Νίκος

- Τεχνικών Έργων (οδοποιία, κτιριακά, ύδρευση-άρδευση)

- Εποπτεία καθαριότητας, περιβάλλοντος

- Κατά τόπον αρμοδιότητες της Δ.Ε. Βελβεντού

2. Παπαδόπουλος Σταύρος

- Θέματα Προβολής, Τουρισμού, Παιδείας, Πολιτισμού, Καταστημάτων κ.α.

- Κατά τόπον αρμοδιότητες της Δ.Ε. Σερβίων (πλην ορισμένων Τ.Κ.)

3. Ζυγούρης Φώτης

- Οικονομικών, Διοικητικών θεμάτων

- Κατά τόπον αρμοδιότητες στις Τ.Κ. Πλατανορεύματος και Καστανιάς

4. Δισερής Ευθύμιος

- Κατά τόπον αρμοδιότητες ΔΕ Καμβουνίων και Τ.Κ. Λιβαδερού, Μεταξά και Τριγωνικού

- Εποπτεία Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης

Γιώργος Μαστρ.