Τί άλλαξε στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον" Εκτύπωση
Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2012 11:36

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Τί άλλαξε στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον"

.

Eksoikonomis28.9Νέα κτίρια, που έχουν κατασκευασθεί μετά το 1990, καθώς και δευτερεύουσες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που ενισχύει με επιδοτήσεις και άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια τους ιδιοκτήτες για την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), αναφορικά με το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που «παρέχει κίνητρα στους πολίτες, προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του».

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και ανανέωσης του προγράμματος, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε αλλαγές του προγράμματος, κατόπιν διαπίστωσης της ανάγκης περαιτέρω στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων, διευκόλυνσης των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, παροχής μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά και άρσης περιορισμών κατόπιν αποτύπωσης των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων από τις έως σήμερα πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις.

Οι αλλαγές του προγράμματος είναι:

·         Τα κίνητρα για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες ωφελουμένων από το πρόγραμμα έχουν ως εξής:

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται όσοι πολίτες έχουν ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Λαμβάνουν 70% επιχορήγηση, 30% άτοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015).

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι πολίτες που έχουν ατομικό εισόδημα πάνω από 12.000 και έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα πάνω από 20.000 και έως 60.000 ευρώ. Λαμβάνουν 35% επιχορήγηση, 65% άτοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015).

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι πολίτες με ατομικό εισόδημα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ή οικογενειακό εισόδημα από 60.000 έως 80.000 ευρώ. Λαμβάνει 15% επιχορήγηση  85% άτοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015).

 • Άρση των περιορισμών σχετικά με

             α) κτίρια πριν το 1990

             β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία

             γ) μία αίτηση ανά πολίτη

 • Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια
 • Δυνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετες προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα δανείων
 • Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του Π/Υ της κάθε αίτησης
 • Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρω (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία


Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.μ.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια.
 • Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται;

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
 4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.


Κέρδος online & dikaiologitika.gr