Εκτύπωση

231219Mikr 1

Η πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Μικροβάλτου, ευχαριστούν όλους τους χορηγούς-συνδρομητές που βοηθούν στην αποπεράτωση της αίθουσας του ΚΕΦΟ Μικροβάλτου.

Ευχόμαστε σε όλους τους απανταχού Μικροβαλτινούς

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος 2020

Για το Τοπικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος Μαρία Βέττα

231219Mikr 1

231219Mikr 2

231219Mikr 3