Εκτύπωση

el259ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Τ.Σ. Κοινότητας Ελάτης

1. Μπούντας Αχιλλέας (Μέλος) 2. Αντωνόπουλος Βασίλειος (Μέλος) 3. Παλούκας Ελευθέριος (Μέλος) 4. Σφαλύρας Βασίλειος (Μέλος)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας

Ελάτη στις 14/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Διαχειριστική μελέτη ξύλευσης για τις ατομικές ανάγκες της Τ.Κ.Ελατης .
  2. Αναγκαία συντήρηση αγροτικής οδοποιίας .
  3. Απόφαση για δημοπρασία χωραφιού στη θέση ( μνήμα στη Διμηρενας).
  4. Ορισμός ατόμου για την καθαριότητα του κοινοτικού καταστήματος και κεντρικής πλατείας.
  5. Απόδοση ευθυνών για την κατάσταση στην πηγή (Κα κόλακα ) όπου μετα από έντονη βροχόπτωση το νερό είναι κόκκινο.
  6. Αίτηση προς αντικατάσταση των σπασμένων κάδων απορριμμάτων με καινούργιους.
  7. Έγκριση για αλλαγή της πλάστιγγας με σύγχρονη ηλεκτρονική .
  8. Απόφαση για επισκευή των σχαρών όμβριων υδάτων πάνω στο δρόμο μπροστά στην πλατεία λόγω επικινδυνότητας .
  9. Επείγουσα ανάγκη συντήρησης δασικής οδοποιίας .
  10. Σήμανσή για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν για τον καθορισμό προτεραιότητας κίνησής οχηματων στις οδούς πέριξ της πλατείας και προτείνεται η σήμανση της υποχρεωτικής κυκλικής πορείας στην οδό μπροστά της εκκλησίας.

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                                                                                   Τσιτσόπουλος Ιωάννης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ κ. Ελευθερίου Χρήστος

2) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ :κ. Βητοπουλος Θωμάς

3) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: α) Αλεξόπουλος Αναστάσιος, β)Χριστοδούλου Μαιρη-Ελευθερια, γ)Νάκας Αστέριος

el259