Εκτύπωση

deyakΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης αξιοποιώντας την πράξη νομοθετικού περιεχομένου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α’ 145/30-09-2019 και συγκεκριμένα του Άρθρου 6 περί παράτασης υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα,

...δίνει με την υπ’ αριθμ. 324/2019 απόφαση του Δ.Σ. τη δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν οφειλές προς αυτή και έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/2019, να τις ρυθμίσουν μέχρι 31/12/2019 με τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις που παρέχει ο Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, 2ο χλμ Ε.Ο. Κοζάνης- Θεσσαλονίκης, από τη Τετάρτη 03/10/2019.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461051567, 2461051568, 2461051522
Από τη ΔΕΥΑΚ
deyak