Εκτύπωση

sypotaΚε Υπουργέ,

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης συμπεριλαμβάνει στα μέλη του σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και των νομικών προσώπων του (ΝΠΔΔ «Προσχολικής αγωγής, παιδείας και κοινωνικής μέριμνας» και ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση»).

Ο δήμος Σερβίων-Βελβεντού είναι ένας δήμος που προήλθε από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») με τη συγχώνευση των πρώην δήμων Σερβίων, Βελβεντού, Καμβουνίων και της κοινότητας Λιβαδερού. Σήμερα είναι ο μοναδικός ηπειρωτικός δήμος που διασπάται σύμφωνα με το Ν.4600/2019 και προκύπτουν οι δύο νέοι δήμοι, ο δήμος  Σερβίων και ο δήμος Βελβεντού.

Στο νυν δήμο Σερβίων-Βελβεντού  και στα Νομικά του Πρόσωπα  εργάζονται αυτή τη στιγμή 89   υπάλληλοι με σχέση μόνιμης εργασίας (δημοσίου δικαίου και ΙΔΑΧ).    

Θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποια θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του νυν δήμου Σερβίων -Βελβεντού και των νομικών προσώπων του σε σχέση με την διάσπαση και την δημιουργία των νέων δήμων  σύμφωνα με το Ν.4600/2019.

1. Οι εργαζόμενοι του νυν δήμου έχουν ήδη δηλώσει το νέο δήμο προτίμησης όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 155 του Ν.4600/2019. Το δεδομένο είναι ότι ο νυν δήμος-άρα και οι νέοι δήμοι που προκύπτουν-είναι υποστελεχωμένος, όπως όλοι οι δήμοι, κάτι που έχει αναγνωρίσει και το Υπ. Εσωτερικών.

Υπάρχει λοιπόν η μεγάλη πιθανότητα-που προκύπτει από τον ΟΕΥ και τις υπάρχουσες θέσεις εργαζομένων και τους υπηρετούντες υπαλλήλους- ότι οι εργαζόμενοι θα «παγιδευτούν» στους νέους δήμους καθώς σχεδόν σε όλους τους κλάδους οι δύο νέοι  δήμοι θα είναι στελεχωμένοι κάτω του 65% των θέσεων των νέων ΟΕΥ.  Το αποτέλεσμα θα είναι να μην μπορούν οι συνάδελφοι να πάρουν μέρος σε διαδικασίες Κινητικότητας και Μετάταξης. 

Επιζητούμε να διασφαλιστεί η δυνατότητα να συμμετέχουν οι υπάλληλοι στις διαδικασίες μετάταξης/απόσπασης/κινητικότητας ισότιμα όπως συμβαίνει με όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου. 

Μια πιθανή λύση θα είναι για τους νέους δήμους Σερβίων και Βελβεντού να μην ισχύσει, κατ’ εξαίρεση- το ποσοστό κάλυψης 65% των θέσεων ανά κλάδο και να περιοριστεί σε 50%.

2. Με το Ν.4600/2019 καθορίζεται ότι μέσα σε έξι μήνες από την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών θα πρέπει να δημιουργηθούν οι νέοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ευελπιστούμε ότι οι νέοι Ο.Ε.Υ., που θα καταρτιστούν με ευθύνη των δημοτικών αρχών, θα υπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες δημόσιας διοίκησης και θα είναι εναρμονισμένοι με τη νομοθεσία.

Δυστυχώς στο νυν δήμο Σερβίων-Βελβεντού δεν έχει γίνει επικαιροποίηση του ΟΕΥ σύμφωνα με το Ν.4369/2016. Επίσης ο δήμος λειτουργεί με αναπληρωτές προϊσταμένους τμημάτων από την ίδρυσή του και η θητεία των προϊσταμένων διευθύνσεων έχει υπερβεί κατά πολύ την πενταετία από την πλήρωσή τους με προκήρυξη. Οι εργαζόμενοι, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε εκφράσει πολλές φορές την ανάγκη να περιοριστεί το φαινόμενο των αναπληρωτών προϊσταμένων των οποίων η προσωρινότητα διαρκεί τελικά για πολλά χρόνια.

Επιζητούμε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα δημιουργίας των ΟΕΥ των νέων δήμων όπως ορίζονται στο Ν.4600/2019 και να προκηρυχθούν άμεσα, με την δημιουργία των ΟΕΥ, οι θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι τμημάτων και διευθύνσεων) όπως ορίζει η νομοθεσία.

3. Οι νέοι δήμοι που θα προκύψουν προφανώς θα είναι υποστελεχωμένοι, όπως προαναφέραμε, καθώς ήδη υποστελεχωμένος είναι ο νυν δήμος Σερβίων-Βελβεντού. Οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά την διοικητική λειτουργία και εναρμόνιση με τη νομοθεσία είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες ειδικά με την πίεση χρόνου που προκύπτει.

Επιζητούμε να  υπάρξει άμεση ένταξη στην κινητικότητα, κατά προτεραιότητα,  των κενών θέσεων προς πλήρωση που θα προκύψουν από τους νέους ΟΕΥ από τους νέους δήμους Σερβίων και Βελβεντού χωρίς την υποχρέωση δημιουργίας Ψηφιακού Οργανογράμματος ή Περιγραμμάτων θέσεων για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι εργαζόμενοι του νυν Δήμου θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα ως προς την επιλογή τους  σε θέσεις των νέων δήμων μέσω απόσπασης/ μετάταξης/ κινητικότητας καθώς κλήθηκαν να δηλώσουν προτίμηση για το νέο δήμο εργασίας τους χωρίς να γνωρίζουν τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα κληθούν να τοποθετηθούν.

4. Στον δήμο Σερβίων-Βελβεντού  καιθώς και στα ΝΠ αυτού υπάρχουν οφειλές προς εργαζόμενους (καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας 2012-2016, αναδρομικά μισθοδοσίας, οδοιπορικά, έξοδα κίνησης, ακόμα και οφειλόμενες μισθοδοσίες σε εργαζόμενους του ΝΠΙΔ, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κλπ). Οι οφειλές αυτές στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι λογιστικοποιημένες, καθώς δεν είναι τιμολόγια που καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα και υπάρχει ανησυχία για την καταβολή τους από τους νέους δήμους.

Επιζητούμε να αποπληρωθούν οι οφειλές προς τους εργαζομένους από το νυν Δήμο Σερβίων-Βελβεντού και από τα νομικά του πρόσωπα πριν την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.

Πιστεύουμε ότι οι αιτιάσεις μας είναι  δίκαιες και ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν υπόψη ώστε να εκδοθούν ανάλογες εγκύκλιοι και Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι εργαζόμενοι θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την εύρυθμη και επιτυχή δημιουργία και ανάπτυξη των δύο νέων δήμων, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν στους πολίτες. Γνωρίζουμε πολύ καλά τον κομβικό ρόλο που έχει ο Α’ βαθμός Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της χώρας, στην λειτουργία της Δημοκρατίας και της εύρυθμης καθημερινότητας των πολιτών.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση,

Για το Δ.Σ. του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

sypota