Εκτύπωση

perifereia DMΜε σκοπό την αντιμετώπιση της σύγχρονης μάστιγας των διαφόρων τύπων εξαρτήσεων, ο Περιφερειάρχης κ. Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε τηνένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 δύο έργων, συνολικού προϋπολογισμού 458.194 € με δικαιούχο το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Πρόκειται για τα έργα:

Σημαντική ιδιαιτερότητα στη συγκεκριμένη κινητή μονάδα, αποτελεί η σύμπραξη για την υλοποίησή της με τον ΟΚΑΝΑ αποτελώντας έτσι την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια συνέργειας των δύο μεγαλύτερων οργανισμών απεξάρτησης της χώρας.

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

perifereia DM