Για το βιβλίο «Η ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΨΕΥΘΑΙΣΘΗΣΗΣ» (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2019 00:55

nikiforos 2Μὲ τὸν τίτλο αὐτὸ ἐξεδόθη πρὶν λίγο καιρὸ ἕνα ἄριστο βιβλίο 334 σελίδων. Εἶναι τοῦ ἐκδοτικοῦ Οἴκου FYLATOSPUBLISHING καὶ συγγραφέας του εἶναι ἡ Μαργαρίτα Χαντζιάρα τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Κωνσταντίνας τὸ γένος Κουδούνα.

Δυὸ λόγια γιὰ τὴν συγγραφέα καὶ κατόπιν γιὰ τὸ ἄριστο βιβλίο της. Ἡ Μ.Κ.Χ. γεννήθηκε, μεγάλωσε, καὶ φοίτησε στὰ σχολεῖα τῆς Πτολεμαΐδος καὶ τέλος ἔγινε πτυχιοῦχος δασκάλα τοῦ ΑΠΘ. Σημειώνω δὲ ὅτι ἦταν καὶ ἀγαπημένη ἐγγονὴ τοῦ ἀγαπητοῦ μας Ἄλκη Κουδούνα, ἀριστεροῦ ψάλτη ἹΝ Ἁγίας Τριάδος Πτολεμαΐδος. Σήμερα ἐργάζεται ὡς πετυχημένη δασκάλα σὲ ἰδιωτικὸ σχολεῖο.

Στὴν ἄριστα ἐνορχηστρωμένη πλοκὴ τοῦ βιβλίου, ποὺ διαβάζεται ἀπνευστί, λαμβάνουν μέρος πολλὰ πρόσωπα καὶ διαδραματίζονται τραγικὰ γεγονότα. Στὴν ἐξέλιξι τῶν σκηνικῶν του ἀφήνονται ἀβίαστα πολλὰ ὄμορφα μηνύματα. Ἡ δὲ συγγραφέας ἐναρμονίζει τὰ πάντα ὡς καλὸς χοράρχης.

Ὅμως τὸ τελικὸ μήνυμα τοῦ βιβλίου, σὲ μιὰ ἔξαρσι πετυχημένων σὲ σύλληψι καὶ πλοκὴ ἀστυνομικῶν γεγονότων, εἶναι ἡ μεγάλη δράσι-ὑποβολὴ-ἐπιβολὴ τοῦ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στὶς ψυχὲς τῶν νέων. Ἔχει τελικὰ τραγικὲς ἐπιπτώσεις αὐτὸ ποὺ ἐνεργεῖται στὶς ψυχὲς τῶν νέων ἀπὸ τὶς ἀπίθανες δυνάμεις τοῦ διαδικτύου. Δρᾶ διαλυτικὰ καὶ καταλυτικά.

Ἡ συγγραφέας πετυχαίνει ἄριστα τὸν τελικὸ σκοπό της. Εἶναι ἀνερχόμενο ἄστρο σαὐτὴν τὴν ὑπέροχη ἀνηφόρα τῆς συγγραφῆς. Πιστεύω πὼς θὰ μᾶς δώση καὶ ἄλλους καρποὺς τῆς εὐλογημένης πέννας της. Εἴθε νὰ ὠφελήση ψυχές.

Προσωπικὰ χαίρομαι, διότι δὲν τὴν προσφωνῶ Μαργαρίτα, ἀλλὰ Μαργαριτάρι!

ἀρχιμ.Νικηφόρος π’’Χρ. Μανάδης

ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ Ἀνθίας Κυριακὴ πρωΐ 15.12.2019

nikiforos 2