Εκτύπωση

kozseism133 1Aπό 13/5 ως 24/5  στόν . Ναό γίου Νικολάου.

πό 24/5  ως  2/6  στόν . Ναό γίου Δημητρίου.

πό 2/6  ως  10/6  στόν . Ναό γίων Αναργύρων.

πό 10/6 ως  19/6  στόν . Ναό γίας Παρασκευής.

πό  19/6  ως  21/6  στόν . Ναό γίου Λουκ.

πό  21/6  ως  28/6  στόν . Ναό Μεταμορφώσεως το Σωτρος.

πό  28/6  ως  6/7  στόν . Ναό γίου Νικάνορος.

πό 6/7  ως  14/7  στόν . Ναό γίου Αθανασίου.

πό 14/7  ως  22/7  στόν . Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

πό  22/7  ως  1/8  στόν . Ναό γίων Κωνσταντίνου καί λένης.

κ τς ερς Μητροπλεως

kozseism133 1