Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια το μήνα Εκτύπωση
Πέμπτη, 02 Αύγουστος 2012 17:08

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για

απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια το μήνα

.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
     Ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του.
Οι ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και τον αριθμό των ημερομισθίων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΩΣ 5 ΑΝΑ ΜΗΝΑ
 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (Πλατεία Ελευθερίας - 50500 - Σέρβια - Αρμόδιος υπάλληλος κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος, τηλ: 24643 50105) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται.
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ