Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη ανέργων μέσω ΟΑΕΔ στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού έως 29/2 Εκτύπωση
Πέμπτη, 09 Φεβρουάριος 2012 16:15

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ


dimarxeio_serv-velv_banner_185O Δήμος Σερβίων – Βελβεντού ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει από τις 9 Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ανέργων μέσω ΟΑΕΔ (άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας από 18 έως 65 ετών) για εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας Δήμων, Συνδέσμων και Νομικά τους Πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου.
Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:

1.    Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
2.    Δ.Ε. Οδηγός
3.    Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
4.    Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
5.    Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς 
6.    Δ.Ε. Υδραυλικός
7.    Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
8.    Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://ait.oaed.gr) υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 09-02-2012 έως και τις 29-02-2012.