www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Με υποσημειώσεις και ...αστερίσκους εγκρίθηκαν οι απολογισμοί 2010 των π. δήμων Σερβίων, Βελβεντού, Καμβουνίων και της κοινότητας Λιβαδερού Εκτύπωση
Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2011 19:05

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Με υποσημειώσεις, …αστερίσκους και διαρροές

εγκρίθηκαν οι Απολογισμοί - Ισολογισμοί έτους 2010

των πρώην δήμων Σερβίων, Βελβεντού, Καμβουνίων και της κοινότητας Λιβαδερού


sinedr19.12.2011_1Με υποσημειώσεις και …αστερίσκους  εγκρίθηκαν οι απολογισμοί, οι ισολογισμοί και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Σερβίων, Βελβεντού, Καμβουνίων και της Κοινότητας Λιβαδερού, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011. Καταψηφίστηκαν, στο σύνολο τους από την επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης  Έφη Τσίγκα και στο σκέλος που αφορά τον π. δήμο Σερβίων από τον αντιδήμαρχο Γιώργο Μπάκανο.

Δεν έλειψαν, όπως ήταν …αναμενόμενο, και οι αντεγκλήσεις, στα πλαίσια της περιρρέουσας ατμόσφαιρας για το μεγάλο έλλειμμα του πρώην δήμου Σερβίων και της γενικότερης γνωστής …αντιπαράθεσης  με το Βελβεντό!

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τα πεπραγμένα στον  π. δήμο Βελβεντού που παρουσιάστηκαν από τον -εξωτερικό συνεργάτη του π. δήμου- λογιστή Χάρη Γαβριηλίδη και τον παριστάμενο ορκωτό λογιστή Κώστα Μαργαρίτη. Όπως ειπώθηκε "αποδεικνύεται ότι  τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει το σχετικό νομικό πλαίσιο, η καλή διαχειριστική και λογιστική εργασία και αποτυπώνονται σημαντικές πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του π. δήμου…" Στα Αποτελέσματα Χρήσης το καθαρό έλλειμμα χρήσεως 2010 ανέρχεται στα 785.548,07 € και οφείλεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Λογιστικά το ύψος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται στο ποσό των 15.935.753, 26 €, τα έσοδα στο ποσό των 3.705.742,55 € και τα έξοδα στα 3.294.073,26 €.

Το σημείο …τριβής που προκάλεσε ένταση στην αίθουσα …βρέθηκε, και ήταν η αναφορά στην απόφαση του π. Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού της 14ης.12.2010, με την οποία έγιναν αναλήψεις 150.000 € από λογαριασμό δωρεάς προς το δήμο που προορίζονταν για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου και χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίστηκε από το λογιστή κ. Γαβριηλίδη "μη σύννομη", γεγονός που αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερο προβληματισμό από το δήμαρχο Βασίλη Κωνσταντόπουλο για τον τρόπο αναπλήρωσης του ποσού στο λογαριασμό της δωρεάς. Σε τεταμένο κλίμα δόθηκε ο λόγος στον π. δήμαρχο Βελβεντού Μανώλη Στεργίου που αφού πρώτα διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν είχε κληθεί να συμμετάσχει στις προκαταρκτικές εργασίες κατάρτισης του απολογισμού, αιτιολόγησε ότι η ανάληψη του ποσού των 150.000 από το λογαριασμό της δωρεάς, ήταν μια προσωρινή πράξη εσωτερικού δανεισμού για τις τρέχουσες –τότε- υποχρεώσεις του δήμου που ήταν κυρίως η μισθοδοσία του προσωπικού, ενώ ένα μέρος του ποσού -66.000 €- χρησιμοποιήθηκε για τις μελέτες του έργου της δωρεάς. Ποσά που όπως τόνισε θα επανατοποθετούνταν στο λογαριασμό με χρήματα από τη ΣΑΤΑ που αναμένονταν στις 29.12.2010 και που τελικά δεν ήρθαν.

Ο κύκλος της συνεδρίασης για τον π. δήμο Βελβεντού έκλεισε, σύμφωνα και με την άποψη των παρόντων έμπειρων λογιστών, με την υποσημείωση –αστερίσκο-  ότι τα χρήματα αυτά στο λογαριασμό της δωρεάς θα πρέπει να αναπληρωθούν από την παρούσα δημοτική αρχή, από άλλο λογαριασμό εσόδων, χωρίς διατυπώσεις ή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης έγινε η αντίστοιχη παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης 2010 από τον -επίσης εξωτερικό συνεργάτη- λογιστή του π. δήμου Σερβίων Σταμάτη Στιβακτή και τον ορκωτό Κώστα Μαργαρίτη. Και βέβαια επικεντρώθηκε στο μεγάλο –σύμφωνα με τους αριθμούς!- έλλειμμα του π. δήμου Σερβίων που αποτυπώνεται στον πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και ανέρχεται για όλες τις χρήσεις στο ποσό των 6.572.714,21 €.  Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  ανέρχονται στο ποσό των 1.466.325,30 € και είναι οφειλόμενα ποσά από χρεολυσία δανείων -4 υπόλοιπα από το Ταμείο Παρακαταθηκών- και οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.708.213, 97€ και αφορούν:

- Οφειλές σε προμηθευτές 2.148.985,13 €

- Οφειλές σε πιστωτές 1.085.013,67 €, που είναι αμοιβές αιρετών (!), απαιτήσεις τρίτων και διαφόρων πιστωτών

- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 163.325,71 €

- Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 46.317,84 €

- Οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 264.571,62 €

Εντύπωση προκάλεσαν οι μεγάλες οφειλές σε αιρετούς (εκλεγμένους συμβούλους κλπ) που ξεπερνούν τις 500.000 € και ανάγονται σε βάθος χρόνου 5-6 ετών, αφού, όπως ειπώθηκε, οι οφειλές σε αιρετούς των ετών 2002-3-4 τακτοποιήθηκαν το 2010!

Πάντως και για το π. δήμο Σερβίων αναφέρθηκε ότι "τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει το σχετικό νομικό πλαίσιο, η καλή διαχειριστική και λογιστική εργασία…"

Λογιστικά το ύψος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται στο ποσό των 34.061.262, 45 € και το σύνολο των εσόδων που είναι ισοσκελισμένο με τα έξοδα, στο ποσό των 7.216.914,78 €.  

Ο τ. δήμαρχος Σερβίων Δημοσθένης Κοκολιός που έλαβε το λόγο, υπεραμύνθηκε του συνολικού έργου της π. δημοτικής αρχής και απέδωσε το μεγάλο έλλειμμα σε …προηγούμενες δημοτικές θητείες! Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης  Μενέλαος Μακρυγιάννης σε παρέμβασή του ανέφερε ότι τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2010 είναι καλύτερα από αυτά του έτους 2009, που παρουσίαζαν ακόμη μεγαλύτερο έλλειμμα, περίπου κατά 1.000.000 €. Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε ότι δεν πρέπει να εμμένει το σώμα στην αναλυτική εξέταση δαπανών για μικροποσά και να χάνεται η ουσία και ότι το ζητούμενο είναι να ανταπεξέλθει η παρούσα δημοτική στα αυξημένα προβλήματα. «Και εύχομαι να πετύχει» κατέληξε.

Την δεύτερη ενότητα του απολογισμού - ισολογισμού του π. δήμου Σερβίων έκλεισε ο δήμαρχος Βασίλης Κωνσταντόπουλος, προτείνοντας την υπερψήφισή του αλλά με την υποσημείωση της απαλλαγής της τωρινής δημοτικής αρχής από κάθε αστική ευθύνη που τυχόν προκύψει από τα αποτελέσματα χρήσης 2010. Όπως προαναφέρθηκε, το σκέλος αυτό του απολογισμού – ισολογισμού του π. δήμου Σερβίων καταψηφίστηκε από την κ. Τσίγκα και τον αντιδήμαρχο κ. Μπάκανο.

Τον απολογισμό – ισολογισμό – αποτελέσματα χρήσης 2010 του π. δήμου Καμβουνίων παρουσίασε ακολούθως ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Μπάκανος. Λογιστικά το σύνολο των εσόδων του π. δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.938.088,22 € και των εξόδων στο ποσό των 1.909.524,11 €.

Στα αποτελέσματα χρήσης 2010, εκκρεμούν οι οφειλές σε προμηθευτές και υπόλοιπα έργων που ανέρχονται στο ποσό των 564.898,58 €, το υπόλοιπο δανείου που ανέρχεται στο ποσό των 207.913 €, οι οφειλές για την αποκομιδή των σκουπιδιών στο ποσό των 21.000 € και οι δικαστικές απαιτήσεις τρίτων στο ποσό περίπου των 35.000 €.

Τελευταία στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν από το δήμαρχο Βασίλη Κωνσταντόπουλο τα στοιχεία του απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης 2010 για την π. κοινότητα Λιβαδερού. Λογιστικά η κοινότητα Λιβαδερού είχε  έσοδα 849.011,50 € και έξοδα 748.472, 23 €, παρουσιάζοντας χρηματικό υπόλοιπο 100.539,27 €. Από τον εισηγητή επισημάνθηκε πάντως η έλλειψη είσπραξης ανταποδοτικών τελών (ύδρευση κ.α.) από τους κατοίκους του Λιβαδερού την τελευταία τετραετία (2007-2010), που αιτιολογήθηκε από τον τ. πρόεδρο της Κοινότητας και νυν δημοτικό σύμβουλο Ευθύμιο Δισερή ότι αυτό είχε γίνει με απόφαση του τ. Κοινοτικού Συμβουλίου.

Γιώργος Μαστρ.

Δηλωση Δημαρχου Σερβιων - Βελβεντου Βασίλη Κωνσταντόπουλου 

sinedr19.12.2011_2sinedr19.12.2011_3

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack