www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Νέος αντιδήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού ο Δημήτρης Ζάκης, στη θέση του Σταύρου Παπαδόπουλου Εκτύπωση
Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2016 16:40

Νέος αντιδήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού ο Δημήτρης Ζάκης, στη θέση του Σταύρου Παπαδόπουλου

zak16113Σύμφωνα με τη απόφαση 2/2016 του δημάρχου Σερβίων-Βελβεντού Αθανασίου Κοσματόπουλου, ανατίθενται καθήκοντα αντιδημάρχου στον Ζάκη Δημήτριο, σε αντικατάσταση του Παπαδόπουλου Σταύρου.

Η πλήρης απόφαση, που περιλαμβάνει επιπλέον και τροποποιήσεις καθηκόντων αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων, έχει ως παρακάτω:

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2016

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α' 87)
 • Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
 • Τις αριθ.177/2014, 82/2015, 164/2015 και 170/2015 Αποφάσεις Δημάρχου.
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β' 630) για τον Δήμο Σερβίων - Βελβεντού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.830 κατοίκους.
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 542/Γ707-03-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως τη διάταξη της περ.ι’ της παρ.1 αυτού, που προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ.3 του Ν.3979/2011, κατά την οποία ο δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)κατά τις οποίες ο δήμαρχος μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου.
 • Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.
 • Το γεγονός ότι ο Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Σταύρος δεν τέθηκε αλληλέγγυος σε διάφορα ζητήματα τα οποία επιχειρούσε να προωθήσει η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και το γεγονός ότι λόγω προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων η περιορισμένη παρουσία του στο Δήμο δημιουργούσε πρόβλημα στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τροποποιεί και συμπληρώνει την παράγραφο Α της αριθ. 164/11522/10-07-2015 Απόφαση Δημάρχου και αφαιρώντας την αντιμισθία αναθέτει στον Αντιδήμαρχο Τέτο Νικόλαο επιπλέον στις καθ’ύλην αρμοδιότητες και κατά τόπους αρμοδιότητες ως εξής:

-  Καθ’ύλην αρμοδιότητες:

Ανάπτυξης και προγραμματισμού και ιδιαίτερα τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

-Κατά τόπους αρμοδιότητες:

Προσθέτει και τις αρμοδιότητες στην τοπική κοινότητα Πλατανορέματος, όπου θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα και θα συνεργάζεται με τον πρόεδρο και τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων.

-Προβολής και Τουρισμού και ιδίως προώθησης, διαφήμισης, εκδηλώσεων στη Δ.Ε. Βελβεντού.

Β) Τροποποιεί την παράγραφο Β2, Β3 και Ββ της αριθ.164/2015 Απόφασης Δημάρχου αφαιρώντας από τον Αντιδήμαρχο Κουκάλη Δημήτριο:

-  Καθ’ύλην αρμοδιότητες:

1) Διοικητικών θεμάτων και συγκεκριμένα την εποπτεία και την ευθύνη των Διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου οι οποίες αρμοδιότητες επανέρχονται στον Δήμαρχο και ασκούνται από αυτόν. και 2) θεμάτων ανάπτυξης και προγραμματισμού που προστίθεται στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τέτου Νικόλαου.

Κατά τόπους αρμοδιότητες:

1)Στις Δημοτικές κοινότητες Πλατανορέματος και Καστανιάς. Επίσης παρέχει αντιμισθία στον Αντιδήμαρχο Κουκάλη Δημήτριο.

Γ) Τροποποιεί την παρ.Γ της αριθ.164/2015 Απόφασης Δημάρχου αντικαθιστώντας τον Αντιδήμαρχο Παπαδόπουλο Σταύρο στην Αντιδημαρχία με τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ζάκη Δημήτριο όπου ορίζεται νέος Αντιδήμαρχος με όλες τις αρμοδιότητες καθ’ύλην και κατά τόπους όπως ακριβώς ορίζονται στην παραπάνω απόφαση, προσθέτοντας στις κατά τόπους αρμοδιότητες και την τοπική κοινότητα Καστανιάς.

Ειδικότερα:

α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες σε θέματα:

 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

- την εποπτεία καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

-  την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του καταναλωτή

-την εποπτεία της λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

-   τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

-  την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης

 1. Προβολής και Τουρισμού και ιδίως προώθησης, διαφήμισης, εκδηλώσεων στη Δ.Ε. Σερβίων.
 2. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:

-  τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού

-   τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης - διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Σερβίων πλην των τοπικών κοινοτήτων Πλατανορέματος, Μεταξά και Τριγωνικού.

α)Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις τοπικές κοινότητες της δημοτικής ενότητας Σερβίων πλην των τοπικών κοινοτήτων Πλατανορέματος, Μεταξά και Τριγωνικού. β) Συνεργάζεται με τους άλλους αντιδημάρχους και τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Σερβίων πλην των τοπικών κοινοτήτων Πλατανορέματος, Μεταξά και Τριγωνικού.

και ιδίως θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες, θα μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού τους, θα συνεργάζεται με τους άλλους αντιδημάρχους και τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Δ) Ορίζει επιπλέον τους εξής εντεταλμένους συμβούλους (χωρίς αμοιβή): α) Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κυριακίδη Θεόδωρο για δράσεις και ενέργειες που αφορούν την Βόρεια ζώνη Δ.Ε. Σερβίων και συγκεκριμένα την εποπτεία δράσεων που αφορούν συντήρηση κοινόχρηστων χώρων-έλεγχος της κατάστασης των οδών για την επισκευή και συντήρηση τους και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου-καθαριότητας, καθώς και την εποπτεία του εργατικού προσωπικού της Δ.Ε. Σερβίων.

β) Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Δισερή Ευθύμιο για εποπτεία και συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων της Δ.Ε. Καμβουνίων. Συγκεκριμένα την εποπτεία δράσεων που αφορούν συντήρηση κοινόχρηστων χώρων-έλεγχος της κατάστασης των οδών για την επισκευή και συντήρηση τους και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου-καθαριότητας, καθώς και την εποπτεία του εργατικού προσωπικού της Δ.Ε. Καμβουνίων.

Εξουσιοδοτεί τον ως άνω σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων καθώς και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ως άνω Δημοτική Ενότητα σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου.

Οι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε συνεννόηση πάντα με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο παρακολουθούν και ενημερώνουν για τα δρώμενα της αρμοδιότητας τους σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, προτείνουν-εισηγούνται σχετικές δράσεις, εποπτεύουν την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Αντιμισθίες παρέχονται στους Αντιδημάρχους Κουκάλη Δημήτριο και Γεμενεντζίδη Παύλο.

Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν θα ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τέτος Νικόλαος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως την ανάκληση της ή την τροποποίηση της. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.164/2015 Απόφαση Δημάρχου.

Περίληψη της απόφασης θα δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε pdfΕΔΩ την πρωτότυπη απόφαση

mikrovalto.gr

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack