Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για την Τετάρτη 3.8.2011

.


Την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.      Περί έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων- Βελβεντού.
2.      Περί απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Καταφυγίου.
3.      Περί εκτέλεσης ασφαλτοστρώσεων στο έργο «Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δ.Δ. Σερβίων».
4.      Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Ηλεκτρονικής υδροληψία άρδευσης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για εξοικονόμηση  νερού».
5.      Περί  αποδοχής μελέτης του έργου :Αποπεράτωσης κτιρίου πρώην ΚΕΦΟ την Τοπική Κοινότητα Τριγωνικού.
6.      Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου                     « Επισκευή στέγης κοινοτικού καταστήματος Τριγωνικού».
7.      Περί έγκριση προϋπολογισμού κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
8.      Περί έγκρισης διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελής επιχείρησης Δήμου Σερβίων –Βελβεντού.
9.      Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού 206.243,00€ από ΣΑΤΑ.
10. Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού 45.100,00 € από Πυροπροστασία.
11. Περί γνωμοδότησης για αντικατάσταση τμήματος αγροτεμαχίου λόγω ακαταλληλότητας στην Τ.Κ. Ιμέρων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
12. Περί τροποποίηση προϋπολογισμού και  τεχνικού προγράμματος  του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
13. Περί έγκρισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Δημοτικής Επιχείρησης Βελβεντού «ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ» έτους 2010.
14. Περί παραχώρησης χρήσης Δημοτικής έκτασης 4.946,69 τ.μ στο Πολιτιστικό σύλλογο Ροδίτη.
15. Περί τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank EFG στα Σέρβια και της Αγροτικής Τράπεζας Βελβεντού.
16. Περί έγκρισης κανονισμού άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β Βελβεντού. 
17. Περί χορήγησης παροχής πόσιμου νερού σε Δημότες.
18. Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων. 
                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ελευθερίου Χρήστος