Τα ονόματα των υποψήφιων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την Π.Ε. Κοζάνης

antarsya1591Οι υποψήφιοι βουλευτές που «κατεβαίνουν» με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Π.Ε. Κοζάνης είναι οι εξής:

- Ασαλουμίδης Κωνσταντίνος του Νεοφύτου

- Γεωργιάδης Γεώργιος του Γεωργίου

- Ιωαννίδης Εμμανουήλ του Ελευθερίου

- Κωνσταντινίδης Σπυρίδων του Ηλία

- Πράσσος Στέφανος του Αστερίου

- Ρουδνικλή Μαρία του Νικολάου

- Τσαμούρη Φωτεινή του Ιωάννη