Αποτελέσματα Β΄ Γύρου δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σε όλα τα εκλογικά τμήματα των Καμβουνίων

ekl14kambepanΤα αναλυτικά αποτελέσματα των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , σε όλα τα εκλογικά τμήματα των Καμβουνίων έχουν ως εξής:

.

.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

 

ΕΤ 360

ΜΙΚΡ.

ΕΤ 361

ΜΙΚΡ.

ΕΤ 354

ΤΡΑΝ.

ΕΤ 355

ΤΡΑΝ.

ΤΕ 356

ΛΑΖ.

ΕΤ 357

ΦΡΟΥ.

ΕΤ 358

ΕΛΑΤ.

ΕΤ 359

ΕΛΑΤ.

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

ΠΟΣ.

%

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΥΝ. ΕΥΘΥΝΗΣ

(Κοσματόπουλος)

79

138

164

179

94

56

115

126

 

951

 

55,42%

ΕΝΩΤ. ΚΙΝ.

(Κωνσταντόπουλος)

95

101

149

171

42

28

92

87

 

765

 

44,58%

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΡ. - ΔΗΜ.

(Καρυπίδης)

91

138

210

224

65

49

113

99

 

989

 

59,08%

ΣΥΜ. ΠΟΛΙΤΩΝ

(Δακής)

73

98

91

121

74

31

90

107

 

685

 

40,92%

Ο επίσημος πίνακας αποτελεσμάτων Β΄ Γύρου των δημοτικών εκλογών 2014 στα Καμβούνια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β΄ ΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ

ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜΑ

ΕΓΓΕΓΡ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΛΕΥΚΑ-

ΑΚΥΡΑ

ΕΓΚΥΡΑ

ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

354 ΤΡΑΝ.

507

349

36

313

164

149

355 ΤΡΑΝ.

522

361

11

350

179

171

356 ΛΑΖ.

210

143

7

136

94

42

357 ΦΡ.

133

87

3

84

56

28

358 ΕΛΑΤ.

424

217

10

207

115

92

359 ΕΛΑΤ.

425

228

15

213

126

87

360 ΜΙΚΡ.

314

182

8

174

79

95

361 ΜΙΚΡ.

407

264

25

239

138

101

  Ο επίσημος πίνακας αποτελεσμάτων Β΄ Γύρου των περιφερειακών εκλογών 2014 στα Καμβούνια:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014 ΣΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ

ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜΑ

ΕΓΓΕΓΡ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΛΕΥΚΑ-

ΑΚΥΡΑ

ΕΓΚΥΡΑ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

ΔΑΚΗΣ

0354 ΤΡΑΝ.

507

350

49

301

210

91

0355 ΤΡΑΝ.

522

361

16

345

224

121

0356 ΛΑΖ.

210

144

5

139

65

74

0357 ΦΡΟΥΡ.

133

87

7

80

49

31

0358 ΕΛΑΤ.

424

217

14

203

113

90

0359 ΕΛΑΤ.

425

228

22

206

99

107

0360 ΜΙΚΡ.

314

182

18

164

91

73

0361 ΜΙΚΡ.

407

264

28

236

138

98