Το νέο Τοπικό Συμβούλιο Μικροβάλτου

Κ. Ζαραβίγκα (πρόεδρος), Απ. Τζουκόπουλος, Χ. Παπαδόπουλος (μέλη)

kater25 52tjoykop24 5 43 pantran14pik 50 3

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εγκυκλίου 14 του Υπουργείου Εσωτερικών διενέργειας των εκλογών της 18ης Μαΐου και το Ν.3852/2010, με βάση τον πληθυσμό (300-2000 κάτ.), ο προβλεπόμενος αριθμός των τοπικών συμβούλων Μικροβάλτου ανέρχεται στους τρεις (3).

Η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά βάσει του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου.

Κατ’ αρχάς υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο που δίνεται από τον τύπο:

Ε.Μ. (εκλογικό μέτρο)= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών/3+1

Στην περίπτωσή μας και με δεδομένο τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων 187+280=467, έχουμε το εκλογικό μέτρο: Ε.Μ.=467/4=116

Έτσι με βάση τον αριθμό των ψηφοδελτίων έχουμε:

- ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Κωνσταντόπουλος): 190/116=1 έδρα και υπόλοιπο 74

- ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Κοσματόπουλος): 148/116=1 έδρα και υπόλοιπο 32

ΑΝΤ.Α.Μ.Α. (Λιάκος): 85/116=0 έδρες και υπόλοιπο 85

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Γεωργακόπουλος): 44/116=0 έδρες και υπόλοιπο 44

Επειδή οι έδρες που προέκυψαν είναι λιγότερες (2 αντί 3), την τρίτη έδρα τοπικού συμβούλου καταλαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, ήτοι ο συνδυασμός ΑΝΤΑΜΑ με υπόλοιπο 85.

Έτσι έχουμε:

- Τοπική σύμβουλο και πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Μικροβάλτου την Κατερίνα Ζαραβίγκα, πρωτεύσασα με 81 σταυρούς στον συνδυασμό ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα (190 ψήφοι)

- Τοπικό σύμβουλο τον Απόστολο Κ. Τζουκόπουλο με 130 σταυρούς, του συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (148 ψήφοι)

- Τοπικό σύμβουλο τον Χαράλαμπο Κ. Παπαδόπουλο με 73 σταυρούς, του συνδυασμού ΑΝΤΑΜΑ (85 ψήφοι)

mikrovalto.gr