Σταυροδοσία συνδυασμών Δημοτικών εκλογών ανά δημοτικό/τοπικό διαμέρισμα στο δήμο Σερβίων – Βελβεντού

Υπό συνεχή ανανέωση... 19/5 10:09 ΠΜ - ΣΕ 57 ΑΠΟ 58 ΕΤ

ΔΗΜ.-ΤΟΠ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΣΜ/ΠΟΥΛΟΣ

ΛΙΑΚΟΣ

ΓΕΩΡΓ/ΛΟΣ

Βελβεντός

 192  636  64  84  

Σέρβια

 1042  792  275  229  

Αγία Κυριακή

47

77

6

3

 

Αυλές

176

137

20

15

 

Βαθύλακκος

 205  243  12  2  

Γούλες

120

66

25

2

 

Ελάτη

195

24

264

13

Λευτ. Παλούκας

Ίμερα

147  148 2 0  

Καστανιά

288

227

48

5

 

Καταφύγι

107

56

0

2

 
Κρανίδια
299  176  28 23  

Λεύκαρα

133

111

6

0

 

Λιβαδερό

396

391

172

29

 

Μεσιανή

86

208

5

2

 

Μεταξάς

199

145

14

4

 

Μικρόβαλτο

190

148

85

44

Κατ. Ζαραβίγκα

Νεράιδα

94

40

30

2

 

Πλατανόρεμα

295  429 77 48  

Πολύρραχο -Προσήλιο

172

157

25

53

 

Πολύφυτο

5

5

0

0

 

Ροδίτης

156

203

2

0

 

Τρανόβαλτο

378  317 173  97 Ευθ. Σκετόπουλος του Ευαγ.

Τριγωνικό

191

58

79

6

 
           
           

ΣΥΝΤΜΉΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ: Κωνσταντόπουλος Βασίλης - "Ενωτική Κίνηση"

ΚΟΣΜ/ΠΟΥΛΟΣ: Κοσματόπουλος Αθανάσιος - "Δύναμη Ευθύνης"

ΛΙΑΚΟΣ: Πολυδεύκης Λιάκος - "ΑΝΤ.Α.Μ.Α."

ΓΕΩΡΓ/ΛΟΣ: Γεωργακόπουλος Νίκος - "Λαϊκή Συσπείρωση"