www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού Εκτύπωση
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2013 20:56

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού (ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2013)
 .

Ο Δήμαρχος Σερβίων Βελβεντού

Ι. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, με θητεία από 14/01/2013 μέχρι 31/08/2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωαννίδου Δέσποινα, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης.
- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
- την υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

3. Αρμοδιότητες σε θέματα απασχόλησης

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαζαριώτη Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων, τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση – αποχέτευση.
2. Πολεοδομικού Σχεδιασμού: έχει την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
- τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας,
Αλιείας)
4. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
5. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
- την τέλεση γάμων

- την υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλεξόπουλο Αναστάσιο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Έργων και ιδίως
- την ευθύνη των τεχνικών συνεργείων
- την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
- τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης
- των αντλιοστασίων
- της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών
- των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που
απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
- Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, Κυκλοφορίας - Στάθμευσης Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης του κανονισμού και των άλλων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.
4. Θέματα Δημοτικής Συγκοινωνίας Κυκλοφοριακού και ιδίως:
- Τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
- τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
5. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- την υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νίκο Αθανάσιο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπους αρμοδιότητες:
α. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες Καμβουνίων και Λιβαδερού:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες..
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των δημοτικών ενοτήτων.
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στις δημοτικές ενότητες.
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των δημοτικών ενοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός των δημοτικών ενοτήτων στα ανωτέρω αντικείμενα

ΙΙ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

ΙΙΙ. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν θα ασκεί ο Δήμαρχος

ΙV. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λαζαριώτης Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Ιωαννίδου Δέσποινα.

V. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack