ypen192Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/30861/1642/ΑΔΑ:ΩΣΑΚ4653Π8-Ζ6Υ

Ημ/νία: 18/02/2021

ΠΡΟΣ

ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: Απόφαση Περιβαλλοντικού Προελέγχου για τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας, που αφορά: α) νέα χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ) και β) δυνατότητα διαχείρισης σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) από περιοχές εκτός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων, με αντίστοιχη αύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ).

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), τον Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), τον Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), τον Ν.4513/2014 (ΦΕΚ269/Α/2014), τον Ν.4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017), τον Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), τονΝ.4617/2019 (ΦΕΚ 88/Α/10-6-2019), και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τον Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

3. Τον N.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010), Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), και όπως γενικότερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τον Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

5. Τον Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τον Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τον Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».

8. Τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2011), τον Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018), τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), τον Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) και τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020), και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, …», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Τον Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 158/Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4512/2018 (ΦΕΚ

5/Α/2018), τον Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) και ιδιαίτερα το άρθρο 78 αυτού «Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», και το άρθρο τρίτο του Ν.4550/2018 (ΦΕΚ 108/Α/2018), και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Τον Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4637/2019 (ΦΕΚ 180/Α/18-11-2019), και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

13. Τον Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ‘Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

17. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

18. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

20. Το Π.Δ. 62/2020 (ΦΕΚ 155/Α/2020) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

21. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων».

22. Την Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-12-2002) «Για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ».

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου.

24. Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

25. Την Απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

26. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/2020 (ΦΕΚ 3296/Β/2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά».

27. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

28. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 28745/895/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1104/Β/2013).

29. Την ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

30. Την ΚΥΑ Η.Π.24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

31. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

32. Την ΚΥΑ 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/118/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 182314/1241/2016 (ΦΕΚ 2888/Β/2016).

33. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

34. Την ΚΥΑ Η.Π.51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/2010) «Καθορισμός Προτύπων ΠοιότηταςΠεριβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότηταςστα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 …», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β/2016).

35. Την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ “για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».

36. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

37. Την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για τηναντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)».

38. Την ΚΥΑ οικ.40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β/2017) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 “Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ …”».

39. Την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών”».

40. Την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες …», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

41. Το με Α.Π.: 59/7-2-2020 έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιοτήτων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

42. Την ΚΥΑ οικ.62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».

43. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 39/2020 (ΦΕΚ 185/Α/29-9-2020) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)», για την περίοδο 2020-2030.

44. Την ΚΥΑ οικ.52267/1-11-2016 (ΑΔΑ: Ω8ΑΒ4653Π8-ΑΑΠ) για την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

45. Την υπ’ αριθ. 286/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 25ης Συνεδρίασης της 28-11-2016) για την «Έγκριση Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: ΩΖΘΝ7ΛΨ-ΘΓΤ).

46. Την ΚΥΑ οικ.: 61489/5303/2016 (ΦΕΚ 4151/Β/2016) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

47. Τη με Α.Π.: Ε.Γ.: οικ.906/2017 (ΦΕΚ 4676/Β/2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΕΕΥ) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

48. Τη με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41387/331/2018 (ΦΕΚ 2689/Β/2018) Απόφαση της ΕΕΥ «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

49. Τη με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.176143/ΔΙΠΑ/14-11-2014 (ΑΔΑ: 6ΘΥ50-ΤΞΦ) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

50. Τη με Α.Π. ΔΙΠΑ: οικ.39073/20-9-2017 (ΑΔΑ 6ΧΠΕ4653Π8-Φ9Ο) Απόφαση Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

51. Τη με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/5482/393/22-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΤΨ4653Π8-16Χ) Απόφαση Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προκειμένου να συμπεριληφθεί στο έργο: η αποθήκευση αποβλήτων αμιάντου, η εγκατάσταση δεξαμενής αποβλήτων ελαίων, και η προσθήκη κτιρίου ανακυκλώσιμων και άλλων υλικών.

52. Το με Α.Π.: 770/23-3-2020 έγγραφο της εταιρείας «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) ΑΕ» (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ /30861/1642/26-3-2020), και ο Φάκελος Διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου (ΦΔΠΠ) για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας που υποβλήθηκε με αυτό στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

53. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/58067/3430/18-6-2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με τη διαπίστωση της πληρότητας του ΦΔΠΠ και αίτημα υποβολής επιπλέον αντιτύπων του.

54. Το με Α.Π.: 1434/19-6-2020 έγγραφο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/58882/3482/22- 2020), με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ επιπλέον αντίτυπα του ΦΔΠΠ.

55. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64859/3892/6-7-2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάσθηκε αντίγραφο του ΦΔΠΠ προς τις ακόλουθες δημόσιες αρχές για γνωμοδότηση:

 ΥΠΕΝ: α) Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, β) Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων, γ) Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΔΚΑΠΑ)

 Υπουργείο Υγείας: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΗΔΜ): α) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ) Δυτικής Μακεδονίας, β) Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ).

56. Το με Α.Π.: 111095/10-9-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΗΔΜ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/86961/5710/11-9-2020), στο οποίο ζητείται η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) για την προτεινόμενη τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, βάσει των απόψεων της ΔΙΠΕΧΩΣ Δυτικής Μακεδονίας και της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας.

57. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/69758/1487/2-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94911/6227/2-10-2020), στο οποίο αναφέρονται οι σχετικές με την προτεινόμενη τροποποίηση προβλέψεις του ΕΣΔΑ για την περίοδο 2020-2030, και το γεγονός ότι βάσει του άρθρου 35 του Ν.4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4685/2020, προβλέπεται η μεταφορά στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικής Μακεδονίας των αποβλήτων του Δήμου Αιγιάλειας και των τριών (3) δήμων της Κέρκυρας, για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με τη διάθεση των αποβλήτων στις ανωτέρω περιοχές.

58. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98280/1693/13-10-2020 έγγραφο της ΔΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98476/6425/13-10-2020), στο οποίο γνωμοδοτεί ότι δεν απαιτείται η υποβολή της προτεινόμενης τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ σε διαδικασία ΣΠΕ.

59. Το με Α.Π.: 3014/21-12-2020 έγγραφο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/122914/8029/21-12-2020), και τον χάρτη που υποβλήθηκε στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ με αυτό.

60. Το γεγονός ότι οι λόγοι που επικαλείται η Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΗΔΜ στο με Α.Π.: 111095/10-9-2020 έγγραφο της για την υποβολή της προτεινόμενης τροποποίησης σε ΣΠΕ δεν κρίνονται επαρκείς, δεδομένου ότι:

60.1. Η τροποποίηση δεν συνεπάγεται νέα χωροθέτηση, αφού οι προβλεπόμενες απ’ αυτήν δραστηριότητες θα υλοποιηθούν εντός του γηπέδου των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων ΚΕΟΔ Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

60.2. Η χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ) εντός των ΚΕΟΔ δεν συνιστά μείζονα επιπλέον επιβάρυνση έναντι του υφιστάμενου ΧΥΤΑ/Υ για ΑΣΑ, αφού σύμφωνα με την ενότητα 2.3.3 του Παραρτήματος της 2003/33/ΕΚ Απόφασης του Συμβουλίου: «Τα υλικά κατασκευών που περιέχουν αμίαντο και άλλα κατάλληλα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο μπορούν να εναποτίθενται δίχως δοκιμές σε χώρους υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) σημείο iii) της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», υπό προϋποθέσεις των οποίων η εξασφάλιση είναι δυνατή μέσω της επιβολής κατάλληλων όρων στην ΑΕΠΟ των ΚΕΟΔ.

60.3. Το γεγονός ότι το ΧΥΤΑΜ χωροθετείται υπεράνω υπόγειου υδατικού συστήματος με κακή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση, δεν συνεπάγεται κάποια ουσιώδη επιβάρυνση της εν λόγω κατάστασης. Κι αυτό διότι η ποσοτική κατάσταση δεν επηρεάζεται από την κατασκευή του ΧΥΤΑΜ, ενώ ο μη επηρεασμός της ποιοτικής κατάστασης είναι εντός των διαθέσιμων τεχνικών δυνατοτήτων, και μάλιστα είναι ευχερέστερο να επιτευχθεί έναντι των ΧΥΤΑ/Υ που δέχονται ΑΣΑ, δεδομένου ότι τα αμιαντούχα απόβλητα δεν υφίστανται αναερόβια αποδόμηση και κατά συνέπεια δεν παράγουν διασταλάγματα.

60.4. Το γεγονός ότι ο χώρος του ΧΥΤΑΜ κείται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) GR09RAK0008 δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού του, δεδομένου ότι από τους χάρτες επικινδυνότητας του ΣΔΚΠ (διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=713) προκύπτει ότι το γήπεδο των ΚΕΟΔ ευρίσκεται εκτός περιοχών που κατακλύζονται από πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50, 100 και 1.000 ετών.

60.5. Το μέτρο Μ09Β0703 «Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά συστήματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ» της 1ης Αναθεώρησης του οικείου ΣΔΛΑΠ, του οποίου γίνεται επίκληση στη γνωμοδότηση, δεν περιλαμβάνει απαγόρευση χωροθέτησης ΧΥΤΑ, αλλά απλώς διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην περιοχή τους («Προτείνεται η διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην περιοχή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται σχετικά προγράμματα παρακολούθησης στην ΑΕΠΟ ή κρίνεται ότι τα σχετικά προγράμματα παρακολούθησης χρήζουν ενίσχυσης με βάση στοιχεία χημισμού των όμορων υδατικών συστημάτων»).

61. To γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των στοιχείων του ΦΔΠΠ και των σχετικών γνωμοδοτήσεων, η εξεταζόμενη τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας είναι ήσσονος κλίμακας, και το ίδιο ισχύει για τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της, και επιπλέον οι τελευταίες δύνανται να αξιολογηθούν και ελαχιστοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων ή των τροποποιήσεών τους που θα προκύψουν βάσει της τροποποίησης.

62. Το γεγονός ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 για τη γνωμοδότηση των συναρμοδίων δημόσιων αρχών, και ως εκ τούτου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ως άνω άρθρο είναι δυνατή η έκδοση της θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης ως προς την υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία ΣΠΕ ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις των δημοσίων αρχών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Κατόπιν τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006, αρνητικά ως προς την απαίτηση υποβολής σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) της τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή περιγράφεται στον σχετικό Φάκελο Διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου (ΦΔΠΠ).

ΙΙ. Η εν λόγω τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας αφορά τα ακόλουθα θέματα:

1. Χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ) εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, εκτός της ήδη προβλεπόμενης στο ΠΕΣΔΑ θέσης στην περιοχή των πρώην μεταλλείων ΜΑΒΕ.

2. Δυνατότητα διαχείρισης σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) προερχόμενων από περιοχές εκτός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα διαχείρισης ΑΣΑ, με αύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ (ΜΕΑ) εντός των υφιστάμενων χωρικών της ορίων.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 ως ισχύει, η παρούσα Απόφαση δεν αίρει οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Ν.4014/2011 και των εφαρμοστικών του Αποφάσεων όπως εκάστοτε ισχύουν, για την υποβολή σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων που ενδεχομένως προκύψουν από την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας την οποία αφορά η παρούσα Απόφαση.

V. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί αίτηση θεραπείας προς το όργανο που την εξέδωσε, καθώς και ιεραρχική προσφυγή προς ανώτερο αυτού όργανο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΙV. Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ συνοδευόμενη από τον σχετικό ΦΔΠΠ, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτής, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 ως ισχύει. Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 9 του ως άνω άρθρου η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της Απόφασης να προβεί σε δημοσίευσή της σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Συνημμένα

ΦΔΠΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΥΠΕΝ

α) Γραφείο Υπουργού

β) Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος

γ) Γραφείο Υφυπουργού Χωροταξίας και

Αστικού Περιβάλλοντος

δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού

Περιβάλλοντος και Υδάτων

ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Χωρικού

Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

στ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

ζ) Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων

η) Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Διοίκησης

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.__

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση

mikrovalto.gr

ypen192