www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Ανοιχτή επιστολή προς κάθε αρμόδια αρχή για το Φράγμα Ιλαρίωνα, του Π. Γάτσου Εκτύπωση
Δευτέρα, 09 Ιούλιος 2012 22:18

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Ανοιχτή επιστολή προς κάθε αρμόδια αρχή

για το Φράγμα Ιλαρίωνα

του Παναγιώτη Γάτσου

frgats9.7.12_1frgats9.7frgats9.7.12_2

Πάντα βιαστική η ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΗΠ (πρώην ΔΑΥΕ) με επιστολή της στον τοπικό τύπο ενημερώνει «..., ότι από τη Δευτέρα 09/07 είναι υπό δημιουργία η τεχνητή λίμνη του ΥΗΕ Ιλαρίωνα».
...................

ΠΡΟΣ:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
.

Θέμα:  ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικών Ορων.

Επανερχόμενος στην από 2012.05.25 επιστολή και μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί σας στις 2012.06.13 καθώς και με την κα Τσιολάκη Φωτεινή της Δ/νσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας στις 2012.06.07 (σχετικά με επιστολή που εστάλει στις 2012.04.25), σας αναφέρω αναλυτικά τα εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 

frgats9.7.12_3Το ΥΗΕ Ιλαρίωνα είναι έργο πολλαπλού σκοπού και συμβάλει κυρίως σε: 

-   Αύξηση ήπιας, καθαρής (ανανεώσιμης για μερικές χώρες) και εγχώριας ενέργειας αιχμής

-   Σημαντική βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας

-   Αύξηση της σημερινής αποθηκευτικής ικανότητας των ταμιευτήρων των υδροηλεκτρικών έργων του π. Αλιάκμονα

-   Αρδευση, αφ’ ενός της Βόρειας Ζώνης της λίμνης Πολυφύτου (τεύχος Τροποποίησης ΠΟ -ENVECO Α.Ε. 2006 σελ. 4/82) αλλά και χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικής γης στις γύρω περιοχές

-   Υδροδότηση του συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

-   Υποβοηθά στην περεταίρω υδροδότηση των ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΑΗΣ, μέσω Πολυφύτου κλπ 

Ο κύριος του έργου είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει με ακρίβεια τους ΠΟ-ΜΠΕ (πρέπει να βρίσκονται στο έργο και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο) και για την τήρησή τους ή μη διενεργούν ελέγχους οι αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την ΚΥΑ 132249/28.08.2007 εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου:

frgats9.7.12_4«Υδροηλεκτρικό έργο Ιλαρίωνα, στον μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, Νομού Κοζάνης και Ν. Γρεβενών» ΔΕΗ ΑΕ.

Η ανάγκη αυτής της απόφασης και της μελέτης ΠΟ που τη συνοδεύει προέκυψε μετά από τροποποιήσεις των κατακλυζομένων τμημάτων οδοποιίας, γέφυρας Παλιουριάς-Παναγιάς, νέας γέφυρας Καρπερό-Νησί και εργασιών στεγάνωσης στη Λεκάνη Ελάτης κλπ (τεύχος Τροποποίησης ΠΟ-ENVECO Α.Ε. 2006). Τροποποιήθηκε εν μέρει η ΚΥΑ 130437/30.06.2003 ΕΠΟ του έργου αλλά ισχύει και το τεύχος επικαιροποίησης 2002 ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., τεύχος το οποίο συντάχθηκε μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών (σελ. 3).

-   Αφού το τεύχος επικαιροποίησης 2002 είναι τεύχος συμπληρωματικών στοιχείων σημαίνει ότι ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ και το τεύχος Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 1994 ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, δεν αναφέρεται πουθενά ότι καταργείται.

Παρακάτω σας περιγράφω αναλυτικά, κατά παράγραφο ότι ισχύει από την ΚΥΑ 130437/30.06.2003 ΕΠΟ του έργου: «Υδροηλεκτρικό έργο Ιλαρίωνα, στον μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, Ν. Κοζάνης και Ν. Γρεβενών» της ΔΕΗ Α.Ε., και δεν υλοποιήθηκαν έργα - επανορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

δ)       Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή ληφθούν:

……

δ.1.3   Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέμα έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, διαμόρφωσης κλπ) και για τις απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002.

Από τη συνολική δαπάνη των επανορθωτικών έργων, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (οδοποιία και δίκτυα άρδευσης-ύδρευσης) και της μεταφοράς του Μοναστηριού Παναγιά Τουρνικίου, μπορεί να διαφανεί αν εκτελέστηκαν έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος και βελτίωσης τεχνικής και κοινωνικής υποδομής.

………

δ.2     Τα έργα προστασίας, διαχείρισης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση να κατασκευασθούν κατά προτεραιότητα από τον φορέα κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

Η Δ/νση Περιβάλλοντος Ν. Κοζάνης και η Δ/νση Περιβάλλοντος Δ. Μακεδονίας, στις οποίες απευθυνθήκαμε, ισχυρίζονται ότι δεν αναφέρονται αναλυτικά ποια είναι τα έργα που πρέπει να εκτελέσει ο κύριος του έργου.

δ.4.4   Αποψιλωτικές εργασίες στην ζώνη κατάκλυσης.

Σε μερικά τμήματα έγιναν παλαιότερα εργασίες αποψίλωσης, σε πολλά τμήματα δεν έγιναν καθόλου εργασίες. Η κατάσταση είναι απερίγραπτη.

Πρόσφατα ξεκίνησαν να γίνονται εργασίες στην κατακλυζόμενη ζώνη δίπλα στο φράγμα.

Πρέπει να γίνεται επιμελής αποψίλωση, για μεν τις δημόσιες εκτάσεις από τα αρμόδια Δασαρχεία, για δε τις απαλλοτριούμενες εκτάσεις από τον κύριο του έργου.

Παραθέτω τα επίμαχα τμήματα από τα συν. Άρθρα για το υπόψη θέμα.

Υδροηλεκτρικά Έργα και Αειφόρος Ανάπτυξη Στρατηγικές - Μύθοι και πραγματικότητα (1 ο Πανελλήνιο συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, ΤΕΕ, ΤΕΕ–Τμ.ΚΔΘ, 13-15 Νοεμβρίου, 2008 Λάρισα) - Γιούλα Τσικνάκου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

«απαιτείται επιμελημένη αποψίλωση της λεκάνης κατάκλυσης, πριν από την πλήρωση, για να αποφευχθεί η δράση αναερόβιων οργανισμών και η δημιουργία επιβλαβών αερίων, τα οποία στη συνέχεια διαχέονται στην τροφική αλυσίδα»

Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ. 1-2 2004, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς - Η Ελληνική Εμπειρία

Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ

Λέκτορας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

3.8. Αέριες Εκπομπές

Έχει παρατηρηθεί ότι στα υδροηλεκτρικά όπου δεν έχει απομακρυνθεί η βλάστηση στη λεκάνη του ταμιευτήρα, αυτή αποσυντίθεται προκαλώντας τη συσσώρευση και την απελευθέρωση μεθανίου [16], που είναι ανεπιθύμητο αέριο του θερμοκηπίου, λόγω της δημιουργίας αναερόβι­ων συνθηκών.

16. ESHA, (European Small Hydropower Association) -Report «Small hydroelectric plants - guide to the environmental approach and impact assessment”, (http://www.esha.be/Guide_FROSIO.pdf), EE ENERGIE 2000

δ.5.1   Πολιτιστική κληρονομιά - Μνημεία

Στο χωριό μας υπάρχουν ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία. Δύο βυζαντινοί ναοί με αγιογραφίες, της Κοίμησης της Θεοτόκου και του Αγίου Δημητρίου που χρονολογούνται από το 1738 και το 1647 (χρονολογία συντήρησης) αντίστοιχα.

Υπήρχε επίσης το Μεταβυζαντινό Κάστρο Σωσκού (περιοχή φαραγγιού, συμβολή Αλιάκμονα – ρέματος Παναγιάς).

ΔΕΝ γίνεται καμία αναφορά στο τεύχος ΜΠΕ ENVECO Α.Ε. 2006 κεφ. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στην παράγραφο 4.4. Ανθρωπογενές περιβάλλον, υποπαράγραφο 4.4.3. Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, σελ. 49 και 50/82, ούτε στο τεύχος ΜΠΕ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 2002 κεφ. V. ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΠΕ - ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 1994

4. Οικιστικές και πολιτιστικές συνθήκες - Οδικό δίκτυο, σελ. III-20, 21, 22

ΔΕΝ αναφέρονται τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία του Φρουρίου (Κοίμηση Θεοτόκου-1738, Αγ. Δημήτριος - 1647.

Γίνεται αναφορά στο Μεταβυζαντινό Κάστρο Σωσκού, παρ. 8, σελ. III-21, που στις ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΠΕ ΔΕΝ αναφέρεται. ΓΙΑΤΙ;

δ.6.2   Να βελτιωθεί όπου είναι δυνατόν η τεχνική και κοινωνική υποδομή των παρακείμενων του έργου κοινοτήτων, π.χ. βελτιώσεις υφιστάμενου οδικού δικτύου προς αλλά και μεταξύ των κοινοτήτων της περιοχής …

Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ιλαρίωνα (έτσι ονομάστηκε λόγω του μοναστηριού) βρίσκεται στα διοικητικά όρια του ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ, που δεν αναφέρεται πουθενά (δεν ξέρω αν εκδόθηκε οικοδομική άδεια, ίσως εκεί αναγκαστικά θα έγινε ή θα γίνει αναφορά) ακόμη και στο τεύχος ΜΠΕ ENVECO Α.Ε. 2006 Κεφ. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στην παράγραφο 4.4. Ανθρωπογενές περιβάλλον, υποπαράγραφο 4.4.2. Δομημένο περιβάλλον (… αναφορά οικισμών της περιοχής) δεν αναφέρεται ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟ, σελ. 49/82 ενώ γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4.4.5. Τεχνικές Υποδομές - Οδικό δίκτυο  ότι είναι ο μόνος οικισμός που επικοινωνεί με χωματόδρομο με τους γύρω οικισμούς, σελ. 22.

Στο τεύχος ΜΠΕ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 2002 κεφ. IV. ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στην παράγραφο 1. Γενικά (… αναφορά οικισμών της περιοχής) δεν αναφέρεται ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟ, σελ. 21 ενώ γίνεται αναφορά στην παράγραφο 2. Υφιστάμενα Οδικά δίκτυα ότι είναι ο μόνος οικισμός που επικοινωνεί με χωματόδρομο με τους γύρω οικισμούς, σελ. 22.  

ΔΕΝ αναφέρεται ο δρόμος Φρουρίου (προς Τρανόβαλτο διασταύρωση Αγ. Αθανασίου) προς Λαζαράδες, στο 1,5 χλμ υπάρχουν έξι (6) σωληνωτά που κατασκευάστηκαν από τη Νομαρχία πριν 30 χρόνια τουλάχιστον.

ΜΠΕ - ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 1994

4. Οικιστικές και πολιτιστικές συνθήκες - Οδικό δίκτυο, σελ. III-20,21,22

Συμπληρωματικό οδικό δίκτυο (βελτίωση επικοινωνιών), σελ.VII-22

Ελάτη - Φρούριο - Φράγμα Ιλαρίωνα - Μονή Ιλαρίωνα

Στις ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΠΕ ΔΕΝ αναφέρεται.  ΓΙΑΤΙ;

Στο τεύχος ΜΠΕ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 2002 κεφ. IV. ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ στην παράγραφο 3, Επιπτώσεις του έργου στα οδικά δίκτυα της περιοχής γίνεται αναφορά για την πεζογέφυρα Ι.Μ. Νικάνορα-Ελάτης (αναφερόταν και στην ΜΠΕ 1994), σελ. 24.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την ΜΠΕ του 2006.

Υποσχέθηκε η ΔΕΗ ότι θα κάνει μελέτη για να δει τη δυνατότητα κατασκευής. ΠΟΤΕ;

Δίκτυο προσπέλασης στην παραλίμνια περιοχή σε συνεργασία της ΔΕΗ, του Υπουργείου Δημοσίων έργων και του ΕΟΤ, παρ. 9.3, σελ. VI-35, χάρτης VII-2

δ.7.    … χώρος απόθεσης στερεών αποβλήτων στις παραποτάμιες κοινότητες …

Δεν δημιουργήθηκε.

δ.15.2 … διέλευση οχημάτων μέσα από τους οικισμούς.

Ο δρόμος φράγμα - Φρούριο - Λαζαράδες - Ελάτη (μέχρι τη διασταύρωση προς λεκάνη Ελάτης) χρησιμοποιήθηκε στη φάση διάνοιξης των σηράγγων στην λεκάνη Ελάτης πέραν της μετακίνησης του προσωπικού που γίνεται σε όλη τη φάση του έργου.

δ.16.1. … δανειοθάλαμοι χώροι απόθεσης υλικών. 

Το φράγμα ολοκληρώθηκε πριν χρόνια.

Οι χώροι απόληψης υλικών για την κατασκευή του φράγματος εγκαταλείφθηκαν χρόνια χωρίς να γίνουν έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, καθώς και ο αρχικός χώρος απόθεσης πλεοναζόντων υλικών (κατεβαίνοντας προς το έργο δεξιά).

-       Δανειοθάλαμος αμμοχάλικων (περιοχή Αναβρυκών)

-       Δανειοθάλαμος αργίλου

-       Χώρος εργοταξιακών εγκαταστάσεων.

Θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση μετά το πέρας κατασκευής του έργου (δ.18.1)

ΜΠΕ - ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 1994

Δανειοθάλαμοι  αργίλου, αμμοχαλίκων, σελ. VI-11, VI-12 και σχέδιο VI-3 

Σελ. VII-24

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Μέτρα αποκατάστασης των επιπτώσεων από τη φάση κατασκευής του έργου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών απαιτείται σταθεροποίηση - ένταξη στο οπτικό πεδίο δανειοθαλάμων, χώρων απόθεσης κλπ (προβλεπόταν διάρκεια εργασιών 6 μήνες)

ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ

δ.18.2  Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών,…

… και τα λοιπά έργα εξυπηρέτησης εργασιών, να εκπονηθεί συνολικό σχέδιο επανορθωτικών παρεμβάσεων, … Οι προτάσεις της μελέτης θα πρέπει να υλοποιούνται ευθύς μετά την λήξη των εργασιών των επιμέρους έργων.

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ η μελέτη; ΠΟΤΕ θα υλοποιηθούν οι προτάσεις που προβλέπονται;

δ.19.1   Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών,…

Δεν έγιναν οι παραπάνω φυτεύσεις κλπ, δεν δημιουργήθηκε η ειδική παραλίμνια ζώνη βλάστησης και η δημιουργία φυτωρίου.

δ.19.2 Συνολική Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης σε συνδυασμό με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής.

Δεν υλοποιήθηκαν ακόμη. Πότε;

Πάρκα αναψυχής, παρατηρητήρια θέας κλπ.

Οι εργασίες άρχισαν πριν οκτώ χρόνια και το έργο ολοκληρώνεται ή ολοκληρώθηκε. Μένει μόνο η πλήρωση του ταμιευτήρα.

δ.24    … ορεινή υδρονομία, δασοτεχνικές μελέτες βελτίωσης βοσκοτόπων, αναδασώσεων και αντιπυρικής προστασίας στα πλαίσια αποκατάστασης της περιοχής για την μείωση των επιπτώσεων.

Πρέπει να ολοκληρωθούν στη δεκαετία λειτουργίας του έργου.

Μέχρι ΣΗΜΕΡΑ δεν έγιναν έργα αποκατάστασης δηλαδή ΣΤΑΔΙΑΚΑ όπως αναφέρεται.

δ.19 & δ.24

ΜΠΕ - ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 1994

Δημιουργία φυτωρίου σελ. VII-7, 

Σελ. VII-24

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σελ. VII-28

Γ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ (προβλεπόταν παράλληλα με την κατασκευή του έργου διάρκεια 1 χρόνου) - ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ

Δ. ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ (προβλέπεται σ την παραπάνω μελέτη διάρκεια 10 χρόνια) - ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

ΣΤ. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - μελέτη, έργα (προβλεπόταν παράλληλα με την κατασκευή του έργου διάρκεια 3 χρόνια) - ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

Σελ. VII-29

Δασική Οδοποιία  -διάνοιξη περίπου 420 χλμ νέων δρόμων (προβλέπεται ειδική μελέτη για όλη την λεκάνη διάρκεια 5 χρόνια) - ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

δ.33.   … συνεργασία με τους οικείους Δήμους για την αποφυγή προβλημάτων από την κατασκευή του έργου

Στην περίπτωση του αγροκτήματος Κάμπου, δίπλα του χώρου των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, πρέπει να γίνει βελτίωση οδοποιίας και εργασίες προστασίας στον πόδα του πρανούς του επιχώματος για καλύτερη προστασία του αγροκτήματος από εισροή υδάτων.

Για να επισκεφθεί κάποιος το κτήμα έπρεπε να περάσει από το φυλάκιο του εργοταξίου και δεν υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση περιφερειακά, διότι ο δρόμος είχε γίνει εργοταξιακός.

στ.      Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση ΠΟ…

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι ΠΟ ισχύουν μέχρι 31.12.2013 και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής Μελέτης άρθρο 16, Πίνακα 2 της ΚΥΑ 69269/538/24.10.90 καθώς και το Τεύχος Επικαιροποίησης που συνοδεύει την ΜΠΕ του έργου…

Π. Γάτσος


ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 23 Απριλίου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

…………………

Το ΥΗΕ Ιλαρίωνα επί του ποταμού Αλιάκμονα είναι σημαντικό έργο, πολλαπλού σκοπού, δεδομένου ότι πέραν της σημαντικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζει την ύδρευση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, την άρδευση περιοχών των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών, καθώς και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα

……………………

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004

Ενημέρωση κοινού για ΥΗΕ Ιλαρίωνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

………………………

Το ΥΗΕ Ιλαρίωνα το οποίο κατασκευάζεται ανάντη τριών (3) Υδροηλεκτρικών Σταθμών στον ποταμό Αλιάκμονα, είναι Έργο εξαιρετικής σημασίας για την Εθνική Οικονομία και την Επιχείρησή μας, αφού συμβάλλει καθοριστικά στην ύδρευση της πόλης της Θεσσαλονίκης, στην άρδευση μεγάλων εκτάσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα.

………………………

Το Φεβρουάριο 2002 δημοσιεύθηκε η διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού του ΥΗΕ Ιλαρίωνα.

………………………

Η σχετική Σύμβαση υπεγράφη την 1.7.2003, έκτοτε το Έργο εκτελείται και σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος των εργασιών κατασκευής.

………………………

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2007

Περιοδεία του προέδρου της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

………………………

Στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας είναι εγκατεστημένοι επτά Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, έξι λιγνιτικοί και ένας υδροηλεκτρικός, με 21 Μονάδες Παραγωγής συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4.803 MW. Η συνεισφορά των Σταθμών του Λεκανοπεδίου τόσο στην ηλεκτροδότηση της χώρας όσο και στην Εθνική Οικονομία γενικότερα είναι εξαιρετικά μεγάλη, αφού αυτοί καλύπτουν σχεδόν το 54% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος που έχει σήμερα το Ελληνικό Ηπειρωτικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής και ικανοποιούν το 57% της συνολικής ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια του διασυνδεδεμένου συστήματος.

……………………

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007

Επίσκεψη του Προέδρου της ΔΕΗ σε ΑΗΣ & ΥΗΣ της Β. Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

……………………

Ο κ. Αθανασόπουλος επισκέφθηκε και ενημερώθηκε εκτενώς από τα στελέχη για την πορεία εργασιών του Υδροηλεκτρικού Έργου Ιλαρίωνα, το οποίο κατασκευάζεται στον Αλιάκμονα και το οποίο προβλέπεται να εξασφαλίζει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 415,7 MWh ετησίως. Με την ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου θα είναι δυνατή η απρόσκοπτη ύδρευση της πόλης της Θεσσαλονίκης και θα καλύπτονται οι αρδευτικές ανάγκες των κατάντη πεδιάδων Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 900.000 στρεμμάτων. Το έργο θα διαθέτει σημαντικό όγκο νερού σε υπερετήσια βάση, δηλαδή σε περιόδους ξηρασίας, σε συνδυασμό με τα κατάντη υφιστάμενα Υδροηλεκτρικά Έργα, ενώ παράλληλα δημιουργεί προοπτικές τουριστικής αναβάθμισης περιοχών των νομών Κοζάνης και Γρεβενών. Το φράγμα θα έχει στέψη στο υψόμετρο των 410 μ, ύψος 130 μ., όγκο 8,8 εκατ. μ3 και προβλέπεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του έτους 2010.

……………………

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος συναντήθηκε με τοπικούς παράγοντες με τους οποίους συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής της Επιχείρησης για ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες.

………………………

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το κείμενο της ομιλίας του κ. Τάκη Αθανασόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., στη συνάντηση με τον Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νομάρχες και Βουλευτές των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας

…………………

Κατασκευή Υδροηλεκτρικού Έργου Ιλαρίωνα, ισχύος 157,3 ΜW με προϋπολογισμό 220 εκατ. € και προβλεπόμενη ολοκλήρωση το έτος 2010.

…………………

Η ΔΕΗ είναι πάντοτε πρόθυμη να εξετάσει με τις τοπικές Αρχές οποιοδήποτε θέμα κοινού ενδιαφέροντος που αφορά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στην ευημερία των πολιτών. Γιατί η πορεία της ταυτίζεται με αυτήν των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

………………

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος συναντήθηκε με τοπικούς παράγοντες με τους οποίους συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής της Επιχείρησης για ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες.

……………

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

… πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκης Αθανασόπουλος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας …

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

………………

Φράγμα Ιλαρίωνα
ΣΤΟΧΟΣ

·     Διευκόλυνση της άρδευσης της περιοχής γύρω από το φράγμα

·     Μέριμνα για την ευρύτερη οικονομική/αγροτική ανάπτυξη της περιοχής

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

·     Διάθεση οικολογικής παροχής 4 m3/sec σύμφωνα με τους υφιστάμενους Περιβαλλοντικούς Όρους Λειτουργίας του ΥΗΕ Ιλαρίωνα

·     Ήδη δρομολογημένη κατασκευή υδροληψίας για μελλοντική άρδευση της περιοχής κατάντι της Β. Ζώνης Πολυφύτου με παροχή 1 m3/sec

……………

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΜΙΛΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

http://www.dei.gr/Documents/omilia%20proedrou%20kozani%2029.12.09.pdf

Κοζάνη, 29/12/2009

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εξαγγελίες για άμεσα μέτρα υπέρ του Περιβάλλοντος, της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης

και της Ευημερίας της Δυτικής Μακεδονίας

…………

Κυρίες και κύριοι,

Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι, η Ελληνική Οικονομία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία και οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να συμβάλλουμε στην επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμα των εξής βασικών στόχων:

……………

• αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική προστασία.

……………

Ωστόσο, η επίτευξη αυτών των μεγάλων στόχων προϋποθέτουν ευρείες συναινέσεις αλλά μέσα από ένα αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, η πιστή τήρηση του οποίου θα εξασφαλίσει:

• Στη ΔΕΗ, ταχύτερη αναδιάρθρωση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της και καλλίτερο προγραμματισμό των αναγκών της σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μετά και το κλείσιμο παλαιών και ρυπογόνων Μονάδων,

• Στις Τοπικές Κοινωνίες, διατήρηση του βιοτικού και οικονομικού επιπέδου τους,

• Στο Περιβάλλον, σαφή βελτίωση όλων των περιβαλλοντικών δεικτών, σε όφελος όλων των Τοπικών Κοινωνιών,

•  Στη χώρα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του Βόρειου Συστήματος και μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της.

Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να ζητήσω από όλους εσάς να στηρίξετε ενεργά τις επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ, κατανοώντας τις αυξανόμενες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η Επιχείρηση.

Η στήριξη αυτή είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ, έτσι ώστε η ΔΕΗ να εξακολουθήσει και στο μέλλον:

• Να είναι κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της ελληνικής περιφέρειας και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας.

•  Να διατηρήσει τον χαρακτήρα της κοινωφελούς επιχείρησης, χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα και η μελλοντική οικονομική βιωσιμότητά της.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και μέσω υμών θα ήθελα να διαβιβάσω για το Νέο Έτος τις θερμές ευχές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για υγεία και ευτυχία σε όλους τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack