www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Δήμος Σερβίων – Απόφαση 115/2020: Ορισµός αντιδηµάρχων - Αντιδήμαρχος ορεινής ζώνης Καμβουνίων ο Βασίλης Αγοραστός – Εντεταλμένος Σύμβουλος ο Θωμάς Βητόπουλος Εκτύπωση
Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος 2020 00:12

eleftheriou36 31Ο δήμαρχος Σερβίων:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Σερβίων, µε θητεία από 02/09/2020 µέχρι 01/09/2021, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:

 1. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου κ. ΚΑΚΑΦΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ως καθ' ύλην και κατά τόπον άµισθο Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 • Καθ’ ύλην: Θέµατα Οικονοµικών καισυγκεκριµένα:
 • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων τωνλειτουργιών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και των κάτωθι επιµέρους οργανικών µονάδων αυτής:
 1. Τµήµα Προϋπολογισµού & Εξόδων µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Προϋπολογισµού

β. Γραφείο Λογιστηρίου γ. Γραφείο Συµβάσεων δ. Γραφείο Μισθοδοσίας

 1. ΤµήµαΕσόδων, Περιουσίας & Ταµείου µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Εσόδων

β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Περιουσίας γ. Γραφείο Ταµείου, οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 • Κατά τόπον αρµοδιότητες στην κοινότηταΠλατανορρεύµατος
  • Έχειτηνευθύνητηςλειτουργίαςτωνδηµοτικώνυπηρεσιώνπουείναι εγκατεστηµένες στην κοινότητα
  • Συνεργάζεται µε τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση προβληµάτων της κοινότητας
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δηµοτική ενότητα.
  • Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στην κοινότητα
  • Είναι αρµόδιος για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της κοινότητας
 1. Την∆ηµοτική Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥΕΥΘΥΜΙΑ καθ'ύλην και κατάτόπον έµµισθη Αντιδήµαρχο και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 • Καθ’ύλην:Θέµατα Υποστήριξης της Καθηµερινότητας σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους αντιδηµάρχους καισυγκεκριµένα:
 • Την τέλεση πολιτικών γάµων
 • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της

∆ιεύθυνσης Υποστήριξης της Καθηµερινότητας, καθώς και των κάτωθι επιµέρους οργανικών µονάδων αυτής:

 1. Τµήµα Καθαριότητας, ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, Πρασίνου, Οχηµάτων & Εγκαταστάσεων µε τα υπαγόµενα σε αυτόΓραφεία:

α. Γραφείο Καθαριότητας           

β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων γ. Γραφείο Πρασίνου

δ. Γραφείο Οχηµάτων

ε. Γραφείο ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων & Σφαγείων

 1. Τµήµα Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία:

α. Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Αθλητισµού

β. Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας γ.   Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων δ. Γραφείο Προγράµµατος «Βοήθεια στοΣπίτι»

ε. Γραφείο Κέντρου Κοινότητας στ. Γραφείο Παιδικών σταθµών

οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 • Κατά τόπον αρµοδιότητες στις κοινότητες Λάβας, Καστανιάς, Αυλών και Γουλών,
 • Την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις κοινότητες
  • Συνεργάζεται µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβληµάτων των κοινοτήτων
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις κοινότητες
  • Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεταιστις κοινότητες
  • Είναι αρµόδια για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα των κοινοτήτων
 1. Την ∆ηµοτική Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου κ. ΓΚΑΜΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ καθ' ύλην και κατά τόπον έµµισθη Αντιδήµαρχο και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της κάτωθι οργανικήςµονάδας:

α. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων & Επιχειρηµατικότητας, το οποίο υπάγεται στο Τµήµα Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης οι αρµοδιότητες του οποίου ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών που αφορούν ζητήµατα Αθλητισµού &Πολιτισµού.Την τέλεση πολιτικώνγάµων
  • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των δράσεων και διαδικασιών που αφορούν την αντιµετώπιση της εξάπλωσης της πανδηµίας του κορωνοϊού covid-19.
  • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο της λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Σερβίων και του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων(ΚΗΦΗ).
  • Την παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο των δράσεων και διαδικασιών που σχετίζονται µε την χρήση και αξιοποίηση των λιµνών του ∆ήµου.
  • Την υποστήριξη και υποβοήθηση εθελοντικών δράσεων µε θετικό αντίκτυπο στο δηµόσιο συµφέρον.
 • Κατά τόπον αρµοδιότητες στις κοινότητες Σερβίων και Κρανιδίων,
  • Την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις κοινότητες
  • Συνεργάζεται µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβληµάτων των κοινοτήτων
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις κοινότητες
  • Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεταιστις κοινότητες
  • Είναι αρµόδια για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα των κοινοτήτων
 1. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ κατά τόπον έµµισθο Αντιδήµαρχο, για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Καµβουνίων, Λιβαδερού, και τις Κοινότητες Πολυρράχου, Προσηλίου, Τριγωνικού και Μεταξά. Του µεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρµοδιότητες:
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στην περιοχή αρµοδιότητάς του,
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή αρµοδιότητάς του,
 • Τηµέριµναγιατηδιατήρησητουεξοπλισµού,πουβρίσκεταιστηνπεριοχήαρµοδιότητάς του, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
 • Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην περιοχή αρµοδιότητάς του,
 • Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων των της περιοχής αρµοδιότητάς του, για την επίλυση των προβληµάτων τους
 • Tην ευθύνη όλων των ζητηµάτων στα όρια της περιοχής αρµοδιότητάς του, σε συνεργασία µε τον καθ' ύλην αρµόδιο αντιδήµαρχο
 • Υπεύθυνος για όλα τα οχήµατα του ∆ήµου (έλεγχος, καύσιµα και συντήρηση οχηµάτων) σε συνεργασία µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο
 1. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου κ. ΠΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟ καθ'ύλην

έµµισθο Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

 • Θέµατα Τεχνικών Έργων καισυγκεκριµένα:
 • Τηνοργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, καθώς και των κάτωθι επιµέρους οργανικών µονάδων αυτής:
 1. Τµήµα Τεχνικών Έργων & Μελετών µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Τεχνικών Έργων

β. Γραφείο Μελετών

 1. Τµήµα Συντήρησης ∆ικτύων & Λοιπών Υποδοµών µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία:

α. Γραφείο Συντήρησης ∆ικτύων

β. Γραφείο Συντήρησης & Υποστήριξης Λοιπών Υποδοµών

 1. Τµήµα Περιβάλλοντος, Υδάτων & Κοιτασµάτων Γης µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία:

α. Γραφείο Περιβάλλοντος

β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων γ. Γραφείο Κοιτασµάτων Γης

οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τµήµατος Υπηρεσίας ∆όµησης, καθώς και των κάτωθι επιµέρους οργανικών µονάδων αυτού:

α. Γραφείο Έκδοσης Αδειών ∆όµησης β. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευαστών γ. Γραφείο Πρωτοκόλλου

δ. Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών ε. Γραφείο Χωροταξίας & ΠολιτικήςΓης οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 • Το συντονισµό και την επίβλεψη των διαδικασιών που αφορούν την Πολιτική Προστασία.
  • Κατά τόπον αρµοδιότητες στις κοινότητες Κοινότητες Ιµέρων, Νεράιδας, Βαθυλάκκου, Ροδίτη, Μεσιανής καιΛευκάρων
 • Την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις κοινότητες
  • Συνεργάζεται µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβληµάτων των κοινοτήτων
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις κοινότητες
  • Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις κοινότητες
  • Είναι αρµόδια για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα των κοινοτήτων

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό τους, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους

∆. α. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Κακαφίκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ποντίκης Χρήστος

β. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Ποντίκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Παπαδοπούλου Ευθυµία

γ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Αγοραστού Βασίλειου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κακαφίκας Αναστάσιος

δ. Τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κ. Παπαδοπούλου Ευθυµία που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήµαρχος κ Γκαµπούρα Αθηνά

ε. Τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κ. Γκαµπούρα Αθηνάς που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ Αγοραστός Βασίλειος

Ε. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ποντίκης Χρήστος

ΣΤ. Ορίζει εντεταλµένο σύµβουλο:

Τον δηµοτικό σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου, κ. Βητόπουλο Θωµά µε καθ’ ύλην αρµοδιότητες στον έλεγχο έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ζ. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

eleftheriou36 31

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack