www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Εν μέσω κορωνοϊού πανηγύρισε η Ελάτη, σήμερα του Αγίου Χριστοφόρου 9 Μαΐου – Ποιος ήταν ο Άγιος Χριστόφορος Εκτύπωση
Σάββατο, 09 Μάιος 2020 20:51

elat. 9520 Εν μέσω κορωνοϊού το πανηγύρι στην Ελάτη, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2020, εορτή του Αγίου Χριστοφόρου. Από νωρίς, τηρουμένων των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, οι πιστοί προσήλθαν στο ομώνυμο εκκλησάκι για να ανάψουν ένα κερί στον άγιο και να αποχωρήσουν…

elat. 9520

Σημ.: Ο Άγιος Χριστόφορος είναι και ο προστάτης των λατομείων Τρανοβάλτου, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στο ομώνυμο εκκλησάκι στις παρυφές της μαρμαροφόρου περιοχής. 

---

Ποιος ήταν ο Άγιος Χριστόφορος;

 Ἅγιος Χριστοφόρος ὁ Μεγαλομάρτυρας (9 Μαΐου)

04052012 18 Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Χριστοφόρος καταγόταν πό μιβάρβαρη φυλή καί νομαζόταν Ρεμπρόβος, πού σημαίνει δόκιμος, ποδοκιμασμένος, κολασμένος. Πιθανότατα ζησε κατά τούς χρόνους το ατοκράτορος Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.), ταν στήν ντιόχεια πίσκοπος ταν γιος ερομάρτυς Βαβύλας († 4 Σεπτεμβρίου).

γιος ς πρός τήν ξωτερική μφάνιση ταν τόσο πολύ σχημος, γι’ ατό καί ποκαλετο «κυνοπρόσωπος».
μεταστροφή του στόν Χριστό γινε μέ τρόπο θαυμαστό. Συνελήφθη αχμάλωτος σέ μάχη, πού διεξήγαγε τό θνος του μέ τά Ρωμαϊκά ατοκρατορικά στρατεύματα. Κατατάγηκε στίς Ρωμαϊκές λεγενες καί πολέμησε κατά τν Περσν, πί Γορδίου καί Φιλίππου.

ταν ταν κόμη κατειχούμενος, γιά νά εχαριστήσει τόν Χριστό, γκαταστάθηκε σέ πικίνδυνη δίοδο ποταμο καί μετέφερε δωρεάν πί τν μων του κείνους πού πιθυμοσαν νά διέλθουν τόν ποταμό. Μία μέρα παρουσιάσθηκε πρός ατόν μικρό παιδί, τό ποο τόν παρακάλεσε νά τόν περάσει στήν πέναντι χθη. Ρεμπρόβος πρόθυμα τό θεσε πί τν μων του καί στηριζόμενος πί τς ράβδου του εσλθε στόν ποταμό. σο μως προχωροσε, τόσο τό βάρος το παιδιο αξανόταν, στε μέ μεγάλο κόπο κατόρθωσε νά φθάσει στήν πέναντι χθη. Μόλις φθασε στόν προορισμό του, κατάκοπος επε στό παιδί τι καί λο τόν κόσμο νά σήκωνε δέν θά ταν τόσο βαρύς. Τό παιδί το πάντησε: «Μήν πορες, διότι δέν μετέφερες μόνο τόν κόσμο λο, λλά καί τόν πλάσαντα ατόν. Εμαι κενος στήν πηρεσία το ποίου θεσες τίς δυνάμεις σου καί σέ πόδειξη ατο φύτεψε τό ραβδί σου καί αριο θά χει βλαστήσει», καί μέσως ξαφανίσθηκε. Ρεμπρόβος φύτεψε τήν ράβδο καί τήν πομένη τήν βρκε πράγματι νά χει βλαστήσει. Μετά τό περιστατικό ατό βαπτίσθηκε Χριστιανός πό τόν γιο ερομάρτυρα Βαβύλα, ποος τόν μετονόμασε σέ Χριστοφόρο. κτιστη θεία Χάρη, πού λαβε τήν ρα το βαπτίσματος καί το Χρίσματος, μεταμόρφωσε λη του τήν παρξη. Καί ατή κόμα δύσμορφη ψη του φαινόταν φωτεινότερη καί μορφότερη.

Στήν ρθόδοξη γιογραφία γιος εκονίζεται νά μεταφέρει στόν μο του τόν Χριστό. ξ’ φορμς σως το γεγονότος ατο θεωρεται προστάτης τν δηγν καί στό Μικρόν Εχολόγιον καί συγκεκριμένα στήν κολουθία «πί ελογήσει νέου χήματος» πάρχει, πρτο στή σειρά, τό πολυτίκιό του.
Κατά τόν τότε ναντίον τν Χριστιανν διωγμό, λίγο μετά τήν βάπτισή του, εδε Χριστιανούς νά κακοποιονται πό τούς εδωλολάτρες. πό γανάκτηση πενέβη καί κανε δριμύτατες παρατηρήσεις πρός ατούς, διέφυγε δέ τή σύλληψη χάρη στό γιγαντιαο του παράστημα καί τήν ράκλεια δύναμή του. Καταγγέλθηκε μως στόν ατοκράτορα καί διατάχθηκε σύλληψή του. Γιά τόν σκοπό ατό πεστάλησαν διακόσιοι στρατιτες. Ατοί, φο ρεύνησαν σέ διάφορα μέρη, τόν βρκαν κατά τήν στιγμή τήν ποία τοιμαζόταν νά γευματίσει να κομμάτι ξερό ψωμί. Κατάκοποι ο στρατιτες καί πεινασμένοι ζήτησαν πό τόν γιο Χριστοφόρο νά τούς δώσει νά φάγουν καί ς ντάλλαγμα το ποσχέθηκαν τι δέν θά τόν κακομεταχειρίζονταν.
νας πό τούς στρατιτες, βλέποντας τι πλήν το ξερο ρτου δέν πρχε καμία λλη τροφή, ερωνευόμενος τόν Χριστοφόρο, το επε τι εχαρίστως θά γινόταν Χριστιανός, άν εχε τήν δύναμη νά τούς χορτάσει λους μέ τό κομμάτι κενο το ρτου. Τότε γιος, φο γονάτισε, ρχισε νά παρακαλε τόν Χριστό νά πολλαπλασιάσει τό κομμάτι κενο το ρτου, πως πολλαπλασίασε τούς πέντε ρτους στήν ρημο, γιά νά χορτάσουν ο πεινντες στρατιτες καί νά φωτισθον στήν ναγνώριση καί μολογία Ατο. παράκληση το γίου εσακούσθηκε καί τό τεμάχιο το ρτου πολλαπλασιάσθηκε. Βλέποντας ο στρατιτες τό θαμα ατό, προσέπεσαν στά πόδια το γίου καί τόν παρακαλοσαν νά τούς γνωρίσει καλύτερα τόν Θεό του. γιος ξέθεσε μέ πλότητα τή Χριστιανική διδασκαλία καί φο λοι ξέφρασαν τήν πιθυμία νά γίνουν Χριαστιανοί, τούς δήγησε πρός τόν πίσκοπο ντιοχείας Βαβύλα, ποος, φο τούς κατήχησε, τούς βάπτισε. ταν ατοκράτορας Δέκιος πληροφορήθηκε τό γεγονός, τούς μέν στρατιτες συνέλαβε καί ποκεφάλισε, τόν δέ Χριστοφόρο προσπάθησε μέ ποσχέσεις καί κολακεες νά μεταπείσει, λλά ο προσπάθειές του προσέκρουσαν στήν πίμονη ρνηση ατο. Κατόπιν τούτου στειλε πρός ατόν δύο διεφθαρμένες γυνακες, τήν κυλίνα καί τήν Καλλινίκη, λπίζοντας τι μέ τά θέλγητρά τους θά τόν σαγήνευαν καί θά τόν παρέσυραν. Ο δύο γυνακες, φο κουσαν τήν προτροπή το γίου, γιά νά πανέλθουν στόν δρόμο τς γνότητας καί τς ρετς, γιναν Χριστιανές καί, φο παρουσιάσθηκαν νώπιον το ατοκράτορος Δεκίου, μολόγησαν τόν Χριστό. Γι’ ατό καί βρκαν μαρτυρικό θάνατο.
Στή συνέχεια γιος Χριστοφόρος ποβλήθηκε σέ φρικτά βασανιστήρια καί τέλος πέστη τόν δι’ ποκεφαλισμο θάνατο τό 251 μ.Χ.
Σύναξη ατο τελετο στό Μαρτύριο ατο κοντά στό ναό το γίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στό Κυπαρίσσιον καί στό ναό το γίου Μάρτυρος Πολυεύκτου, πλησίον τς γίας Εφημίας τν λυβρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

πολυτίκιον. χος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Στολας τας ξ αματος, ραϊζόμενος, Κυρί παρίστασαι, τ Βασιλε ορανν, Χριστοφόρε οίδιμε· θεν σύν σωμάτων, καί Μαρτύρων χορείαις, δεις τ τρισαγί, καί φρικτ μελδί, διό τας κεσίαις τας σας, σζε τούς δούλους σου.

Κοντάκιον. χος δ’. πεφάνης σήμερον.
Χριστόν φέρων νδοξε, ν τ ψυχ σου, σχυρς κατέβαλες, τν ναντίων τάς ρχάς· διό Χριστόν κδυσώπησον, Χριστοφόρε, πέρ τν ψυχν μν.

Μεγαλυνάριον.
Μάρτυς κατάπληκτος καί στερρός, πέλων τ δέ, Χριστοφόρε καί τ νοΐ, τν ντικειμένων, κατέπληξας τά στίφη, θλήσας πέρ φύσιν, πόθ το Κτίστου σου.

Πηγή: timiosstavros.gr

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack