kovst123Παράλληλα με την επιτυχή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση ξεδιπλώνει ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για τους πολίτες που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της στην οικονομική ζωή της χώρας.

Εκτός από τα γενικά μέτρα, μέρα με τη μέρα ενεργοποιούνται και τομεακά, για τη στοχευμένη στήριξη κλάδων της οικονομίας. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Με την πανδημία ακόμα παρούσα, αν και σε ύφεση, καθίσταται αναγκαία η προτεραιοποίηση παρεμβάσεων στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποκτά πλέον ζωτική σημασία για τη χώρα, όχι μόνο ως προς τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση του εθνικού προϊόντος αλλά και από την άποψη της εξασφάλισης διατροφικών αγαθών, ενόψει των δυσχερειών που εμφανίζουν οι εμπορικές συναλλαγές.

Οι αγρότες μας χρειάζονται στήριξη.

Η τρέχουσα κρίση ήρθε να επιτείνει τις ήδη γνωστές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί. Ο περιορισμός στις μετακινήσεις του πληθυσμού έχει ήδη αρνητικά αποτελέσματα στην καλλιεργητική διαδικασία, ενώ, αν δεν υπάρξει ταχεία ρύθμιση, κινδυνεύει η συγκομιδή των φρούτων καθώς και άλλες αγροτικές εργασίες σε περιοχές της ελληνικής υπαίθρου. Οι ανάγκες για εργάτες στα χωράφια και στα διαλογητήρια ανέρχονται σε χιλιάδες, τη στιγμή που η περιφέρεια εμφανίζει υψηλά επίπεδα ανεργίας.

Μία λύση που θα απαντούσε σε πολλές διαστάσεις του ιδίου προβλήματος θα ήταν η επιδότηση εργασίας σε αγροτικές δραστηριότητες. Θα ενίσχυε το εισόδημα των αγροτικών οικογενειών αλλά και των εργαζομένων, θα περιόριζε την αδήλωτη αγροτική εργασία, θα ενίσχυε την απασχόληση, θα εκπαίδευε και θα εξοικείωνε τους εργαζόμενους με τις καλλιέργειες (κάποιοι από τους οποίους θα μπορούσαν να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα), θα ενίσχυε την εγχώρια παραγωγή, τα χρήματα θα έμεναν στην ελληνική και στις τοπικές οικονομίες. Ας συνυπολογισθεί, ότι πολλοί νέοι κυρίως άνθρωποι αυτή την περίοδο θα απασχολούνταν σε εποχικές τουριστικές εργασίες, κάποιες από τις οποίες θα μείνουν κλειστές.

Ειδικότερο ζήτημα που απασχολεί περιοχές υψηλής παραγωγικής δυναμικής, στις Π.Ε Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κοζάνης κλπ, είναι αυτό των μετακινήσεων εργαζομένων από τους τόπους διαμονής τους στις αγροτικές δραστηριότητες. Τα προηγούμενα χρόνια εκατοντάδες συντοπίτες μου απασχολήθηκαν εποχικά κυρίως στη Βέροια και αλλού, σε αγροτικές εργασίες. Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός οργανωμένου σχεδίου επιδοτούμενων μετακινήσεων με τη συνεργασία των Περιφερειών, θα ήταν ίσως ένα σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση της δραστηριότητας, η οποία θα τόνωνε και τον τομέα των μεταφορών που επίσης πλήττεται από την τουριστική ύφεση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτιμώ ότι η υλοποίηση ενός προγράμματος επιδοτούμενης αγροτικής απασχόλησης, με ειδικές μάλιστα πρόνοιες όπως π.χ.:

- τη διατήρηση άλλων παράλληλων παροχών προς τους δικαιούχους,

- τη μη διακοπή της ανεργίας για όσους απασχοληθούν πρόσκαιρα σε αυτό,

- την ευελιξία στα διαδικαστικά ζητήματα της σχέσης απασχόλησης και

- την άμεση παρακράτηση εισφορών και φόρου εισοδήματος από την αμοιβή,

θα έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα.

Στάθης Κωνσταντινίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης

kovst123