www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την Ανάσταση του Χριστού (της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, Θεολόγου, Δ/ντριας Γυμνασίου Τρανοβάλτου) Εκτύπωση
Κυριακή, 19 Απρίλιος 2020 01:35

papal194….Ας γιορτάσουμε λοιπόν την εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου. Αναστήθηκε και μαζί Του Αναστήθηκε όλη η Οικουμένη. Και αυτός αναστήθηκε σπάζοντας τα δεσμά του θανάτου. Εμάς δε μας ανέστησε συντρίβοντας τις αλυσίδες των αμαρτιών μας.  

«Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος»

papal194ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ε τις εσεβής καί φιλόθεος, πολαυέτω τς καλς ταύτης καί λαμπρς πανηγύρεως.

Ε τις εγνώμων, εσελθέτω χαίρων ες τήν χαράν το Κυρίου ατο.

Ε τις καμε νηστεύων, πολαυέτω νν τό δηνάριον.

Ε τις πό τς πρώτης ρας εργάσατο, δεχέσθω σήμερον τό δίκαιον φλημα.

Ε τις μετά τήν τρίτην λθεν, εχαρίστως ορτασάτω.

Ε τις μετά τήν κτην φθασε, μηδέν μφιβαλλέτω˙ καί γάρ οδέν ζημειοται.

Ε τις στέρησεν ες τήν νάτην, προσελθέτω, μηδέν νδοιάζων.

Ε τις ες μόνην φθασε τήν νδεκάτην, μή φοβηθ τήν βραδύτητα˙ φιλότιμος γάρ ν Δεσπότης, δέχεται τόν σχατον καθάπερ καί τόν πρτον˙ ναπαύει τόν τς νδεκάτης, ς τόν ργασάμενον πό τς πρώτης˙ καί τόν στερον λεε καί τόν πρτον θεραπεύει˙ κακείνω δίδωσι καί τούτω χαρίζεται˙ καί τά ργα δέχεται καί τήν γνώμην σπάζεται˙ καί τήν πρξιν τιμ καί τήν πρόθεσιν παινε. Οκον εσέλθετε πάντες ες τήν χαράν το Κυρίου μν˙ καί πρτοι καί δεύτεροι τόν μισθόν πολαύετε. Πλούσιοι καί πένητες μετ’ λλήλων χορεύσατε˙ γκρατες καί ράθυμοι τήν μέραν τιμήσατε˙ νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, εφράνθητε σήμερον. τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. μόσχος πολύς, μηδείς ξέλθη πεινν.

Πάντες πολαύσατε το συμποσίου τς πίστεως˙ πάντες πολαύσατε το πλούτου τς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν˙ φάνη γάρ κοινή Βασιλεία. Μηδείς δυρέσθω πταίσματα˙ συγνώμη γάρ κ το τάφου νέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ λευθέρωσε γάρ μς το Σωτρος θάνατος. σβεσεν ατόν, π’ ατο κατεχόμενος. σκύλευσε τόν δην κατελθών ες τόν δην. πίκρανεν ατόν, γευσάμενον τς σαρκός ατο. Καί τοτο προλαβών σαϊας βόησεν˙ δης φησίν, πικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.

πικράνθη˙ καί γάρ κατηργήθη.

πικράνθη˙ καί γάρ νεπαίχθη.

πικράνθη˙ καί γάρ νεκρώθη.

πικράνθη˙ καί γάρ καθηρέθη.

πικράνθη˙ καί γάρ δεσμεύθη.

λαβε σμα καί Θε περιέτυχεν.

λαβε γν καί συνήντησεν οραν.

λαβεν περ βλεπε καί πέπτωκεν θεν οκ βλεπε.

Πο σου, θάνατε, τό κέντρον;

Πο σου, δη, τό νκος;

νέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.

νέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.

νέστη Χριστός καί χαίρουσιν γγελοι.

νέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.

νέστη Χριστός καί νεκρός οδείς πί μνήματος.

Χριστός γάρ γερθείς κ νεκρν, παρχή τν κεκοιμημένων γένετο.

Ατ δόξα καί τό κράτος ες τούς αἰῶνας τν αώνων. μήν.

ρμηνευτική πόδοση

ποιος εναι εσεβής καί φιλόθεος, ς πολαύσει τήν ραία καί λαμπρή ατή ορτή.

ποιος δολος χει διαθέσεις γαθές, ς εσέλθει στή χαρά, γεμτος μέ εφροσύνη πού χαρίζει ναστημένος Κύριός του.

ποιος καταπονήθηκε μέ τή νηστεία, ς πολαύσει τώρα τήν μοιβή του.

ποιος πό τήν κτη ρα πηρέτησε τόν Κύριο, ς πάρει σήμερα τήν μοιβή πού δικαιοται.

ποιος προσλθε στή ζωή τς κκλησίας μετά τήν νάτη, ς πάρει κι ατός πρόθυμα μέρος στήν ναστάσιμη γιορτή.

ποιος προσλθε μετά τήν δωδεκάτην, ς μήν χει καμμιά μφιβολία˙ καθόλου δέν θά τιμωρηθε.

ποιος καθυστέρησε κι ρθε μετά τήν τρίτην, ς πλησιάσει τόν Κύριο χωρίς κανένα δισταγμό καί φόβο.

ποιος προσλθε κατά τήν πέμπτην ραν, ς μήν χει κανένα φόβο, τι τάχα, πειδή χει φτάσει καθυστερημένος, δέν θά τόν δεχθε Θεός. Γιατί Κύριος δίνει πλουσιοπάροχα τίς δωρεές Του. Γι’ ατό δέχεται καί τόν τελευταο, μέ τήν δια προθυμία πού εχε δεχτε καί τόν πρτο. Χαρίζει νάπαυση καί ερήνη σ’ κενον πού φτασε ργά, πως κριβς κάνει καί μέ τόν πρτο. λεε κι κενον πού φτασε τελευταος, λλά περιποιεται κι κενον πού πρτος ρθε. Καί στόν ναν δίνει καί στόν λλο προσφέρει. Καί τά ργα τς ρετς δέχεται, λλά καί τήν πλή διάθεση ναγνωρίζει. Καί τήν πράξη τήν γαθή τιμ , λλά καί τήν πλήν πρόθεση παινε.

Εσέλθετε λοιπόν λοι στή χαρά το Κυρίου σας. Καί κενοι πού πρτοι φτάσατε κι σοι ρθατε δεύτεροι, λάβετε τόν μισθόν σας. Πλούσιοι καί φτωχοί πανηγυρίστε. σοι γκρατευτήκατε, λλά κι κενοι πού χετε βραδυπορήσει στήν ργασία τν ντολν τιμστε τήν σημερινή μέρα.σοι νηστέψατε καί κενοι πού δέν νηστέψατε, εφρανθετε σήμερα.

(γία Τράπεζα) εναι γεμάτη, πολαύστε την λοι. Μόσχος εναι φθονος καί νεξάντλητος. Δέν πιτρέπεται λοιπόν νά φύγει κάποιος πεινασμένος. λοι πολαύστε τό Συμπόσιο πού παρατίθεται γιά τούς πιστούς. λοι πολαύστε τά θεα δρα πού προσφέρει Θεία γαθοσύνη. Κανένας πιά νά μή θρηνε τή φτώχεια του, γιατί τώρα γινε φανερή Βασιλεία το Θεο, κείνη πού προσφέρεται σ’ λους ξίσου. Κανένας νά μήν κλαίει πιά τά πταίσματά του, γιατί συγχώρεσή μας εναι ναστημένος. Κανένας ς μή φοβται πιά τό θάνατο, γιατί θάνατος το Σωτήρα μας μς λευθέρωσε πό τό θάνατο καί τή φθορά.

Γιατί ν κι Σωτήρας μας κρατήθηκε πό τό θάνατο, τελικά τόν ξαφάνισε. Κύριός μας πού κατέβηκε στόν δη ρπαξε κι νέσυρε μαζί Του σους κρατοσε δης. Κύριος πίκρανε τόν δη, ταν κενος παμφάγος Τόν κατάπιε. Κι ατό ταν πού προβλέποντας το παλιά προφήτης σαϊας εχε βροντοφωνήσει: Χριστέ μου, ταν δης κε κάτω στό σκοτάδι σέ συνάντησε, πικράνθηκε. Καί πολύ σωστά πικράνθηκε, γιατί πό τότε καταργήθηκε.

Πικράνθηκε γιατί ξεγελάστηκε.

Πικράνθηκε γιατί θανατώθηκε.

Πικράνθηκε γιατί χασε πιά τήν ξουσία του.

Πικράνθηκε γιατί διος τώρα ποδουλώθηκε. κενος, καθώς νόμιζε, εχε λάβει σμα θνητό καί βρέθηκε πρόσμενα μπροστά σέ Θεό. κενος εχε πάρει χμα πό τή γ καί συνάντησε Θεό, πού εχε κατεβε πό τόν ορανό. κενος εχε πάρει να σμα ρατό καί καταισχύνθηκε πό τόν όρατο.

Πο εναι λοιπόν δη νίκη σου;

ναστήθηκε Χριστός καί χεις πιά ριστικά κατανικηθε.

ναστήθηκε Χριστός καί ο δαίμονες χουν στά βάραθρα τς πώλειας γκρεμιστε.

ναστήθηκε Χριστός καί χαίρουν ο γγελοι.

ναστήθηκε Χριστός καί ζωή παντο βασιλεύει.

ναστήθηκε Χριστός καί δέν θά μείνει πιά κανένας νεκρός στό μνμα. Γιατί μέ τήν νάστασή Του Χριστός γινε ρχή τς ναστάσεως λων σων χουν κοιμηθε. Σ’ Ατόν νήκει δόξα καί ξουσία στούς πέραντους αἰῶνες. μήν.

 

Πηγή: Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack