www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Ανοιχτή, ενημερωτική επιστολή της Δημοτικής παράταξης Σερβίων "ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ" Εκτύπωση
Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2020 02:02
SpyridouΗ Δημοτική Παράταξη του Δήμου Σερβίων "ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ" ζήτησε κατά επανάληψη ειδική συνεδρίαση για τη "Μετά λιγνίτη εποχή" χωρίς να εισακουστεί. Κατόπιν της επιμονής μας, η οποία αποτυπώθηκε και γραπτώς, στη Δημοτική Συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου,

...ετέθη ως θέμα ημερήσιας διάταξης ανάμεσα σε είκοσι και πλέον ζητημάτων (τόσο τακτικών  όσο και έκτακτων).

Η  δική μας θέση ήταν και είναι, πως το Δημοτικό Συμβούλιο όφειλε σειρά ειδικών συνεδριάσεων  για τη "Μετά λιγνίτη εποχή" η οποία θα καθορίσει το μέλλον όλων μας.

Η όποια προχειρότητα εκ μέρους της Δημοτικής αρχής καταγράφεται και εν πολλοίς κρίνεται.

Η  έντονη ανησυχία  της "ΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ" επίσης κρίνεται.

Εν κατακλείδι :

Το μείζον θέμα άνοιξε για πρώτη φορά και δεν υπήρξε ψήφιση καμίας πρότασης.

  Οι προτάσεις του Δημάρχου Σερβίων Χρήστου Ελευθερίου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας είναι καθαρά προσωπικές, όπως άλλωστε το δήλωσε επίσημα και ο ίδιος. (στα πρακτικά της συνεδρίασης της 9ης Μαρτίου είναι καταγεγραμμένο).

  Διανύουμε περίοδο ουσιαστικών θέσεων απέναντι στο ταμείο Δίκαιας Μετάβασης και η διαχείριση του θέματος των ΜΑΒΕ αφορά στο Β΄βαθμό ΟΤΑ. Η  δική μας ευθύνη, ως Α΄ βαθμός ΟΤΑ,  είναι απέναντι στους συνδημότες μας που ως παράταξη τους σεβόμαστε απόλυτα και η άποψή τους είναι κανόνας προς συζήτηση.

Αφού διευκρινίσουμε ότι σε πρώτη φάση εκ μέρους μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων,  χαράχτηκαν άξονες ειδικού ενδιαφέροντος (πρωτογενής-δευτερογενής τομέας, περιβάλλον, ορυκτός και φτερωτός πλούτος, Τουρισμός) προκειμένου  να αναπτυχθούν σε άλλο χρόνο, δηλώνουμε ξεκάθαρα την διάθεση ώριμης συναίνεσης που μας διακατέχει και σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας  γενικού ενδιαφέροντος,  όπως ακριβώς διατυπώθηκαν:

1) ΠΡΟΤΑΣΗ

Η Παράταξή μας, θεωρεί  πως η απόφαση  της Κυβέρνησης που αφορά στο κλείσιμο των ΑΗΣ από το 2023 και μέχρι το 2028,  δημιουργεί ασφυκτική πίεση χρόνου πρός το ζητούμενο που είναι  η ομαλή μετάβαση σε ένα άλλο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.

Ζητάμε από το σώμα να τεθεί προς ψήφιση η πρότασή μας :

- Παράταση χρονική τουλάχιστον  δέκα ετών .

2)ΠΡΟΤΑΣΗ

Η Παράταξή μας θεωρεί ότι το θέμα της θέρμανσης είναι μέγα ζητούμενο για έναν Δήμο που στο ανάγλυφό του μετράει χωριά,όπως το Λιβαδερό (χειμάζουσα περιοχή 1200 μέτρα υψόμετρο )  Μεταξά, Φρούριο και όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ανεξαιρέτως.

Είμαστε αρωγοί στο αίτημα των άλλων Δήμων. Αναμφίβολα η Περιφερειακή μας συνείδηση ορίζει και την στήριξή μας στο δίκαιο αίτημα για ομαλή χρήση τηλεθέρμανσης.

Ωστόσο ο δικός μας Δήμος δεν χαίρει αυτού του αγαθού. Συνεπώς ζητάμε από το σώμα να τεθεί προς ψήφιση η πρόταση μας :

- Το φυσικό αέριο να περάσει και από τον Δήμο Σερβίων

3) ΠΡΟΤΑΣΗ

Η Παράταξή μας είναι ένθερμη στο αίτημα  που αφορά στις μετεγκαταστάσεις  της Ακρινής και των Αναργύρων. Το ίδιο ένθερμη και για την αποκατάσταση των εδαφών.

Ωστόσο αυτά τα αιτήματα δεν απευθύνονται στον γεωγραφικό ορίζοντα του Δήμου Σερβίων.

Τα δικά μας (64.000 χιλιάδες στρέμματα γης) είναι μέσα στο νερό καθώς και ένα ολόκληρο χωριό.

Ζητάμε από το σώμα να τεθεί προς ψήφιση η πρότασή μας:

- Αναδασμοί και άρδευση στο σύνολο του Δήμου.

--------------------------------

Η ευθύνη, λόγων και πράξεων επιβάλλει να δημοσιεύσουμε και το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τον θεσμό των Δημοτικών οργάνων.

ΑΡΙΘ.: 1065/80 Βλέπετε το άρθρο 104  ΦΕΚ: 168Α

  Άρθρο 104

Αρμοδιότητες του δημάρχου.

1. Ο δήμαρχος: α) εκπροσωπεί τον δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στον δήμο, β) εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, γ) είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου και τις διευθύνει, δ) είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου, αποφασίζει για τον διορισμό αυτού και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τον διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, ε) διατάζει την είσπραξη των δημοτικών εσόδων και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής εις βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν ψηφιστεί με ειδικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, στ) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος, ζ) εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών και η) ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτουν ειδικές διατάξεις του Κώδικα ή άλλου νόμου.

2. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή, ο δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της δημαρχιακής επιτροπής, οφείλει όμως να υποβάλει αμέσως τις ενέργειες του στην έγκριση της.

3. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του δημάρχου συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο βοηθός δημάρχου, και, αν υπάρχουν περισσότεροι βοηθοί δημάρχου, αυτός που ορίζεται από τον δήμαρχο. Αν και τα συμφέροντα των βοηθών αυτών συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Με τιμή

Λαζαρίτσα Σπυρίδου

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης "ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ"

Spyridou

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack