Σταυροδοσία υποψηφίων για το Δήμο Κοζάνης σε 146 από 146 Εκλογικά Τμήματα (ενσωμάτωση 100%) [Επικαιροποίηση 1.6.2019]

Ψηφοδέλτιο ΜΑΛΟΥΤΑΣ Λ. - ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΔΩ


5 1mal

5 1mal_2

Ψηφοδέλτιο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. - ΚΟΖΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ   ΕΔΩ

5 2ioa._2

5 2ioa._2_1

Ψηφοδέλτιο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ. - ΜΕΤΑΒΑΣΗ   ΕΔΩ

5 3mix

5 3mix_2

Ψηφοδέλτιο ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ Ε. - ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ   ΕΔΩ

5 4sim

5 4sim_2

Ψηφοδέλτιο ΚΕΧΑΓΙΑΣ Φ. - ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ   ΕΔΩ

5 5kex

5 5kex_2

Ψηφοδέλτιο ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Ν. - ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ   ΕΔΩ

5 6sto

5 6sto_2

Ψηφοδέλτιο ΚΥΡΓΙΑΣ Κ. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ   ΕΔΩ

5 7kyr

5 7kyr_2

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα (τελικά) σε 146 από 146 εκλογικά τμήματα (ενσωμάτωση 100%) στο Δήμο Κοζάνης 

ΜΑΛΟΥΤΑΣ Λ. - ΕΝΟΤΗΤΑ  11.295  27,90%

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. - ΚΟΖΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ  9.024  22,29%

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ. - ΜΕΤΑΒΑΣΗ  9.012  22,26%

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ Ε. - ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ  6.575  16,24%

ΚΕΧΑΓΙΑΣ Φ. - ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ  2.047  5,06%

ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Ν. - ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  1.523  3,76%

ΚΥΡΓΙΑΣ Κ. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  1.012  2,50%

Άκυρα  1.557  3,64%

Λευκά  692  1,62%

Αποχή  35,50%

 

...Νωρίτερα στη ροή αποτελεσμάτων

dimoskozanisteliko275

Στη μάχη της προσεχούς Κυριακής του δεύτερου γύρου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα, θα βρεθούν ο Λάζαρος Μαλούτας και ο νυν δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης. Λόγω της ελαχίστης διαφοράς βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να υποβληθεί ένσταση (για επανακαταμέτρηση) από τον συνδυασμό του Κυριάκου Μιχαηλίδη.

 

Ω 15:40 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε 145 από 146 ΕΤ (απομένει 1 ΕΤ) στο Δήμο Κοζάνης

ΜΑΛΟΥΤΑΣ Λ. - ΕΝΟΤΗΤΑ  11.183  27,85%

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. - ΚΟΖΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ  8.960  22,32%

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ. - ΜΕΤΑΒΑΣΗ  8.941  22,27%

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ Ε. - ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ  6.514  16,22%

ΚΕΧΑΓΙΑΣ Φ. - ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ  2.037  5,07%

ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Ν. - ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  1.509  3,76%

ΚΥΡΓΙΑΣ Κ. – ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  1.006  1,60%

Άκυρα  1.542  3,64%

Λευκά  677  1,60%

Αποχή 35,55%

 

Η σταυροδοσία σε 98 από τα 146 Εκλογικά Τμήματα στο Δήμο Κοζάνης

Συνδ. Μαλούτα

1dkozmal1115

Συνδ. Ιωαννίδη

2dkozioa1115

Συνδ. Μιχαηλίδη

3dkozmix1115

Συνδ. Σημανδράκου

4dkozsim1115

Συν. Κεχαγιά

5dkozkex1115

Συνδ. Στολτίδη

6dkozisto115

Συνδ. Κύργια

7dkozikir1115

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε 143 από 146 ΕΤ για το Δήμο Κοζάνης

Μαλούτας  11.003 27,80%

Ιωαννίδης  8.846  22,35%

Μιχαηλίδης  8.806  22,25%

Σημανδράκος  6.419  16,22%

Κεχαγιάς  2.025  5,12%

Στολτίδης  1.482  3,74%

Κύργιας  995  2,51%

Άκυρα 1522

Λευκά 671

Αποχή  35,50%

mikrovalto.gr

ekl195