kalpesΗ εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» Ν.4555/19.7.2018 στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019, επιφέρει τεράστιες αλλαγές κυρίως στην εκλογή προέδρου και συμβούλων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, δημιουργώντας πολλά ερωτήματα στους συνδημότες μας, στα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με απλουστευμένες και κατανοητές από όλους αναφορές.

Εκλογή συμβούλων και προέδρου σε κοινότητες από 301-2.000 κατοίκους

(αφορά σε τοπικό επίπεδο και τις 3 κοινότητες της Δ.Ε. Καμβουνίων Τρανόβαλτο, Μικρόβαλτο, Ελάτη, καθώς και Λιβαδερό, Τριγωνικό)

- Συνδυασμοί – Ποσόστωση υποψηφίων

Η εκλογή συμβούλων (5 σε αριθμό) και προέδρου τοπικών κοινοτήτων από 301-2.000 κατοίκους γίνεται με ξεχωριστή κάλπη και μόνο με συνδυασμούς. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο και ελάχιστο αριθμό υποψηφίων συμβούλων τους 5, έως max τους 8 (έδρες+30%+1). Οι συνδυασμοί δημιουργούνται με πρωτοβουλία των υποψήφιων προέδρων, ενώ μπορούν να κατέβουν και συνδυασμοί από τους υποψήφιους δημάρχους με την αντίστοιχη επωνυμία (δηλαδή, μπορεί σε μια κοινότητα να κατεβάσουν συνδυασμό 1 ή 2 ή και παραπάνω υποψήφιοι δήμαρχοι, όπως και άλλοι ανεξάρτητοι).

Αν δεν υποβληθεί κανένας συνδυασμός, ο δήμαρχος εκδίδει πρόγραμμα επανάληψης της εκλογής. Αν και πάλι δεν δηλωθεί κανένας συνδυασμός, η κοινότητα ενώνεται με όμορη κοινότητα του ίδιου δήμου με Προεδρικό Διάταγμα (άρθρο 18).

Ποσόστωση εκάστου φύλου 40% (πχ στους 5 υποψήφιους οι 2 γυναίκες, στους 6 πάλι 2, στους 7 οι 3 γυναίκες κλπ)(άρθρο 16).

- Σταυροδοσία

Μπαίνει ένας σταυρός υπέρ υποψηφίου συμβούλου, χωρίς σταυρό οι υποψήφιοι πρόεδροι (άρθρο 25).

- Κατανομή εδρών (με απλή αναλογική)

Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων συνολικά διαιρείται με τον αριθμό των εδρών (5). Το πηλίκο που προκύπτει αυξημένο κατά μια μονάδα αποτελεί το «εκλογικό μέτρο». Τα έγκυρα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού διαιρούνται με το «εκλογικό μέτρο» και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν δεν καλυφτούν οι έδρες, εξετάζονται τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα κάθε συνδυασμού κλπ (άρθρο 33).

- Εκλογή προέδρου (προσοχή!)

Ως πρόεδρος εκλέγεται ο επικεφαλής ενός από τους δυο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, με μυστική ψηφοφορία των συμβούλων που έχουν εκλεγεί, μετά από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε σε σταυρούς, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου 2019 (άρθρο 80). Εξυπακούεται ότι αν κατατεθεί μόνο ένας συνδυασμός, πρόεδρος θα είναι αυτός που έχει οριστεί σαν υποψήφιος πρόεδρος (χωρίς σταυρούς), ενώ σύμβουλοι οι πρώτοι 5 σε ψήφους υποψήφιοι με τη σειρά εκλογιμότητας, με τους υπόλοιπους να είναι αναπληρωματικοί.

kalpes

Εκλογή προέδρου σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων

(αφορά και το Μεταξά [226 κάτοικοι], Πολύρραχο-Προσήλιο [269 κατ., 134+135], Ρύμνιο [161 κατ.], Γούλες [185], Αυλές [293], κ.α.)

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η κοινότητα εκπροσωπείται μόνο από τον πρόεδρο. Η εκλογή του προέδρου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερους ψήφους.

Εκλογή προέδρου και συμβουλίων σε κοινότητες από 2.001-10.000 κατοίκους

(αφορά τα Σέρβια και το Βελβεντό)

Ισχύουν ως τα παραπάνω για τις κοινότητες 301-2.000 κατοίκους, με τη διαφορά ότι εδώ τα συμβούλια θα είναι 7μελή (υποχρεωτικά 7 έως 9 υποψήφιοι ανά συνδυασμό) και οι ψηφοφόροι θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μέχρι 2 υποψήφιους συμβούλους.

ΥΓ. Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για κάθε τοπική κοινότητα της επικράτειας, με τον αντίστοιχο πληθυσμό.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά άρθρα της εκλογής προέδρου και συμβουλίων του Ν.4555, τον πίνακα της απογραφής πληθυσμού 2011 στα Καμβούνια, τον νόμο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» Ν.4555/19.7.2018, τον συνολικό πίνακα Μόνιμων κατοίκων απογραφής 2011 της ΕΛΣΤΑΤ και τον DEFACTOπληθυσμό της απογραφής 2011.

N4555 - ar16N4555 - ar18

N4555 - ar25N4555 - ar33

N4555 - ar80

1. Κάτοικοι_Δ.Ε._Καμβουνίων_στην_απογραφή_2011

pdfEklogikos_Nomos_4555-19.7.2018.pdf

Πίνακας αποτελεσμάτων ΜΟΝΙΜΟΥ Πληθυσμού-Απογραφής 2011

Πίνακας αποτελεσμάτων DE FACTO Πληθυσμού – Απογραφής 2011

Γ.Μ./mikrovalto.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Με την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων από 20 Μαρτίου 2019 νομοσχεδίου που περιλαμβάνει «Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών - Άρθρα με Α/Α 50 - Α/Α 68», επήλθαν τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» Ν.4555/19.7.2018, που αλλάζουν εκ νέου τον τρόπο ανάδειξης των προέδρων και των τοπικών συμβούλων των τοπικών κοινοτήτων 

Δείτε παρακάτω τη νέα ανάρτηση (5.4.2019)...

Δημοτικές Εκλογές 2019: Ριζικές τροποποιήσεις στην εκλογή των προέδρων και των συμβούλων των τοπικών κοινοτήτων