www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Διαρρήξατε τας καρδίας… (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018 17:18

nikiforos 2ΑΥΤΗΝ τὴν πρωτότυπη συμβουλὴ καταθέτει ὁ προφήτης Ἰωὴλ 2,13 ποὺ γιορτάζει σήμερα 19 Ὀκτ. «Διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν, ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστί, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις».

«Ὡς ἀπόδειξι τῆς μετανοίας σας σχίστε τὶς καρδιές σας, ποὺ εἶναι ἀκριβὸ καὶ δύσκολο, καὶ ὄχι τὰ ἱμάτιά σας, ποὺ εἶναι φτηνὸ καὶ εὔκολο. Στὴν συνέχεια νὰ ἐπιστρέψετε στὸν Κύριο τὸν Θεός σας. Διότι εἶναι ἐλεήμων καὶ σπλαγχνικός, εἶναι γεμᾶτος ἔλεος καὶ μετανοεῖ, ἀλλάζει γνώμη γιὰ τὶς ἁμαρτίες σας».

Ὁ λόγος αὐτὸς σὰν εἰκόνα εἶναι πολὺ ἐκφραστικός. Θαρρεῖς καὶ ἀκοῦς λόγια πατερικά, φιλοκαλλικά, νηπτικῶν πατέρων, Χρυσοστομικά. Κι ὅμως ἀπέχη ἀπὸ μᾶς 27 αἰῶνες! Διότι εἶναι λόγος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ὁδήγησε τοὺς ἀποστόλους τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τὸ ἴδιο ὁδηγοῦσε καὶ τοὺς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Οἱ προφῆτες πρὸ Χριστοῦ δὲν ἔλεγαν δικά τους ἀνθρώπινα λόγια. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφει, «οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφητεία, ἀλλ’ ὑπὸ Πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β’ 1,21). «Ποτὲ δὲν λέχθηκε προφητεία μὲ θέλημα ἀνθρώπου, ἀλλὰ προφήτευαν οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὸ ἅγιο Πνεῦμα».

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ στὴν ἁγία συμβουλὴ τοῦ ἑορτάζοντος προφήτη. Τοὺς λέει. Ἂν δεχθήκατε μέσα σας τὸν νυγμὸ τῆς μετάνοιας γιὰ τὶς ἁμαρτίες σας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ σας, τότε, σὰν ἀπόδειξι, μὴν ξεσχίστε τὰ ροῦχα σας, ποὺ εἶναι πανεύκολο καὶ ἐξωτερικό, ἢ μὴν τὰ φορέσετε μὲ τὶς ραφὲς ἀπ’ ἔξω, τάχα γιὰ νὰ φαίνεσθε κακομοίρηδες, ἢ μὴν πασπαλίσσετε στάχτη στὸ κεφάλι σας καὶ καθίσετε στὸ χῶμα, ὡς δεῖγμα ἀφροντισιᾶς. Αὐτὲς οἱ κινήσεις προσομοιάζουν μὲ τὸ πένθος τῆς μετάνοιας, ἀλλὰ ὅμως εἶναι ἐξωτερικές. Συμβάλλουν κι αὐτές, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ γίνωνται καὶ σὰν βιτρίνα, ὅπως καὶ σὲ περιπτώσεις πένθους γιὰ τὸν θάνατο κάποιου. Κάποιοι νὰ πενθοῦν μὲ φωνὲς καὶ κραυγὲς δυνατές, ἀλλὰ νὰ εἶναι μόνο ἀπὸ τὰ χείλη τους καὶ πρὸς τὰ ἔξω. Ἐνῶ ἄλλων τὸ πένθος νὰ μὴν ἀκουσθῆ καθόλου σὰν θεατρικὴ κραυγή, κι ὅμως νὰ πονάη ἡ ψυχή τους κι ἡ καρδιά τους καὶ ὁ λογισμός τους. Τέλος νὰ κομματιάσθηκε ἀφανῶς ἡ καρδιά τους. Σημαιοφόρος στὸ θέατρο τοῦ σχισίματος τῶν ρούχων, ὡς ἔνδειξι μεγίστου πένθους, παραμένει αἰωνίως ὁ Καϊάφας κατὰ τὴν δίκη τοῦ Κυρίου ἐκεῖνο τὸ ἀξέχαστο καὶ μοναδικὸ βράδυ τῆς ἱστορίας! Ἔσχισε τὰ ἱμάτιά του, ἀλλὰ ἡ καρδιά του ἦταν σπήλαιο ληστῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. Τὶ νὰ τὸ κάνης ἕνα βέβηλο θεατροπένθος;

Αὐτὸ ἀκριβῶς συμβουλεύει ὁ προφήτης μὲ τὰ ἑξῆς λόγια. «Τώρα ὁ Κύριος ὁ Θεός σας λέγει. Ἐπιστρέψτε σὲ μένα μὲ ὅλην τὴν καρδιά σας, μὲ νηστεία καὶ δάκρυ καὶ θρῆνο. Σχίστε τὶς καρδιές σας καὶ ὄχι τὰ ἐνδύματά σας». Τὸ δὲ τέλος τοῦ λόγου εἶναι μιὰ βαριὰ ἐγγύησι. Λέει, «ὅτι ὁ Θεὸς μετανοεῖ γιὰ τὶς κακίες σας». Λέγει ἀπειλές, κι ὅτι θὰ ἔχετε κυρώσεις καὶ ποινές. Πιὸ πολὺ ὅμως τὸ λέγη, διότι ἐπιθυμεῖ τὴν μετάνοια σας καὶ ὄχι ὅτι σώνει καὶ καλὰ θέλει νὰ τιμωρήση. Περισσότερο σχεδιάζει νὰ δωρήση, παρὰ νὰ τιμωρήση. Τὸν ἴδιο λόγο λέγει καὶ ὁ προφήτης Ἰωνᾶς γιὰ τὸ κήρυγμα καὶ τὴν μετάνοια τῆς Νινευή. Λέει στὸν Θεό. «Δὲν πῆγα νὰ κηρύξω στὴν Νινευή, διότι ἐσὺ εἶσαι Θεὸς μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις» (3,9-10 καὶ 4,2). «Ὁ Θεὸς νὰ ἐλεᾶ μας».

ἀρ.νι.μα. 19.10.2018

nikiforos 2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack